Det store flertallet av høyreekstremistene som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sett nærmere på i en nylig offentliggjort rapport (vi publiserte en større gjennomgang av denne onsdag), har en historikk med kriminalitet.

Mer spesifikt er de høyreekstreme enkeltpersonene registrert med voldsbruk, brudd på våpenloven, trusler og hatefulle ytringer.

Den inntil nylig graderte rapporten - som kan leses i sin helhet her - samler informasjon om 109 personer i de høyreekstreme miljøene i Norge.

Sikkerhetstjenesten var i fjor bekymret for om disse personene var i ferd med å utvikle større aksept for eller vilje til bruk av vold for å nå politiske mål.