Nyhetsbrev mandag 11. november: Bolivias president går av + Nynazister trakasserte med «jødestjerne»

GÅR AV: Evo Morales gikk i går av som president i Bolivia etter at internasjonale observatører slo fast at hans omstridte valgseier for tre uker siden var skjemmet av valgjuks, og han selv mistet støtten fra politi- og militærledere. Presidenten oppga hensynet til ro og orden som årsak til avgangen, men omtalte samtidig situasjonen somet kupp, og etterlater seg en spent situasjon i det etnisk og sosiokulturelt delte landet – der det er høyst uklart hvem som tar over styringen. Siden valget den 20. oktober har Bolivia vært preget av såvel fredelige demonstrasjoner mot Morales’ forsøk på å klamre seg til makta på 14. året, som voldelige og rasistiske angrep mot regjeringsmedlemmer og deres familier. Presidenten var landets første med urinnvånerbakgrunn og forbindes med den «rosa bølgen» av venstreorienterte statsledere som kom til makta i Latin-Amerika etter tusenårsskiftet

KRISE I MALMÖ: Den eskalerende gjengvolden i Malmö er er nå erklært som en såkalt «særskilt nasjonal hendelse» i Sverige etter at en 15 år gammel gutt ble skutt og drept og en jevnaldret gutt alvorlig skadet på lørdag. Bare minutter tidligere skjedde en eksplosjon som antas å ha vært en avledning før skytingen. Drapet topper en lang periode med bruk av eksplosiver og skytevåpen i rivalisering mellom kriminelle miljøer. Malmöpolitiet styrkes nå med mannskaper fra flere andre regioner og en sentralisert stab for å bekjempe en utvikling som tilskrives konflikter om lokalt narkotikasalg.

GRØNT PENSJONSFOND INNLAND: Under Zerokonferansen i forrige uke sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at «vi må venne oss til å si at Oljefondet er et politisk redskap». Det satte fyr i politikere og samfunnsøkonomer over hele det politiske spekteret. Zero-leder Marius Holm oppfatter utsagnet som at Arbeiderpartiet nå «er åpne for å plassere mer av den norske formuen i fornybar, og se på hvordan den strategisk kan spille en rolle i å fase ut kull rundt omkring i verden»Statsminister Erna Solberg sier til E24 at Støres linje er «dum», og vil skape problemer. Hun mener Oljefondet ikke skal brukes til å løse klimakrisen, bare framtidig velferd i Norge. Noe av bakteppet for diskusjonen er at Stortinget tidligere i år tillot Oljefondet å investere opptil to prosent av porteføljen i mer risikable selskaper som utvikler infrastruktur for fornybar energi. Støre svarer: «10 000 milliarder kroner som skal sikre våre barns pensjoner, de skal også sikre en verden de barna kan vokse opp og leve i»Han mener andre land vil forstå at formålet med grepene ikke er å fremme Norges eller bestemte selskapers interesser. MDG, SV og Rødt jubler over Støres uttalelser i dagens Klassekampen. Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, håper å få Støre med på «mer spenstige ting». SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil pålegge fondet å kun investere i selskaper som kan dokumentere at de ikke undergraver Paris-målene. Han åpner også, i likhet med Rødt, for å investere deler av fondet i nasjonal, grønn industri. Her skiller de to partiene seg fra MDG, som er mest opptatt av å selge Oljefondet ut av fossilt. «Innenlands kan man bruke andre virkemidler, som blant annet å styre Equinors portefølje», sier Hermstad til Klassekampen.
      Trygve Slagsvold Vedum er skeptisk. Særlig frykter han at politisk detaljstyrte fondsinvesteringer i spesifikk teknologi, eksempelvis batteri eller vindkraft, i etterkant kan vise seg å være feilslåtte investeringer presset frem av lobbyister.

TRAKASSERTE JØDER: Nynazister i Norge, Sverige, Danmark og Finland – som etter alt å dømme tilhører Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) –  har i helga klistret opp det gule gule merket jøder ble tvunget til å bære under krigen – blant annet ved synagoger, banker og mediebedrifter. Den koordinerte, antisemittiske aksjonen var en provokasjon knyttet til årsdagen for Krystallnatten, nazistenes systematiske angrep på jøder i Tyskland i 1938 som dannet opptakten til Holocaust.
I helga ble både foreninger, bedrifter og jødiske privatpersoner utsatt for «jødestjerne»-trakasseringen, før DNM la ut skrytebilder fra aksjonen på sine nettsteder i alle de nordiske landene. I Danmark ble det også begått mer alvorlig hærverk, blant annet mot jødiske gravsteder, uten at det er klart hvem som sto bak dette. Det er ventet at politiet vil etterforske flere av sakene.
REVURDERER UTVISNING: Det skapte raskt politiske bølger at UDI vil utvise den iranske småbarnsmoren Mahsa Aghabararian (32) fra Norge i to år, noe Aftenposten omtalte lørdag: «En 6 måneder gammel baby trenger sin mor, og det er det viktigste hensynet i denne saken», skrev KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på Facebook. «Jeg har tatt opp saken med våre folk i regjeringen allerede», uttalte Abid Raja (V). UDI-direktør Frode Forfang varslet i går at direktoratet vil vurdere saken på nytt.
Tannlegeutdannede Aghabararia er gift med en norsk statsborger og har en datter på seks måneder. Direktoratet mener hun har jobbet ulovlig i Norge i over to år, da hun ikke har hatt tarifflønn eller fulltidsstilling. De mener også at 32-åringen har brutt med vilkårene for oppholdstillatelse fordi hun har opprettet et enkeltpersonforetak og tatt arbeid som sekretær i ektefellens firma.
 I vedtaksbrevet om utvisning foreslo direktoratet at kontakten mellom mor og datter kan opprettholdes gjennom telefon og internett, noe som er bakgrunnen for flere av de sterke reaksjonene i helga. Områdeleder Camilla Torgersen i UDI uttalte allerede lørdag at direktoratet ikke burde ha vist til dette i vedtaksbrevet.