Demokratene i USA krever «Den nordiske motstandsbevegelsen» ført opp på terrorliste

I et brev til utenriksminister Mike Pompeo onsdag denne uken, ba flere av de viktigste sikkerhets- og utenriks-politikerne i USA om at blant andre nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) føres opp som «Foreign Terrorist Organization» (FTO).

Den nordiske motstandsbevegelsen har medlemmer i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island, og norske nynazister er del av en felles ledelse for alle landenes avdelinger.

«Det er en rekke eksempler på utenlandske hvit-makt-grupper som passer kriteriene. Det amerikanske folk fortjener en forklaring på hvorfor disse gruppene ennå ikke er inkludert på FTO-listen», skriver Max Rose (Demokratene), lederen av underkomiteen for kontraterrorisme i Representantenes hus, i brevet til Pompeo.

Han nevner deretter den paramilitære Azov-bataljonen i Ukraina, det britiske høyreekstreme nettverket National Action – og altså Den nordiske motstandsbevegelsen.

Brevet er signert av 39 av av Roses partifeller, blant dem lederen for utenrikskomiteen, Eliot Engel; og lederen av komiteen for innenriks sikkerhet, Bennie G. Thompson.

FTO er det amerikanske utenriksdepartementets liste over utenlandske terrororganisasjoner som kan skade amerikanere eller USAs interesser. Personer tilknyttet organisasjoner på lista får ikke reise inn i USA og får frosset alle pengeoverføringer berørt av amerikanske banker, samtidig som amerikanere kan straffeforfølges for enhver form for bistand til grupperingene. Oppføringer her er også ment å «signalisere til andre lands myndigheter» hvor bekymret USA er for de aktuelle organisasjonene.

Skulle Demokratene få gehør for å føre opp DNM og andre høyreekstremister på lista, vil de være i selskap med islamistiske terrororganisasjoner som IS, al-Qaida, Hizbollah og Boko Haram.

– Inspirerer til angrep på jøder

De 40 kongresspolitikerne krever svar fra utenriksministeren innen 4. november.

–  Jeg er forbauset over at mine republikanske kolleger har nektet å signere på dette. Ikke bare er Azov-bataljonen, National Action og Den nordiske motstandsbevegelsen direkte knyttet til inspirasjon for angrep her hjemme, de fremmer også direkte antisemittisk ideologi som inspirerer til angrep på jøder, sier Max Rose til Vice News.

Brevet ble trolig utløst av det høyreekstreme terrorangrepet i Halle i Tyskland 9. oktober. Der prøvde en mann med flere skytevåpen og hjemmelagde bomber å ta seg inn i en synagoge der omlag 70 jøder feiret Jom Kippur mens han strømmet video av angrepet på nettet.

«Spredningen av antisemittisk, hvit-makt-terrorisme fra Pittsburgh til Poway til Halle er en global trussel som spres av utenlandske grupperinger som har frie tøyler til å rekruttere amerikanere via internett. (…) Terrorisme er terrorisme», heter det i brevet til Pompeo 16. oktober.

Fryktet nynazist-aksjoner rettet mot USA

Bakgrunnen for at akkurat DNM blir pekt ut, er at de i oktober i fjor var en av to høyreekstreme organisasjoner som ble eksplisitt omtalt av Trump-administrasjonen selv i en offentlig rapport om USAs «nasjonale strategi for kontraterrorisme» :

«Det er også et bredt spekter av revolusjonære, nasjonalistiske og separatistiske bevegelser i utlandet der bru av vold og intensjon om å destabilisere samfunnet ofte setter amerikanske liv i fare. For eksempel er Den nordiske motstandsbevegelsen en framtredende, selverklært nasjonalsosialistisk organisasjon med anti-vestlige ståsteder som har utført voldelige angrep mot muslimer, grupper på venstresida og andre. Grupperingen har demonstrert mot amerikanske myndigheters handlinger som de oppfatter som støtte til Israel, og har potensial til å utvide sin målutvelgelse til USAs interesser».

I en innledning til rapporten skriver president Donald Trump at den handler om «terrornettverkene som truer USA og våre allierte» og at de skal «nektes muligheten til å mobilisere, finansiere, reise, kommunisere og inspirere nye tilhengere».

Det er blant annet dette Demokratene i Kongressen nå mener har blitt fulgt for dårlig opp fra Utenriksdepartementets side, parallellt med at det føderale politiet FBI i 2019 etterforsker flere hundre terrorsaker i USA som knyttes til høyreekstremister.

Brevet sendt denne uka er en opptrapping av presset mot utenriksministeren etter at at Demokratene i mars (i kjølvannet av den høyreekstreme moskémassakren i Christchurch i New Zealand) ba departementet om å utarbeide en liste over rasistiske terrororganisasjoner egnet for FTO-lista – uten at dette har skjedd.

Ikke regnet som terrororganisasjon i Norden

Enkeltmedlemmer i Den nordiske motstandsbevegelsen har begått terroraksjoner i Sverige, blitt pågrepet med ulovlige våpen, knyttes til våpentrening i utlandet, og mange medlemmer er dømt for vold (blant annet mot politifolk og meningsmotstandere). Organisasjonen fremmer åpenlyst ideologer som er kjente inspirasjonskilder for høyreekstreme terrorister, og pleier et internasjonalt nettverk av voldelige ekstremister.

Samtidig er det ingenting som indikerer at lederne i organisasjonen har planlagt terrorangrep eller oppfordret direkte til konkret voldsutøvelse som kan regnes som terror. Hoveddelen av aktiviteten i DNM har de siste årene bestått av spredning av nazistisk propaganda, gatedemonstrasjoner og interne samlinger, og i Sverige har organisasjonen stilt til valg som politisk parti.

Det er bare i Finland organisasjonen er forbudt (den opererer i dag under et annet navn), og i Norge har DNM fått lov til å demonstrere offentlig på lik linje med andre politiske grupperinger. Den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp er trolig den eneste akademikeren på feltet i de nordiske landene som mener at DNM bør defineres som terrorgruppering.

UD visste ikke om brevet

Også USAs vurdering av Azov-bataljonen er interessant sett med norske øyne.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om den norske nynazisten Joachim Furholm fra Bergen, som i 2018 tilsluttet seg Azov-bataljonen i Ukraina, der han både fikk våpentrening og framsto som en viktig propagandist for den beryktede militsen – fram til han kom tilbake til Norge i februar i år etter å ha uttalt seg om hevnangrep mot norske myndigheter. Furholm ble sett på som et talerør for fremmedkrigerne som kunne rekruttere meningsfeller fra USA, der han blant annet deltok i flere høyreekstreme podkaster.

Fra før er det kjent at nynazister også fra de organiserte miljøene i Norden har vært fremmedkrigere på begge sider i Ukraina-konflikten.

I Norge vil verken Justisdepartementet eller Utenriksdepartementet kommentere omtalen av det Den nordiske motstandsbevegelsen i brevet fra Demokratenes folkevalgte til USAs utenriksminister.

– Dette kjenner vi ikke til, skriver pressekontakt Ane Haavardsatter Lunde i UD i en e-post fredag, dagen etter at Filter Nyheter gjorde UD oppmerksom på brevet.


  • Filter ser det som en viktig oppgave å prioritere uavhengig journalistikk om politisk ekstremisme, hatkriminalitet, rasisme og relaterte temaer. Har du lyst til å støtte vårt arbeid , kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media). Alle bidrag går til redaksjonelt arbeid.  På Filter X og Filter Nyheter finner du ingen annonser, kun grundig  journalistikk, og Filters publikasjoner skal være åpne og gratis for alle. Vår forretningsmodell er innholdsmarkedsføring publisert på Filterpartner.no.