«Må holdes ansvarlig»: Les hele rapporten fra advokatkontoret som har gransket Eikrem-saken

I forrige uke ble det kjent at advokatkontoret Simonsen Vogt Wiig (SVW) har konkludert med at førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU «hadde tilgang til og må holdes ansvarlig for» en anonym Facebook-konto som har delt innhold i strid med rasismeparagrafen.

Advokatfirmaet ble i fjor engasjert av universitetet for å granske Eikrems tilknytning til den aktuelle kontoen. De mener at førsteamanuensisen har brutt sin lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Selv er han kritisk til både rapporten og NTNUs behandling av saken:

– NTNU har laget seg et faktabilde basert på en partisk gjengivelse. Helt grunnleggende deler er bare ignorert. Saken handler om at noen i ledelsen har gode kontakter hos den parten som ønsker å drive meg bort, og som over tid har jobbet for dette, uttalte han til Universitetsavisa i forrige uke.

Samtidig har Eikrems fagforening vært kritisk til at NTNU sendte ut pressemelding om rapporten like etter at han selv fikk lese den. Forskerforbundet reagerer også på at henvendelser til arbeidsgiver ikke er blitt besvart, samt at de har fått «urimelig kort tid» til å komme med merknader til innholdet.

Det var Filter Nyheter som i februar 2020 avslørte at den aktuelle Facebook-kontoen over tid har bidratt til å hisse opp rasistiske nettdebatter – og at Eikrem kan knyttes til den. Selv har han nektet for å stå bak de omtalte publiseringene.

 • I over ett år har advokatfirmaet gransket om innholdet i Filters artikkel stemmer. Nå har NTNU offentliggjort den 41 sider lange rapporten i sin helhet. Enkelte navn og passasjer er sladdet av universitetet. Filter Nyheter har publisert den her (pdf-versjon).

Vil ikke opplyse om eventuell tilgang

Rapporten inneholder en «gjennomgang av bakgrunn og fakta» i saken, der advokatkontoret har gjennomført samtaler med fire NTNU-ansatte og Eikrem selv. SVW har også gjennomgått skjermdumper av Facebook-kontoens aktivitet slik den ble gjengitt i Filter Nyheter, førsteamanuensisens e-postkonto og hjemmeområde på NTNU sin server og vurdert bilder som viser Eikrem under et møte ved institutt for sosialt arbeid i november 2019.

 • Du finner ni punkter fra faktagjennomgangen nederst i denne artikkelen.

Granskningen har ikke gitt grunnlag for å slå fast «hvem som har opprettet den aktuelle Facebook-kontoen eller når dette skjedde».

Etter en vurdering av det samlede bevisbildet, konkluderer advokatene likevel med at Eikrem har «hatt tilgang til å disponere, herunder publisere innlegg, kommentarer og ‘likes’, på Facebook-kontoen som Filter Nyheter omtalte 20. februar 2020», og at han «må holdes ansvarlig for innholdet i de ytringer som er publisert».

Skjermdump av den aktuelle Facebook-kontoen, som har hatt flere navn.

Det innebærer ifølge advokatene mulige brudd på straffelovens paragraf 185 («rasismeparagrafen») og Eikrems lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver, noe som også er gjenstand for en juridisk vurdering i den avleverte rapporten.

Eksempel på aktivitet fra kontoen.

Eikrem selv har ikke ønsket «å opplyse om han har, eller har hatt, tilgang til andre kontoer» enn den han disponerer under sitt eget navn «Øyvind Eikrem» på Facebook, skriver advokatene. Han fremholder for øvrig at han ikke har kommet med noen av de utsagnene som fremkommer i Filter Nyheters artikkel.

Ni punkter fra faktagjennomgangen:

 • NTNU ba allerede 27. februar 2020 om at Eikrems to jobb-PC-er ble innlevert til tekniske undersøkelser og speiling av innholdet. «Eikrem har i ettertid meldt begge arbeidspc-ene stjålet, hvoretter det ikke har vært mulig å undersøke disse», skriver advokatene.
 • I juli i fjor ble det imidlertid gjennomført et innsyn i Eikrems e-postkonto og hjemmeområdet på NTNU. Gjennomgangen viser at Eikrem – i dagene fra Filter Nyheter tok kontakt med ham om den anonyme Facebook-kontoen til den første artikkelen ble publisert – var i dialog med nettstedet Resett. Innholdet i korrespondansen er sladdet av NTNU, men er ifølge advokatkontoret «med på å underbygge at profilen ble opprettet for Eikrem, og at Eikrem i det minste har hatt tilgang til, eventuelt vært en av flere, som har disponert den aktuelle kontoen».
 • Den samme gjennomgangen viser at Eikrem har hatt korrespondanse med flere privatpersoner knyttet til oppslaget i Filter Nyheter. Enkelte av disse er ansatt ved NTNU, men ingen av dem har vært villige til å snakke med advokatkontoret. Eikrem har ikke ønsket å svare på spørsmål knyttet til innsynet i e-postkontoen inntil klagen hans til Datatilsynet og Sivilombudsmannen er ferdig behandlet.
 • To øyenvitner forteller at de har observert Eikrem mens han var innlogget på den aktuelle Facebook-profilen. Advokatfirmaet har mottatt to bilder av Eikrem ved en PC fra et møte ved institutt for sosialt arbeid, der profilbildet på skjermen ifølge fotografen skal vise at han er innlogget på «Einar Tamburi»-kontoen. «Man kan også se teksten ‘Einar Tamburi’, selv om dette er svakt», heter det i rapporten.
 • Eikrem «har ikke vært villig til å kommentere» om det er han selv som er avbildet eller hva som for øvrig fremkommer i bildene. Advokatkontoret legger til grunn at det er Eikrem som er avbildet.
 • Førsteamanuensisen har hevdet å sitte på en erklæring fra en ikke-navngitt person som tar på seg ansvaret for den aktuelle Facebook-kontoen, men har ikke «vært villig til å dele denne informasjonen eller navnet på den aktuelle personen» med advokatkontoret, som har purret på opplysningene i seks måneder.
 • I perioden 27. mai til 3. desember 2020 sendte advokatkontoret «mer enn ti e-poster til Eikrems advokat, Torfinn Svanem, med initiativ til/purring på tidligere henvendelser vedrørende tidspunkt for samtale» i forbindelse med undersøkelsen. Forespørslene ble enten ikke besvart eller avslått, heter det i rapporten.
 • Advokatene fikk først Eikrem i tale per video den 6. januar i år, og deretter den 18. februar. I sistnevnte samtale presenterte han «en rekke bemerkninger og kommentarer» til artikkelen i Filter Nyheter. «Gjennomgående er han uenig i Filter Nyheter sin fortolkning/redegjørelse knyttet til de ulike innleggene og kommentarene», skriver advokatene.
 • I én av skjermdumpene gjengitt i Filter Nyheters artikkel, skriver Facebook-profilen tilknyttet Eikrem at en asylsøker «kan jobbe i bomullsåkeren» under «en slavedriver». Overfor advokatene har førsteamanuensisen stilt spørsmål ved om det er «noen realisme i de faktiske premissene» til denne kommentaren: «Finnes det slavedrivere og bomullsåkere i Sverige», spør han.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.