Regjeringen, med helseminister Bent Høie (H) i spissen, har nå fått innspill på sitt forslag til endring av abortloven, som har til hensikt å få inn KrFs «seier» om innstramming på tvillingabort.

Forslaget går ut på at kvinner som er gravide med to eller flere fostre må søke til en nemnd hvis de ønsker å abortere noen av fostrene, såkalt fosterreduksjon, eller tvillingabort på Krfsk. Nemnda skal kunne innvilge fosterreduksjon på samme vilkår som andre søknader om senabort (alvorlig sykdom, familieforhold og så videre). Nemnda kan også si ja etter en vurdering av risiko for spontanabort og tidlig fødsel - hvis det er snakk om trillinger eller flere (ikke fra to til en - les mer om det her).

Nær 100 enkeltpersoner har sendt brev til helseministeren og sagt hva de mener om lovendringen. I hovedsak går svarene ut på at endringen er udemokratisk fordi den ikke er forankret i et flertall i befolkningen, samt motstand mot å innskrenke kvinners ret til å bestemme over egen kropp. Ellers er det biskoper og trossamfunn som dominerer lista over innsendere - i tillegg til fagfolk i helsesektoren.

Høie: «Politiske innspill»

KrF-leder Olaug Bollestad har gått ut i Dagsavisen og sagt at endringen blir gjennomført, uansett hva som måtte komme fram i høringen. På spørsmål fra avisen om det ikke spiller noen rolle for regjeringen at mange kompetente miljøer er imot forslaget, svarer Høie slik: