• Siste: I 08.20-tida mandag morgen ble det kjent at Per Sandberg trekker seg som fiskeriminister, ifølge Aftenposten.

27. juli, da Per Sandberg for første gang uttalte seg om problemstillingene rundt feriereisen til Iran og forholdet til norsk-iranske Bahareh Letnes, nevnte han overfor Filter Nyheter et møte om en iransk-norsk venneforening, og skrev uoppfordret at han under akkurat dette møtet  hadde rollen som Frp-nestleder, og altså ikke som statsråd:

«Jeg deltok som 1. nestleder i FrP på et møte hvor man vurderte oppstart av venneforening Iran/Norge. På dette møtet deltok også Letnes».

Nå kan Filter Nyheter avsløre at Sandberg valgte å holde møtet i Nærings- og fiskeridepartementet.