Ropstad: — Tvillingabort gir for stor risiko for at det andre barnet dør. LEGE: — Det er faktisk lavere risiko

Kjell-Ingolf Ropstad, KrF.

KrFs forhandlingsleder Kjell-Ingolf Ropstad har fått mye å svare for i eget bakland etter han tapte slaget om abortlovens paragraf 2 c i regjeringsforhandlingene.

Ropstad fikk imidlertid gjennomslag for at kvinner må søke nemnd om tvillingabort i stedet for å bestemme dette selv. Om dette sa han følgende på NRK-programmet Politisk kvarter fredag morgen:

«De faglige anbefalingene er en frykt for at hvis du tar abort på det ene barnet, så er risikoen for at det andre barnet også dør så stor at en ikke bør gjøre det».

Bare så det er klart: Kvinner vil fortsatt kunne abortere ett eller flere tvillingfoster, uavhengig av om de er friske eller alvorlig syke.

Tilbake til det med faren for det gjenlevende fosteret: Hva sier legene om det?

Har ikke statistikk

I Norge oppgir legene en spontanabort-risiko på 5-10 prosent til kvinner som vurderer fosterreduksjon. Tallet er ikke basert på statistikk, fordi det er utført så få fosterreduksjoner i Norge. Det vil ta flere år før vi har et stort nok grunnlag til å si noe om risikoen i en norsk sammenheng.

— Vi måtte sette tallet ut fra erfaring, risiko med fostervanns- og morkakeprøver, og ellers det vi klarte å lese oss til, sier Kjell Åsmund Blix Salvesen, Klinikksjef ved Kvinneklinikken og professor ved NTNU.

Kjell Salvesen, NTNU.

— Når dere sier 5-10 prosent risiko, så er det for å være på «den sikre siden», at dere ikke oppgir for lav risiko?

— Ja, nettopp. Kvinnene må få vite at det ikke er garantert at det går bra. Men vi opplyser om at anslaget er usikkert.

Salvesen og kollegene venter derfor spent på statistikk fra kolleger i Danmark, som de mener blir sammenliknbare med norske forhold.

Danskene har faktisk gjennomført 468 fosterreduksjoner i perioden 2007-2015. Til sammenlikning er det utført rundt 60 kjente fosterreduksjoner i Norge siden 2002.

Lavere risiko ved tvillingabort enn uten

I Danmark ferdigstilles nå statistikk med et datagrunnlag på 191 fosterreduksjoner utført ved Aarhus Universitetshospital mellom 2008 og 2015.

Filter Nyheter har snakket med overlegen som gjør jobben, assisterende professor Olav Bjørn Petersen ved
Institut for Klinisk Medicin i Århus. I Danmark utføres omtrent 50 fosterreduksjoner hvert år. Petersen har utført rundt 200 av dem, og er med det trolig den legen som har utført flest fosterreduksjoner i Norden.

Overlege Olav Bjørn Petersen.

— Det er faktisk lavere risiko for spontanabort ved det gjenlevende fosteret ved en fosterreduksjon, enn det er å gjennomføre et tvillingsvangerskap, i Danmark, sier Petersen.

Dansk risiko: 1,5 prosent

Han forteller at risikoen for spontanabort etter fosterreduksjon fra tvillinger ned til ett foster er 1,5 prosent i Danmark, langt unna den oppgitte norske risiko-prosenten på 5-10.

Datagrunnlaget er 63 inngrep, og gjøres som i Norge mellom uke 12 og 13.

— 63 er jo ikke noe stort tall, men dette gir en indikasjon på at risikoen for spontanabort er lav. Det er ikke en vitenskapelig studie, men hva jeg har funnet ut fra dataene vi har.

Petersen understreker at arbeidet ikke har vært gjennom den akademiske kontrollen som må til før tallene kan publisere det vitenskapelig. Han håper de har det klart i løpet av det neste halvåret.

I dataene der danskene har redusert fra trillinger og firlinger ned til tvillinger (basert på 96 inngrep), er spontanabort-risikoen for de gjenlevende tvillingene 8,5 prosent.

— Det å være gravid med tvillinger har høyere spontanabortrisiko enn graviditet med ett foster, sier Petersen.

Norge vil bruke danske tall

Det er et annet budskap enn det norsk helsevesen formidler. I Norge sier legene at det ikke er noen «helsemessig gevinst» å redusere fra tvillinger til ensling, og at det er usikker gevinst ved å redusere fra trillinger til tvillinger. Kun ved firlinger sier norske leger at det er en helsemessig gevinst å redusere antall fostre.

— Vil Norge bytte ut sine tall med de danske når den danske undersøkelsen er publisert, Salvesen?

— Ja, det vil det opplagt. Vi stoler på de danske tallene. Vi vil ikke si til kvinnene noe som er feil, sier Salvesen til Filter Nyheter.