UFORKLARLIGE DØDSFALL: Qatarske myndigheter har ikke klart å finne en troverdig forklaring for nær syv av ti dødsfall blant gjestearbeiderne for fotball-VM i Qatar 2022, viser en fersk rapport fra Amnesty.

Rapporten dokumenterer at Qatar har latt være å etterforske tusenvis av dødsfall, til tross for at dødsfallene kan henge sammen med arbeidsforholdene i ekstrem varme kombinert med fysisk anstrengende arbeid. I stedet beskriver de qatarske myndighetene at dødsfallene kommer av «naturlige årsaker» eller den vagt definerte betegnelsen «hjertesvikt». Disse dødsårsakene fratar etterlatte familier, som ofte sliter med svært trang økonomi fra før, muligheten til å få kompensasjon etter å ha mistet personen som også er deres hovedinntektskilde.

«Myndighetene i Qatar unndrar seg selv og arbeidsgiverne ansvar for disse menneskene når vi vet at de kanskje har omkommet på jobben. Og det må vi til bunns i», sier John Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty Norge, til VG.