Bent Høie utelukker ny forskning på tvillingabort i lovforslaget

Montasje av Filter Nyheter. Foto av Bent Høie fra regjeringen.no.

Regjeringen, med helseminister Bent Høie (H) i spissen, har lagt fram sitt forslag til endring av abortloven. Hensikten er å få inn KrFs «seier» på tvillingabort i regjeringsforhandlingene.

Forslaget går ut på at kvinner som er gravide med to eller flere fostre må søke til en nemnd hvis de ønsker å abortere noen av fostrene, såkalt fosterreduksjon, eller tvillingabort på Krfsk.

I forslaget står det at nemnda kan innvilge fosterreduksjon på samme vilkår som andre søknader om senabort (alvorlig sykdom, familieforhold og så videre).

Tar hensyn til risiko – men ikke ved tvillinger

Nemnda kan også si ja etter en vurdering av risiko for spontanabort og tidlig fødsel.

Det skyldes noe som har druknet i debatten, ettersom begrepet «tvillingabort» ble hyppig brukt: Hvis man er gravid med trillinger eller firlinger er det stor sjanse for spontanabort, svangerskapsforgiftning, eller at fødselen setter i gang altfor tidlig. Faren for at ett eller flere av fostrene utvikler Celebral Parese øker også jo flere fostre det er snakk om.

Lovforslagets formulering vil hindre nemndene til å vurdere spontanabortrisiko for reduksjon fra to til ett foster, selv om det snart publiseres forskning som viser at risikoen for å miste begge fostrene minsker om man tar bort ett.

Regjeringen bruker dansk statistikk

Siden Norge har så lite data på fosterreduksjoner har regjeringen lent seg på tall fra Aarhus i Danmark:

Risikoen for spontanabort av hele svangerskapet etter tolvte svangerskapsuke, er omtrent

  •  25 prosent i firlingsvangerskap
  • 15-20 prosent i trillingsvangerskap
  • 6 prosent i tvillingsvangerskap.

For gravide med firlinger og trillinger vil en reduksjon til tvillinger redusere faren for spontanabort ned til 5-10 prosent, skriver regjeringen i forslaget. Hvor mye risikoen reduseres hvis en går fra to til ett nevnes ikke.

Derfor sier regjeringen at dette hensynet legges inn som et selvstendig kriterium for fosterreduksjon, men bare dersom det gjøres fra trillinger eller firlinger ned til to.

… Men ikke for tvillinger

Hvis du har tvillinger og ønsker å redusere svangerskapet ned til ett foster kan ikke hensynet til spontanabort brukes. Årsaken er, ifølge regjeringen, at det ikke er «påvist vesentlig medisinsk gevinst ved reduksjon fra tvilling til singelsvangerskap».

Filter Nyheter intervjuet den medisinske ekspertisen ved Århus da debatten om tvillingabort raste i januar. Der er svaret noe ganske annet:

— Det er faktisk lavere risiko for spontanabort ved det gjenlevende fosteret ved en fosterreduksjon, enn det er å gjennomføre et tvillingsvangerskap, i Danmark, sa Olav Bjørn Petersen til Filter Nyheter da.

Overlege Olav Bjørn Petersen.

Han er assisterende professor ved Institut for Klinisk Medicin i Århus. Petersen har utført rundt 200 fosterreduksjoner, og er med det trolig den legen som har utført flest fosterreduksjoner i Norden.

Han forteller at risikoen for spontanabort etter fosterreduksjon fra tvillinger ned til ett foster er 1,5 prosent i Danmark. Når risikoen for spontanabort av begge tvillingene er 6 prosent om en gjennomfører hele svangerskapet, øker altså sjansene for at svangerskapet går bra om en aborterer en av to.

Det samme gjelder for når fødselen starter:

Statistikken skal etter planen publiseres vitenskapelig i løpet av halvåret som kommer.

Høie tar ikke høyde for ny forskning

Filter Nyheter har spurt helseminister Bent Høie hvorfor spontanabortrisikoen ved tvillingabort ikke nevnes i lovforslaget fra regjeringen.

— Det er fordi det medisinske miljøet ved St. Olavs (i Norge) ikke regner det som en helsemessig gevinst ved en slik en reduksjon, svarer Høie.

Helseminister Bent Høie (H).

— Men hvis danskenes tall var relevant å ta med for trillinger og firlinger, hvorfor er de ikke relevante for tvillinger?

— Ved tvillingsvangerskap baserer vi oss på hva det norske fagmiljøet sier. Vi viser bare til det tilgjengelige tallmaterialet vi har, men vi sier også at nemndene må holde seg oppdatert på kunnskapen som er.

— Danskene sier altså at det er lavere risiko for spontanabort (å miste begge) ved å ta bort en?

— Slik jeg forstår det er dette snakk om upubliserte tall. Det er publiserte tall vi referer. Vi kan ikke forholde oss til upubliserte tall. Vi forholder oss til publiserte tall og hva det norske fagmiljøet sier, svarer Høie.

Godt nok for norske abortleger

Filter Nyheter spurte «det norske fagmiljøet» hvordan de stiller seg til danskenes forskning.

Kjell Åsmund Blix Salvesen, Klinikksjef ved Kvinneklinikken og professor ved NTNU er en av de to legene som i praksis utfører fosterreduksjoner i Norge.

Kjell Salvesen, NTNU.

Filter Nyheter spurte Salvesen i januar om Norge vil bytte ut sine tall med de danske når den danske undersøkelsen er publisert.

— Ja, det vil det opplagt. Vi stoler på de danske tallene. Vi vil ikke si til kvinnene noe som er feil, sier Salvesen til Filter Nyheter.

Det er utført så få fosterreduksjoner i Norge at det vil ta flere år før vi har et stort nok grunnlag til å si noe om risikoen i en norsk sammenheng.

— Vi måtte sette tallet ut fra erfaring, risiko med fostervanns- og morkakeprøver, og ellers det vi klarte å lese oss til.

Slik forklarer Salvesen metoden bak den norske vurderingen om at tvillingabort ikke gir «helsemessig gevinst».

Utelukkes i lovforslaget

Det norske fagmiljøets vurdering av helsemessig gevinst ved tvillingabort vil med andre ord trolig oppdateres i løpet av det neste halvåret.

Regjeringens lovforslag, som har en høringsfrist allerede 1. april, sier imidlertid eksplisitt at nemndene kun får ta hensyn til dette ved reduksjon ned til to fostre:

«I tillegg kan nemnda innvilge fosterreduksjon der antall fostre reduseres til to etter en vurdering av risiko for spontanabort og tidlig fødsel».

— Er det ikke litt prematurt å legge inn en slik føring om at det kun gjelder ned til to, når det snart kommer nye tall som sier at det er en helsemessig gevinst ved å redusere fra to til en, Bent Høie?

— Nei, jeg vil heller si at det er veldig rart at vi skulle ta høyde for hva en enkeltlege i Danmark sier til mediene om upubliserte tall, svarer helseministeren.

Enkeltleger her, men ikke der

Selv har Høie i et ferskt innlegg i Aftenposten skjøvet nettopp «en enkeltlege» foran seg, faktisk nevnte Salvesen, i sitt argument for hvorfor regjeringens lovforslag er klokt:

Bent Høie i Aftenposten 19. februar

 

Det samme argumentet går igjen i regjeringens høringsnotat til lovforslaget. Når Filter Nyheter spør helseministeren hvorfor det er greit å høre på enkeltleger i noen spørsmål og ikke i andre, svarer Høie følgende:

— St. Olav er vårt nasjonale kompetansemiljø på dette området, så det er de vi lytter til. Du har fått svar på spørsmålene dine, og jeg har ingen interesse av å diskutere dette videre med deg.

Høies rådgivere sa på dette tidspunktet i intervjuet at ministeren måtte avslutte.

Utdrag fra regjeringens forslag om endring av abortloven.

Filter Nyheter har spurt Salvesen hva han tenker om at lovforslagets formulering vil hindre nemndene til å vurdere spontanabortrisiko for reduksjon fra to til ett foster, selv om forskning på dette kommer i nær fremtid. Han har ikke rukket å se på lovforslaget enda, og vil vente med å uttale seg til det er gjort.

— Men det var veldig nyttig for meg at du påpeker dette, sier Salvesen.

Mer abortkunnskap?