PST-rapport: 83 prosent av norske høyreekstreme har begått lovbrudd

Det store flertallet av høyreekstremistene som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sett nærmere på i en nylig offentliggjort rapport (vi publiserte en større gjennomgang av denne onsdag), har en historikk med kriminalitet. Mer spesifikt er de høyreekstreme enkeltpersonene registrert med voldsbruk, brudd på våpenloven, trusler og hatefulle ytringer. Den inntil nylig graderte rapporten - som kan leses i sin helhet her - samler informasjon om 109 personer i de høyreekstreme miljøene i Norge. Sikkerhetstjenesten var i fjor bekymret for om disse personene var i ferd med å utvikle større aksept for eller vilje til bruk av vold for å nå politiske mål.

«Tiltrekker seg personer med en voldshistorikk»

I sum mener PST at at de høyreekstreme miljøene i Norge har et voldspotensial. Dette begrunnes blant annet med at 83 prosent av aktørene i utvalget er registrert i straffesaksregisteret - og at mange har vært voldelige: 41 prosent er registrert med mindre alvorlige voldshandlinger, mens 35 prosent har begått grov vold. Sammen med anmeldelser for trusler (36 prosent), brudd på våpenloven (32 prosent) og hatefulle ytringer (16 prosent), mener PST at disse kriminalitetstypene er av særlig interesse i et ekstremismeperspektiv. Alle disse lovbruddene kan betraktes som voldsrelaterte og «kan således indikere en senket terskel for å begå politisk motiverte voldshandlinger», heter det i rapporten. [caption id="attachment_5247" align="alignnone" width="784"]

Fortsette å lese (gratis)

Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring)

Harald S. Klungtveit
Redaktør

Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.