GÅR AV: Evo Morales gikk i går av som president i Bolivia etter at internasjonale observatører slo fast at hans omstridte valgseier for tre uker siden var skjemmet av valgjuks, og han selv mistet støtten fra politi- og militærledere. Presidenten oppga hensynet til ro og orden som årsak til avgangen, men omtalte samtidig situasjonen somet kupp, og etterlater seg en spent situasjon i det etnisk og sosiokulturelt delte landet – der det er høyst uklart hvem som tar over styringen. Siden valget den 20. oktober har Bolivia vært preget av såvel fredelige demonstrasjoner mot Morales’ forsøk på å klamre seg til makta på 14. året, som voldelige og rasistiske angrep mot regjeringsmedlemmer og deres familier. Presidenten var landets første med urinnvånerbakgrunn og forbindes med den «rosa bølgen» av venstreorienterte statsledere som kom til makta i Latin-Amerika etter tusenårsskiftet

KRISE I MALMÖ: Den eskalerende gjengvolden i Malmö er er nå erklært som en såkalt «særskilt nasjonal hendelse» i Sverige etter at en 15 år gammel gutt ble skutt og drept og en jevnaldret gutt alvorlig skadet på lørdag. Bare minutter tidligere skjedde en eksplosjon som antas å ha vært en avledning før skytingen. Drapet topper en lang periode med bruk av eksplosiver og skytevåpen i rivalisering mellom kriminelle miljøer. Malmöpolitiet styrkes nå med mannskaper fra flere andre regioner og en sentralisert stab for å bekjempe en utvikling som tilskrives konflikter om lokalt narkotikasalg.

GRØNT PENSJONSFOND INNLAND: Under Zerokonferansen i forrige uke sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at «vi må venne oss til å si at Oljefondet er et politisk redskap». Det satte fyr i politikere og samfunnsøkonomer over hele det politiske spekteret. Zero-leder Marius Holm oppfatter utsagnet som at Arbeiderpartiet nå «er åpne for å plassere mer av den norske formuen i fornybar, og se på hvordan den strategisk kan spille en rolle i å fase ut kull rundt omkring i verden»Statsminister Erna Solberg sier til E24 at Støres linje er «dum», og vil skape problemer. Hun mener Oljefondet ikke skal brukes til å løse klimakrisen, bare framtidig velferd i Norge. Noe av bakteppet for diskusjonen er at Stortinget tidligere i år tillot Oljefondet å investere opptil to prosent av porteføljen i mer risikable selskaper som utvikler infrastruktur for fornybar energi. Støre svarer: «10 000 milliarder kroner som skal sikre våre barns pensjoner, de skal også sikre en verden de barna kan vokse opp og leve i»Han mener andre land vil forstå at formålet med grepene ikke er å fremme Norges eller bestemte selskapers interesser. MDG, SV og Rødt jubler over Støres uttalelser i dagens Klassekampen. Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, håper å få Støre med på «mer spenstige ting». SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil pålegge fondet å kun investere i selskaper som kan dokumentere at de ikke undergraver Paris-målene. Han åpner også, i likhet med Rødt, for å investere deler av fondet i nasjonal, grønn industri. Her skiller de to partiene seg fra MDG, som er mest opptatt av å selge Oljefondet ut av fossilt. «Innenlands kan man bruke andre virkemidler, som blant annet å styre Equinors portefølje», sier Hermstad til Klassekampen.
      Trygve Slagsvold Vedum er skeptisk. Særlig frykter han at politisk detaljstyrte fondsinvesteringer i spesifikk teknologi, eksempelvis batteri eller vindkraft, i etterkant kan vise seg å være feilslåtte investeringer presset frem av lobbyister.