For første gang får den norske offentligheten nå innsyn i detaljer om bakgrunnen til høyreekstremister som PST er så bekymret for at de er registrert i sikkerhetstjenestens systemer.

Det er en analyse av 109 enkeltpersoner kartlagt av PST i 2018 som danner grunnlaget for den 13 sider lange rapporten som Filter Nyheter har gjennomgått.

Den unike rapporten tegner blant annet et bilde av at 37 prosent er «radikalisatorer» – mer ressurssterke høyreekstremister som aktivt prøver å rekruttere personer som i stor grad sliter med psykiske lidelser, lav tilknytning til arbeidsmarkedet og generelle tilpasningsproblemer.

Radikalisatorene har blant annet «et noe høyere utdanningsnivå, samt en høyere andel med tilknytning til arbeidslivet» enn resten av ekstremistene, beskriver PST.