Filter Nyheter avslørte lørdag hvordan en gruppe menn som er sentrale i casuals-miljøet Isko Boys over tid har benyttet høyreekstrem symbolikk eller kommet med rasistiske utsagn, samtidig som de er kjent for vold og trusler.

I sosiale medier har de omtalte personene diskutert fotball og fremstilt seg som Vålerengas mest dedikerte tilhengere, men også latt seg avbilde med hakekors-flagg, nazi-hilsener og solkors.

Isko Boys er en del av det «alternative» supportermiljøet rundt sportsklubben, som en rekke ganger de siste årene har tatt avstand fra rasisme. Likevel har flere av mennene i den omtalte gruppa vært synlige på VIF-kamper, der de gjerne har stått i front eller markert seg med aggressiv oppførsel.

I helga bekreftet VIF-ledelsen at klubben var kjent med og slo ned på uønskede aktiviteter, men uten at de ville kommentere enkelthendelser eller enkeltpersoner. Mandag sendte klubben ut en pressemelding hvor det het at «Vålerenga har nulltoleranse for rasisme».

Samtidig har ordskiftet i sosiale medier handlet mye om hvordan øvrige VIF-supportere forholder seg til det ytterliggående miljøet som nå er avslørt. I dette intervjuet forteller talsperson Erling Rostvåg i Vålerengas største supporter-gruppering at…

  • Klanen i flere år har visst om de konkrete personene i Isko Boys-miljøet og hva de står for, men uten at de i samarbeid med klubbledelsen har klart å få bukt med problemet
  • Det omtalte miljøet omgir seg med en «aura av trusler», fremstår svært sammensveiset og har ved flere tilfeller mønstret et stort antall personer som gjør dem i stand til å dominere på tribunen
  • Dialog med gruppa bare kan føre til «fred og ro i en periode» før personer i miljøet på nytt bryter sanksjonsreglementet eller andre inngåtte avtaler

Rostvåg varsler nå at Klanen vil ta initiativ til et møte med VIF-ledelsen der det som fremkommer i Filter Nyheters artikkel blir tema.

«Mer enn bare idioter på tur»

– Det er en grundig dokumentasjon av et nazist-problem rundt Vålerenga. Dette miljøet virker godt organisert. Det er naivt å tro noe annet enn at disse folka har en agenda for å gjøre seg sterkere eller knytte bånd til andre høyreekstreme grupperinger. Dette er mer enn bare idioter på tur, sier Rostvåg om Filter Nyheters artikkel.

– Enkelte av de involverte har beskrevet poseringen med nazi-hilsener og effekter som fyllerør og noe de angrer på. Er det mer?

– Det er spesielt å angre så mye, men samtidig ha det som profilbilde i sosiale medier før du fjerner det. Det er den lengste fyllekula jeg har hørt om, i så fall. Helt ærlig, så tror jeg ikke på det, svarer Rostvåg.

– Kjenner Klanen til disse personene og dette miljøet fra før?

– Det gjør vi. Noen av dem er bortvist fra stadion, stort sett på bakgrunn av at de ikke klarer å oppføre seg. De har kommet med vold og trusler. Andre har jeg vært i møter med, fordi de representerer en gruppering på tribunen. Det er imidlertid litt vanskelig å skille mellom Isko Boys som helhet og den interne kompisgjengen som er omtalt. Jeg oppfatter kompisgjengen som mer sammensveiset og samstemte enn resten. I tidligere møter har vi forholdt oss til det som har vært ledelsen i Isko Boys.

– Men ledelsen er sammenfallende med den klikken vi omtaler. Hvordan har dere forholdt dere til dem?

– I månedene før vi skulle flytte til ny stadion (i 2017, red. anm.), opplevde vi plutselig en velvilje fra Isko Boys. Tidligere hadde de vært ganske umulige å snakke med og enda verre til å forplikte seg til enkle spilleregler. Fokuset vårt den gang var på volden i forbindelse med VIF sine kamper og at den ikke skulle ramme uskyldige. Det skulle ikke oppleves skummelt for andre på tribunen. Isko Boys hadde vært i en del situasjoner hvor de risikerte å ikke slippe inn som gruppering lenger. Men nærmest over natta gikk de med på alle krav, sier Rostvåg.

Inngår avtaler – og bryter dem igjen

To år før innvielsen av ny stadion brøt VIF-ledelsen i utgangspunktet all dialog med ultras-grupperingen Ikaros og casuals-grupperingen Isko Boys, delvis på grunn av voldsepisoder knyttet til sistnevnte. Ledelsen ville bare forholde seg til Klanen, men dette endret seg fram til sesongstart i 2017.

– Det var en liste på to A4-sider med krav og betingelser fra oss. Noen av kravene var ganske harde og tonen var ganske umyndiggjørende. Gitt historikken i tidligere diskusjoner, hadde vi egentlig ikke trua på at de skulle akseptere såpass med overformynderi, og vi regnet med at de ville si nei til dette. Men de gikk med på det — jeg tror frykten for ikke å slippe inn på stadion ble for stor, sier Rostvåg om dialogen den gang.

Isko Boys ble pålagt å levere en navneliste til klubben og på den måten definere hvem de representerte. Det ble laget en avtale for tre kamper av gangen, der regelbrudd ville føre til at grupperingen ble utestengt. Vold og trusler var klare brudd på avtalen, og i tillegg ble det lagt begrensninger på hva gruppene kunne henge opp av bannere, ifølge Klanen-talspersonen.

– Det beste du kan oppnå med dette miljøet, er likevel ro og fred i en begrenset periode. De inngår avtaler og bryter dem igjen etter en stund. Noen av oss ønska å bryte den runddansen, men når de først gikk med på alle betingelser, ble vi jo bundet selv også. Om vi ikke aksepterte deres tilstedeværelse, så ville det vært vi som fremsto som urimelige, sier Rostvåg.

«Burde kanskje vært mer nådeløse»

Han beskriver i denne perioden en situasjon med høyt aggresjonsnivå og mange ulike meninger om hvordan supporterne skulle være og hva de kunne gjøre, samtidig som flere «sleit med å se forskjell på konstruktiv ultras-kultur (Ikaros) og destruktiv kultur (Isko Boys)».

«Hvis Klanen hadde gått ut og (tilsynelatende grunnløst) kastet ut en hel gruppering, ville vi fort fått halve medlemsmassen mot oss. I alle fall halve stadion. Det ble viktig å kunne begrunne det. Dette var før nazibåndene var tydelige», oppklarer han i en e-post.

– Sett i retrospekt burde vi kanskje ha vært mer nådeløse, men omverdenen, som ikke kjenner detaljene, legger et visst press på at vi skal være en ryddig part. Men det mange ikke forstår, er at folk kan gjøre forferdelige ting på privaten – som å vifte med et hakekors – og likevel være hyggelige over en kopp kaffe, legger Rostvåg til.

– Dere har følt dere forplikta til å følge de inngåtte avtalene og la dem være på tribunen?

– Vi har hatt jevnlige møter med dem der målet har vært å senke konfliktnivået. Det har vært møter mellom VIF-ledelsen, Klanen, ultras-grupperingen Ikaros og Isko Boys. Der har vi satt opp spilleregler for hvordan man skal oppføre seg. Etterpå vil jeg påstå at det har vært vesentlig færre episoder med vold enn før disse samtalene starta. Samtalene har hatt en effekt. Men samtidig er det sånn at enkelte av disse folka bare forholder seg til avtalen så lenge det gagner dem, og så gir de faen, sier han.

Etter hvert ble også nazi-tilknytningen til flere i Isko Boys-miljøet tydeligere (gruppa hevder selv at de tar avstand fra all politikk, se en uttalelse nederst i artikkelen).

Brøt dialogen og endret på rasisme-regel

Rostvåg svarer bekreftende på spørsmål om Klanen har registrert at flere personer i Isko Boys-miljøet har benyttet høyreekstrem symbolikk og kommet med rasistiske utsagn, men gjerne utenfor offisielle VIF-arrangementer.

– Ja, og det vi helt konkret gjorde i mai 2019, var å vedta en innstramming av sanksjonsreglementet. Det gjorde vi sammen med VIF. Det du gjør utenfor tribunen, skal ha noe å si. Tidligere hadde alt du gjorde på privaten vært din egen sak, men vi endret på det. Det var en helt konkret respons på det vi så. Da dette reglementet ble vedtatt, ble heller ikke Isko Boys invitert til samtaler rundt bordet i forkant. De fikk bare beskjed om at de måtte forholde seg til de nye reglene, eller bli sett på som uønsket på stadion, sier han.

Tidligere samme måned hadde politiet vært til stede på et medlemsmøte i klubben for å redegjøre for «en økende synlighet av høyreradikale holdninger i miljøer rundt Vålerenga», ifølge et innlegg på hjemmesidene. Det nye sanksjonsreglementet kom med et eget punkt om at «sterk offentlig sjikane eller offentlig støtte til ekstreme standpunkter» (inkludert hatefulle ytringer med bakgrunn i etnisitet) skulle føre til bortvisning fra arena og inntil 30 dagers utestengelse.

– Isko Boys sin respons på dette, var imidlertid å møte opp enda mer mannsterke på tribunen. De ville vise med muskler at ingen kunne fortelle dem hva de skulle gjøre. Og dette er det viktig å være klar over: Selv om de vanligvis ikke er så mange, er de i stand til å mønstre. Dette er unge folk som ofte er trent i vold. De er i stand til å ta seg fysisk til rette og skremme andre.

– Har dere vært redde for dem?

– Inne på tribunen er vi i klart flertall. Kjøttvekta tipper i vår retning. Men dette er en gjeng som er tett sammensveiset. De har mye tid til overs og er i stand til å dominere i perioder, mens motkreftene er mye løsere organisert. På den måten befinner man seg ofte i en situasjon hvor man står litt alene mot dem. Jeg tror ikke flertallet av Klanens medlemmer har følt seg utrygge, men det er eksempler på at de har gått etter enkeltpersoner. Hvis du har en sammensveiset gjeng på 20 personer, så er de i stand til å true 40 enkeltpersoner, hvis man kan si det sånn. Etter at det nye reglementet kom på plass, har imidlertid personer som har tråkka over grensa fått konkrete reaksjoner mot seg, sier Rostvåg.

«Flere folk, ekstra utagerende, mer rusa»

Likevel har verken VIF, Klanen eller Ikaros klart å få bukt med problemet. Rostvåg mener dette skyldes mangelen på kontinuitet.

– Historisk handler det om at både ledelsen i VIF og ledelsen i Isko Boys er blitt bytta ut med jevne mellomrom. Enkeltpersoner i VIF har ikke hatt med seg historikken for avtalebrudd eller tillitsbrudd – og inngått nye avtaler, som også er blitt brutt etter en periode. Så er det også sånn at VIF tross alt har stått ganske alene i dette: De skal klare å hindre 30 stykker der flere trener kampsport i å ta seg inn på kamper, samtidig som politiet etter vår mening ikke slår ned på disse supporterne i tilstrekkelig grad, svarer Rostvåg.

– Det er ingen grunn til å underslå at det ligger en aura av trusler over en del av Isko Boys-aktiviteten. På ethvert forsøk på å begrense aktiviteten, har de respondert med å møte opp med flere folk. De blir flere, ekstra utagerende og mer rusa. Du kan ikke forvente at én vakt på én inngang ved stadion stiller seg imellom og hindrer at de kommer inn, legger han til.

– Vil Klanen foreta seg noe konkret nå?

– Det første vi skal gjøre, er å snakke med Vålerenga. Det gjør vi hver gang det dukker opp noe. Vi skal også ta en runde i vårt eget medlemsregister for å se om noen er registrert der. Vår formelle makt begrenser seg til hvem som står i medlemsregisteret og hvem som er velkommen på våre pubber. Så er det heller ikke sånn at alle i Isko Boys er nazister. Det gjør saken vanskeligere. Når det gjelder miljøet i Ikaros, vil jeg avkrefte ryktene i sosiale medier om at de også lefler med nazisme. For mange er det nok vanskelig å se forskjell på gruppene, noe som gjør at Ikaros må være veldig tydelige fremover.

– Vil dere be om at personene vi omtaler blir permanent utestengt fra VIF-kamper?

– Vi er ikke ferdig diskutert internt, men det er personer som allerede er permanent utestengt, og det har vi ingen problemer med. Jeg føler meg også ganske trygg når jeg sier at de mest profilerte personene i det materialet som nå er lagt frem, ligger ganske dårlig an. Selv om vi ikke er ferdigdiskutert når det gjelder hva som bør skje, er alle i Klanen-ledelsen enige i at noe må gjøres nå, sier Rostvåg.

  • Da Filter Nyheter var i kontakt med lederen av Isko Boys i forrige uke, sendte han følgende uttalelse på vegne av gruppa: «Isko Boys er en del av supportermiljøet til VIF. IB har ingen politisk tilhørighet, vi tar avstand fra ALL politikk og ethvert forsøk på å knytte oss til noen som helst retning politisk. Vårt fokus er VIF, kameratskapet og det sosiale rundt klubben og arrangementer i regi av VIF».

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.