I forrige uke ble det kjent at advokatkontoret Simonsen Vogt Wiig (SVW) har konkludert med at førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU «hadde tilgang til og må holdes ansvarlig for» en anonym Facebook-konto som har delt innhold i strid med rasismeparagrafen.

Advokatfirmaet ble i fjor engasjert av universitetet for å granske Eikrems tilknytning til den aktuelle kontoen. De mener at førsteamanuensisen har brutt sin lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Selv er han kritisk til både rapporten og NTNUs behandling av saken:

– NTNU har laget seg et faktabilde basert på en partisk gjengivelse. Helt grunnleggende deler er bare ignorert. Saken handler om at noen i ledelsen har gode kontakter hos den parten som ønsker å drive meg bort, og som over tid har jobbet for dette, uttalte han til Universitetsavisa i forrige uke.

Samtidig har Eikrems fagforening vært kritisk til at NTNU sendte ut pressemelding om rapporten like etter at han selv fikk lese den. Forskerforbundet reagerer også på at henvendelser til arbeidsgiver ikke er blitt besvart, samt at de har fått «urimelig kort tid» til å komme med merknader til innholdet.