Følgende løfte kom Høyre og Fremskrittspartiet i regjeringserklæringen etter stortingsvalget i 2013:

«Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket».

Klimaforliket er en avtale om at Norge skal slippe ut klimagasser tilsvarende 45,5 - 47,5 millioner tonn CO2 neste år, i 2020. Det ble alle partiene på Stortinget - minus Frp - enige om for elleve år siden (2008).