SISTE: Det skulle altså skje etter at Fremskrittspartiet var ute av regjering – Justis- og beredskapsdepartementet ved statsråd Monica Mæland (H) har fattet vedtak om at vilkårene for å utlevere mulla Krekar til Italia er til stede. Klagefristen på vedtaket er tre uker. – Hvis det ikke kommer en klage, så vil vedtaket bli effektuert i løpet av fire uker, sier Mæland til VG.

INTERNASJONAL TRUSSEL: Dagens må-lese er dette innlegget i New York Times fra demokraten Max Rose og tidligere FBI-agent Ali H. Soufan, som argumenterer for at det slettes ikke er noe spesielt «innenlands» med den høyreekstreme terrortrusselen amerikanske myndigheter fortsetter å definere som nettopp dette: Høyreekstreme miljøer har beviselig sterke bånd på tvers av landegrenser.

De amerikanske terrorlovene gjenspeiler ikke dette per i dag – noe som for eksempel har ført til at høyreekstreme massedrapsmenn ikke blitt tiltalt etter terrorparagrafer, men for eksempel «hatkriminalitet» i stedet.

Max Rose leder underkomitéen for kontraterrorisme i Representantene hus og har tidligere tatt til orde for å føre opp blant annet «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) som en «Foreign Terrorist Organization» i USA.