Sandberg brukte departementet til Iran-møte med Letnes – sier det var som Frp-nestleder

 • Siste: I 08.20-tida mandag morgen ble det kjent at Per Sandberg trekker seg som fiskeriminister, ifølge Aftenposten.

27. juli, da Per Sandberg for første gang uttalte seg om problemstillingene rundt feriereisen til Iran og forholdet til norsk-iranske Bahareh Letnes, nevnte han overfor Filter Nyheter et møte om en iransk-norsk venneforening, og skrev uoppfordret at han under akkurat dette møtet  hadde rollen som Frp-nestleder, og altså ikke som statsråd:

«Jeg deltok som 1. nestleder i FrP på et møte hvor man vurderte oppstart av venneforening Iran/Norge. På dette møtet deltok også Letnes».

Nå kan Filter Nyheter avsløre at Sandberg valgte å holde møtet i Nærings- og fiskeridepartementet.

Dermed føyer møtet seg til flere anledninger der det framstår uklart hvordan Sandberg har klart å skille sine ulike roller i møter med ambassadefolk eller andre iranere. I lys av at venneforening-møtet ble lagt til departementet, kan Sandbergs uttalelser 27. juli framstå som upresise:

«Letnes har ikke fulgt meg på noen møter eller reiser knyttet til Nærings- og fiskeridepartementet, eller politisk relaterte reiser/møter knyttet til mitt virke som fiskeriminister»

Det skal ha vært totalt fire personer på møtet 3. oktober 2017: Per Sandberg, Bahareh Letnes, en mann med iransk bakgrunn og en fjerde person Filter Nyheter ikke kjenner identiteten til.

Det er ikke kjent om Sandberg på dette tidspunktet hadde innledet kjærlighetsforholdet til Letnes.

Fordi departementet/Sandberg lenge har nektet å svare på hvem som deltok, er det ikke kjent hvilke roller eller yrker de to siste møtedeltagerne hadde i denne sammenhengen. Det er uklart hvorfor Sandberg i ettertid regner møtet som partipolitikk og ikke statsrådarbeid.

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke besvart Filter Nyheters henvendelser om møtested og deltakere.

6. og 7. august ba Filter Nyheter Sandbergs politiske rådgiver Britt Dalsbotten og departementets kommunikasjonsavdeling om en oppklaring av omstendighetene rundt venneforening-møtet i e-poster som aldri ble besvart. Etter en purring overfor kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel, kunne han på telefon svare på tid og sted for andre omtalte arrangementer – nasjonaldagsfeiringen og nyttårsfeiringen – men opplyste på direkte spørsmål at han ikke hadde informasjon om hvor venneforening-møtet ble holdt eller hvem som deltok.

Det er ikke kjent i hvilken grad Siv Jensen eller andre i Frp har vært kjent med møtet.

For fem dager siden – 8. august  – sendte Filter Nyheter en e-post til Fremskrittspartiets kommunikasjonsrådgivere , der vi blant annet spurte om hva som var formålet med møtet sett fra Frps side, og om partiet hadde ytterligere opplysninger om hvem som deltok og hvorfor stiftelsen av foreningen ikke ble noe av. Forespørselen ble purret 10. august, og en ny henvendelse sendt natt til mandag, men Filter Nyheter har ennå ikke fått svar.

Besvarer ikke viktige spørsmål

Filter Nyheter har de siste tre ukene sendt en rekke konkrete forespørsler til departementet/Sandberg som ennå ikke er besvart. Dette gjelder blant annet:

 • Innsyn i Sandbergs kalender for bestemte måneder
 • Innsyn i tekstmeldinger
 •  Innsyn i Per Sandbergs søknad om turistvisum til Iran
 • Kommentarer til intervjuet med CIAs tidligere Iran-sjef, som beskriver antatte konsekvenser av Iran-reisen
 • Hvor mange ganger Sandberg har takket nei til sikkerhetsbrief fra PST
 • I forbindelse med hvilke andre lands ambassader Sandberg har deltatt på tilsvarende arrangementer

Statsministerens kontor har latt være å svare på:

 • Når SMK fikk vite om relasjonen til Letnes
 • Når SMK første gang fikk vite om Sandbergs offisielle deltagelse på markeringen av Irans nasjonaldag
 • Hvorvidt det var SMK som ba om at PST gjennomførte en samtale med Sandberg etter at sikkerhetsproblemene ble kjent.
 • Om det er etablert noen praksis for å melde inn medlemmer av «husstanden» (jfr. leieavtalen) som er beboere i regjeringsleilighetene