Norsk Hydros forurensningsskandale i Brasil tar stadig nye vendinger:

Først nektet selskapet for lekkasjer eller overløp fra det gigantiske Alunorte-raffineriet, men siden har de gradvis innrømmet flere tilfeller av ulovlige utslipp (men ikke lekkasjer fra de to store deponiene for giftig rødslam på området).

SV-politiker Torgeir Knag Fylkesnes, som sitter i både nærings- og kontrollkomiteen på Stortinget, mener det er prekært med tydelige svar fra både Hydro og statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet, som er største eier i selskapet.

- Saken har eskalert og flyttet seg mye på kort tid. Jeg registrerer at Hydros versjon har endret seg, fra beskrivelsen av en kontrollert situasjon til noe som virker ute av kontroll, sier han til Filter Nyheter.