Regjeringen, med helseminister Bent Høie (H) i spissen, har lagt fram sitt forslag til endring av abortloven. Hensikten er å få inn KrFs «seier» på tvillingabort i regjeringsforhandlingene.

Forslaget går ut på at kvinner som er gravide med to eller flere fostre må søke til en nemnd hvis de ønsker å abortere noen av fostrene, såkalt fosterreduksjon, eller tvillingabort på Krfsk.

I forslaget står det at nemnda kan innvilge fosterreduksjon på samme vilkår som andre søknader om senabort (alvorlig sykdom, familieforhold og så videre).