Hong Kong, Singapore og Sør-Korea har alle blitt holdt frem som foregangsland for håndtering av koronaviruset – De asiatiske landene har klart å undertrykke epidemien uten å stenge samfunnet, slik Kina og mange vestlige land, inkludert Norge, i mer eller mindre grad har gjort.

Metoden har vært tidlig, massiv og velorganisert testing, nitid oppsporing og isolering av smittede, karantene for personer som har vært i nær kontakt med smittede. Et velutviklet og tett samarbeid på tvers av departementer, etater og institusjoner har også vært viktig.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har holdt grepene opp som ny gullstandard for håndtering av pandemien.