Øya Taiwan ligger rett utenfor Kina. Årlig strømmer det nærmere 3 millioner kinesere til og fra den demokratiske øystaten, den 19. største økonomien i verden. Da koronaviruset brøt ut i Wuhan i desember, lå alt til rette for at Taiwan skulle bli hardt rammet.

Det skjedde ikke.

Sjekk forskjellen på utviklingskurven i Taiwan sammenliknet med Norge – et land med langt flere reisende fra Kina, enn det vi har fra Italia og Østerrike i løpet av et år:

 

Hvordan får Taiwan det til?

Svaret er rask og kontant reaksjon og restriksjon overfor innreise fra smitte-steder, samt brutale sanksjoner mot spredning av desinformasjon, og sist men ikke minst – beredskap og effektiv distribusjon av personlig smittevernutstyr (Taiwan er et moderne land. Næringslivet i Taiwan kjennetegnes særlig av høyteknologisk industri, som IT og elektronikk. Taiwan har blant verdens beste offentlige skole- og helsevesen).

USAs største legeforening, American Medical Association (AMA), har gjennomgått taiwanske myndigheters fremgangsmåte dag for dag, frem til 24. februar.

Januar – umiddelbar sjekk av flyreisende og distribusjon av personlig smittevern

31. desember: Samme dag som Kina varslet Verdens Helseorganisasjon (WHO) om oppdagelse av et nytt og fremmed virus, iverksatte Taiwans helsemyndigheter umiddelbart kontroll av flypassasjerer som ankom landet fra Wuhan, den kinesiske byen hvor utbruddet startet. Personell gikk ombord på flyene og sjekket passasjerene for feber og luftveis-symptomer.

5. januar: Idet WHO publiserte sin første, korte risikovurdering av utbruddet i Kina, ble Taiwans senter for smittevern orientert om passasjerer fra Wuhan hadde symptomer. Passasjerer ble testet for 26 kjente patogener, inkludert SARS og MERS, og personer som testet positivt settes i karantene.

20. januar: Taiwan iverksatte sitt «Central Epidemic Command Center», altså kontinuerlig bemanning av et fysisk kommandosenter for koordinering av epidemiutbrudd. Senteret var blitt utarbeidet og etablert i kjølvannet av erfaringene med SARS-epidemien i 2003. Iverksettelsen utløser statlige midler. Det skjedde altså halvannen uke før WHO erklærte «global folkehelsekrise».

21. januar: Det første smittetilfellet av det nye koronaviruset oppdages i Taiwan. Den smittede er en 50 år gammel kvinne som returnerte fra lærerjobben sin i Wuhan. Reiseråd for Wuhan flagges til nivå 3, det høyeste nivået.

22. januar: Staten fordeler munnbind til apotek og butikker, og setter et pristak på 10 dollar for 50 masker. Finansmyndighetene rapporterer en daglig produksjonskapasitet på nær 2,5 millioner masker, noe som overstiger etterspørselen på 1,3 millioner dagen. Landet har 23 millioner innbyggere. Militæret er mobilisert til maskeproduksjonen.

Helsemyndighetene oppretter forbindelse med reisebyråer og turoperatører for å fremme karantene-tiltak og varslinger. Befolkningen varsles om at spredning av falske nyheter knyttet til epidemien kan bøtelegges med opp mot 100 000 dollar.

23. januar: Alle borgere fra Wuhan nektes innreise i landet, mens alle borgere fra Kina pålegges å fylle ut en egenerklæring om egen helse før innreise.

24. januar: Eksportforbud på munnbind brukt under kirurgi. Reisende ut av landet får kun ha med seg 250 masker. Landets andre smittede tilfelle bekreftes. Det er en mann i 50-årene, som kom til landet fra Wuhan samtidig med den smittede kvinnen, som nå er innlagt på sykehus med lungebetennelse. Mannen har utviklet influensasymptomer. Testing skjer på kommandosenteret, og åtte andre utpekte steder.

25. januar: Turgrupper med planlagt reise til Kina suspenderes inntil 31. januar.

28. januar: Det første innenriks smittetilfellet registreres. Det er en mann i 50-årene som lever sammen med landets femte oppdagede smittetilfelle. Denne informasjonen oppdateres løpende på det nasjonale smittevernsenterets nettsider.

29. januar: Personer i karantene får utstedt mobiltelefoner fra myndighetene, med den hensikt å følge karantene-satte enkeltpersoner elektronisk.

31. januar: De siste turgruppene fra Kina returneres fra Taiwan.

Slik er forskjellen på antall nye, registrerte smittede per dag i Taiwan og Norge:

 

Februar – Full innreisenekt fra Kina og rettsforfølgese av farlig ryktespredning

2. februar: Skolenes vinterferie forlenges med 10 dager. Forretningsmenn som returnerer fra Wuhan følges opp tett.

5. februar: Offentlig ansatte får tildelt to ukers ubetalt permisjon for å ta seg av barn under 12 år, om årsaken er koronaviruset. Perioden er fra 11.-24. februar. Cruise-skip som har registrert mistenkte tilfeller den siste måneden, eller har lagt til kai i Kina, Hong Kong eller Macau de siste to ukene, nektes landhugg.

6. februar: Full cruise-nekt, og innreisenekt for alle borgere fra Kina. På grunn av global panikk og hamstring av munnbind, innfører taiwanesiske myndigheter rasjonering av ansiktsmasker basert på navn. Kjøp knyttes til den enkelte borgers «blåresept-kort» (NHI card).

7. februar: Alle utenlandske turister må gjennom immigrasjonskontroll. Et par blir ilagt 10 000 dollar i bot for brudd på reglene for 14 dagers hjemmekarantene.

9. februar: En taiwanesisk borger i Japan rettsforfølges for å spre rykter om at cyanid, en potent og svært hurtigvirkende gift som hindrer cellene i å utnytte oksygen og dermed forårsaker indre kvelning, virker mot coronaviruset.

10. februar: Alle borgere nektes utreise til Kina.

11. februar: Taiwans Criminal Investigation Bureau avhører personer mistenkt for å ha spredt et rykte om mangel på toalettpapir på grunn av at materialet går med på å produsere munnbind, noe som forårsaker panikk og hamstring blant folk. Alle innreisende til landet, uansett hvor fra, pålegges å avgi egenerklæring om helse.

12. februar: Alle alvorlig «influensasyke» med negativ influensatest, re-testes for COVID-19. Myndighetene erklærer at alle brudd på hjemme-isolasjon straffes med en bot på 10 000 dollar, og brudd på hjemme-karantene straffes med 5 000 dollar.

13. februar: To milliarder dollar fordeles på bedrifter som rammes av epidemien.

14. februar: Myndighetene i Taipei by, hovedstaden, sporer opp tre personer fra Hong Kong som egentlig skulle vært i hjemme-karantene, men som forsvant. Hver av dem blir ilagt bøter på 2 350 dollar. Dagen etterpå går byen ut med navn og etterlysning på to taiwanesiske kvinner og en mann med uklar nasjonalitet, som forsvant etter de ble instruert om å gå i hjemme-karantene.

16. februar: Taiwan registrerer landets første dødsfall av korona. Pasienten er i 60-årene, og lider fra før av hepatitt B og diabetes.

18. februar: Alle sykehus, klinikker og apotek får tilgang til pasienters reisehistorikk.

19. februar: Landets miljødirektorat allierer seg med kunnskapsdepartementet for å sikre desinfisering av skoleområder som er åpen for befolkningen i vinterferien, samt høyskoler og universitet. Fravær grunnet influensasyptomer blir ikke gjeldende for studenter. Samferdselsdepartementet gjør tilsvarende grep for  desinfeksjon på kollektivtrafikk.

21. februar: Kunnskapsdepartementet utsteder helt spesifikke retningslinjer om hvordan skoler skal reagere med bekreftede tilfeller av smitte ved sin skole. Ved én smittet suspenderes klassen i 14 dager. Ved to eller flere smittede ved en skole eller annen institusjon, suspenderes hele skolen eller enheten i to uker. Hvis en tredel av skolene i et område stenges, så stenges alle skolene i det området. Hvis en student eller lærer ved ungdomsskole eller høyere tester positivt, er de suspendert fra alle klasser i to uker.

Arbeidsdepartementet innvilger en månedlig stønad på 630 dollar for arbeidere som er påvirket.

24. februar: Reiseråd for Sør-Korea settes til nivå 3. Helsepersonell forbys å reise til nivå 3-områder, og de må søke for å reise til områder med reiseråd nivå 1 og 2.

27. februar: Reiseråd for Italia settes til nivå 3. Alle hjemreisende taiwanesiske borgere fra Italia settes i hjemme-karantene.


Støtt Filters journalistikk

Rett på sak: Filter Nyheter lanserer månedlig magasin (ja, på papir!) som takk til de som støtter oss langsiktig. Klikk her og støtt oss!

  • De økonomiske følgene av korona-krisen er denne uken i ferd med å bli en krise også for uavhengige medier, og vi i Filter Nyheter er i denne sammenhengen særlig utsatt – akkurat i det den presise journalistikken vi er kjent for er viktigere enn noen gang.
  • Som du sikkert vet, ønsker ikke Filter å ekskludere lesere gjennom dyre abonnementer. (I går bestemte vi oss til og med for å la andre medier publisere artiklene våre på sine flater). Vi har ingen form for pressestøtte fra staten å lene oss på, og vi er heldigvis ikke finansiert av «rike onkler» med en politisk agenda.
  • Heldigvis har vi et lag av de beste i bransjen som nå jobber alle våkne timer av døgnet for å satse –mer– på grundig journalistikk i stedet for å permittere ansatte eller klage over omstendighetene.
  • Den gode nyheten er at vi lenge før korona-utbruddet var i ferd med å planlegge et månedlig magasin (ja, på papir!) som takk til de som støtter oss langsiktig, der vi skal samle et utvalg av nettartiklene våre sammen med noen overraskelser. Dette har vi framskyndet slik at den første utgaven snart er klar til de som bidrar.
  • Om du bestemmer deg nå, bidrar du til at både selve magasinet blir bedre og at redaksjonen får større ressurser i en periode der uavhengige medier er viktigere enn noensinne.

Klikk her og støtt oss!

Stjel artiklene våre

  • Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.
  • Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her!