I sin tale om rikets tilstand onsdag, slapp Russlands president Vladimir Putin en bombe mot slutten av talen: Han annonserte store endringer i Russlands grunnlov og styresett, og at forslaget til endring skal legges fram for folkeavstemning.

Nyheten ble umiddelbart tolket til at Putin er ute etter å rigge statssystemet slik at han kan fortsette å styre Russland etter han ifølge loven må gå av som president i 2024. Putin ble første gang president i år 2000, før han ble statsminister i 2008 og deretter president igjen i 2012. Ikke siden Josef Stalin er det noen som har sittet lenger ved makta i Kreml enn han.

Tre timer etter Putins tale erklærte statsminister Dmitrij Medvedev, som ble observert sovende under Putins tale fram til sjokkbeskjeden kom, at han og hele regjeringen hans går av.