NSM-skandalen: Også departementet brukte ekstern finansiering av lokaler

Også Justis- og beredskapsdepartementet har en leieavtale med ekstern finansiering fra en privat motpart, skriver Dagens Næringsliv i ettermiddag. Nyheten kommer etter at sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fredag gikk av på grunn av ulovlige låneavtaler i tilknytning til NSMs leie av nye kontorer på Fornebu.

Det er lokalene som Justisdepartementet i 2011 (etter terrorangrepene) flyttet inn i i Nydalen i Oslo som nå er i søkelyset. Sikkerhetsoppgraderinger i bygget kostet 300 millioner kroner, som hovedsaklig ble finansiert av daværende utleier Storebrand og tilbakebetalt gjennom tilleggsleie med et «avkastningskrav»i 13 år. Avtalen ble framforhandlet av Statsbygg. Riksrevisjonen har i en tidligere uttalelse om helseforetakene likestilt slike finansielle avtaler med lån, skriver DN.

Statsbygg mener saken er forskjellig fra NSM-skandalen og beskriver Nydalen-avtalen som «ordinær», «med et tillegg for investeringer som skulle inngå i husleien etter fullmakt fra den gang Fornyings- og administrasjonsdepartementet». Justisdepartementet har så langt ikke uttalt seg.

Tidligere i dag ble det kjent at låneavtalene som NSM inngikk med eiendomsselskapet Norwegian Property ikke var omtalt i årsregnskapet eller årsrapporten for 2022. Det opplyser Riksrevisjonen, som heller ikke fikk vite om avtalene på annen måte. Dermed fikk NSM en såkalt ren revisjonsberetning.  – Vi vet nå at grunnlaget for vår konklusjon var ufullstendig. Basert på informasjonen vi har i dag, konstaterer vi at NSM ved utgangen av 2022 hadde brutt vesentlige lover og regler, uttaler riksrevisor Karl Erik Schjøtt-Pedersen.

Klokka 14 i dag møttes  kontroll- og konstitusjonskomiteen, der flere medlemmer brukte sterke ord i forkant om saken. – Det begynner å tegne seg et bilde av en justisminister som ikke har nødvendig oversikt over hva som skjer i etatene hun har øverste ansvar for, sa Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik (før DN-saken ble kjent).


RUSSLANDS HYBRIDKRIG I FINLAND: – Å bruke mennesker som våpen slik de gjør ved grensen nå – det er avskyelig, sier finske Essa, som Filter Nyheter treffer i Helsingfors, like ved den vrakede russiske stridsvognen som stammer fra kampene ved Kyiv og er stilt ut like ved det finske parlamentet.

Det var i november at den finske grensevakten først registrerte en stor økning av asylsøkere fra Midtøsten og Nord-Afrika som tok veien via Russland. Til sammen ankom rundt 950 asylsøkere via Russland før grensen stengte – sammenlignet med totalt 91 i de fire foregående månedene samlet. Finland svarte raskt med å stenge de fire sørligste av totalt ni grenseoverganger til Russland, men flyktningene ble umiddelbart kanalisert nordover, og dagen etter stengingen begynte de også å ankomme Vartius.Finske myndigheter har vært tydelige på at dette er en villet operasjon fra russisk hold – da russiske grensevakter tidligere har hatt som praksis å stanse de som ikke har gyldig visum til Schengen-land. Les vår ferske reportasje fra den finske grensa.
Kjære Filter-leser! 
Vi runder av året med vårt siste papirmagasin i 2023 – 48 sider spekket med redaksjonens kvalitetsjournalistikk. Den er faktabasert, kritisk, uavhengig og aktuelt innenriks- og utenriksstoff. Klikk her for å abonnere (kr. 100,- pr måned, ingen bindingstid)!

Desembernummeret inneholder blant annet disse sakene:
Mens havisen trekker seg tilbake og det geopolitiske trykket øker, retter stormaktene blikket mot nord. Fra denne basen i isødet viser Russland muskler i kampen om Arktis.

For en tid det var! Filters høstkavalkade 2023 oppsummerer siste halvdel av 2023 noenlunde kronologisk.

Hvordan fikk Hamas råd til avanserte våpen, sofistikerte terrorangrep og et underjordisk forsvarsverk? Les om pengestrømmen bak Hamas-terroren.

Du må tegne abonnement INNEN ONSDAG DENNE UKA for å at desembernummeret skal bli ditt.

Det koster bare en hundrings i måneden, og du kan kansellere når som helst. Klikk her! 


KAN KOMME ENDRINGER I NORSK ABORTLOV: Et nytt abortutvalg utreder blant annet muligheten for at kvinner ikke lenger trenger å møte opp på sykehus for å få en abortpille. Utvalget leverer et forslag til en ny lovendring på torsdag. Gynekolog Mette Løkeland sier til VG at dette er noe kvinner like gjerne kunne fått hos fastlege, helsesykepleier eller jordmor i kommunen, forutsatt at de får riktig opplæring. Forslaget er særlig relevant på steder der kvinner på reise langt for å komme seg til sykehus. 


CAP THE COP: Årets klimatoppmøte er formelt sett over, men delegater forhandler i ettermiddag, og trolig ut over natta, på overtid om sluttavtalen. Et utkast som ble offentliggjort i dag tidlig møtte bred kritikk for å ikke gå langt nok i formuleringene om fossile brensler. Norge er blant landene som står fast ved at slikt drivstoff skal fases ut, ikke bare reduseres, og får internasjonal oppmerksomhet for sine advarsler mot å lene for mye på fangst og lagring av klimagassutslipp. Den norske posisjonen, basert på lang erfaring med karbonfangst, er at slik teknologi kan brukes for sektorene som er aller vanskeligst å avkarbonisere (for eksempel sement- og stålproduksjon), men at det ellers «ikke er en løsning på noe som helst».

I Storbritannia reagerte klimabevegelsen kraftig på at klimaminister Graham Stuart reiste hjem fra Dubai i dag, og siste nytt er at Stuart vil returnere (etter å ha deltatt på det kritiske møtet om Sunak-regjeringens asylsøkerpolitikk i London). Det er en skytteltrafikk med privatjet som ikke akkurat bidrar til å holde den globale oppvarmingen nede.


Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.