Lederen av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), krever nå at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kommer til Stortinget for å svare for hans og regjeringens vurderinger og beslutninger om smitteverntiltak for utenlandske soldater på øvelse i Norge.

26. januar gikk forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ut på en pressekonferanse i Tromsø og sa at regjeringen har besluttet å avblåse all alliert øvingsaktivitet i Indre Troms. Per nå er nærmere 100 utenlandske soldater registrert smittet.

– Det triste er én, smitten, og nummer to, at de måtte avlyse øvelsen. Det er veldig viktig for Norge at vi har disse øvelsene. I en krisesituasjon er vi helt avhengig av våre allierte, også under en pandemi. Jeg får så mye tilbakemeldinger fra de utenlandske soldatene på hvor viktig dette er for dem, sier Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt. Arbeiderpartiet

Kravet om at Bakke-Jensen forklarer seg kommer etter Filter Nyheters avsløringer om at regjeringen ignorerte faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet da de tillot utenlandske soldater å sitte i innreisekarantene i grupper på 40 personer. FHI advarte hele fem ganger gjennom desember og januar mot så store karantenegrupper. FHI har uttalt til Filter Nyheter at de oppfattet at karantene-situasjonen «ikke var under kontroll i Forsvaret».

– Jeg hadde håpet at forsvarsministeren hadde bedre kommunikasjon med FHI. Jeg mener det er alvorlig at så sterke advarsler fra fagetatene ikke ble lyttet til av regjeringen, sier Huitfeldt.

–  Det er veldig mange spørsmål som gjenstår. Det er en politisk beslutning å avlyse øvelsen, og det var en politisk beslutning å overse FHIs råd.

Etterlyser kreativitet

Spørsmålet komitelederen vil ha svar på av forsvarsministeren er:

Hvorfor bidro ikke forsvarsministeren til at planene for øvelsen Joint Viking ble tilpasset, slik at øvelsen kunne gjennomføres smittevernmessig forsvarlig og i tråd med de faglige rådene fra helsemyndighetene?

Ved ett tilfelle måtte en gruppe på 80 amerikanske soldater telles som nærkontakter grunnet utstrakt kontakt mellom to karantenekohorter, det dobbelte av hva loven tillot. Blant annet som følge av dette ble den vanligvis tilnærmet tomme militærleiren ved Åsegarden i Harstad tatt i bruk for å karantenere over 500 amerikanske soldater på smittevernfaglig akseptabelt vis.

– Ut fra det som har kommet frem virker det som at det hadde gått an å tenke mer kreativt i karanteneavviklingen, og at man kunne gjort det på en måte som både hadde vært forsvarlig og gjort mulig å ha øvelsen, sier Huitfeldt.

Hun trekker også frem muligheten for en noe nedskalert øvelse.

– Hvilke læringspunkter? «Følg FHIs råd»?

Filter Nyheters undersøkelser har også avdekket at en betydelig andel utenlandske soldater har måttet sitte i karantene etter karantene siden de ankom Norge tidlig i januar, på grunn av at de ble eksponert for smitte fra medsoldater i sin karantenegruppe, og at soldater har blitt smittet i karantene. Også NRK har skrevet om at kommunelegene ikke ble involvert i Forsvarets planlegging, men først da smitten var et faktum.

– Statsråd Bakke-Jensen sier at det er en rekke «læringspunkter» her. Ja, men hva? Lista er vel ikke så lang, det er vel «følg FHIs råd», sier Huitfeldt.

Hun varsler at hun også har spørsmål til helseminister Bent Høie om hvordan hans departement har vært involvert.

SV-leder Audun Lysbakken har varslet at han ber statsråd Frank Bakke-Jensen redegjøre for Stortinget «om hvilke vurderinger som ble gjort da regjeringen så bort fra faglige råd om å avlyse øvelsen «Joint Viking».

Aps representant Cecilie Myrseth vil vite hvilket grunnlag regjeringen hadde for å konkludere at det at var forsvarlig «å ta imot over 3000 soldater til Nord-Norge for å gjennomføre øvelsen Joint Viking sterkt i strid med advarsler og råd fra helsemyndighetene».

Rødt har allerede varslet at partiet vil åpne kontrollsak i Stortinget.

– Vi kan ikke ha en regjering som undergraver helsemyndighetenes anbefalinger selv, samtidig som de ber oss andre om å følge dem, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Han tolker det som et «knefall for USA». Rødt-lederen reagerer også på at forsvarsministeren argumenterer med at det ikke har vært regisrert smitteoverføring til lokalbefolkningen, og kaller det «arrogant og mot bedre vitende».

– Alle vet at et større smitteutbrudd måtte blitt håndtert av det allerede overbelastede sivile helsevesenet, påpeker Moxnes.


Artiklen fortsetter under. Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, støtt Filter Nyheter med et abonnement.


Bekymret for Nato-øvelsenes renommé

Ap-politikeren er bekymret for hvordan dette påvirker særlig nordlendingenes holdning til Nato-øvelsene.

– Jeg er opptatt av å beholde disse Nato-øvelsenes renommé, og jeg er opptatt av tilliten til Forsvaret i den norske befolkningen, og særlig i Nord-Norge. Jeg håper at den nordnorske befolkningen fortsetter å si at «vi er stolte over Forsvarets øvelser».

Hun er ikke den eneste som er bekymret: I et smittevern-dokument fra Forsvarets sanitet til hærens avdelinger den 27. januar, dagen etter øvelsen ble avlyst, er det lagt inn føringer og tiltak «for å hindre frykt og usikkerhet i sivil- og lokalbefolkning, og bevare Forsvarets omdømme».

Her står det blant annet at de norske avdelingene må sørge for at karantenefasilitetene blir «etablert og driftet i henhold til gjeldende forskrifter og føringer», og at de allierte skal overholde bestemmelsene og «ikke ha kontakt med personell utenfor sin kohort», at kommunikasjonen til de utenlandske avdelingene og lokalbefolkningen må være «klar og entydig», og at Hæren «må ha løpende dialog med kommuneoverlegen».

Sp: Forsvarsministerens svar i strid med avsløringer

Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson, Liv-Signe Navarsete, stilte forsvarministeren spørsmål om karantenefasilitetene i Stortingets spørretime den 20. januar. Bakgrunnen var bekymringen i Nord-Norge for hvilke konsekvenser det kunne få i tilfelle et stort smitteutbrudd blant utenlandske eller norske soldater.

– Kan forsvarsministeren garantere at det er tilstrekkelig med fasiliteter til at de (Forsvaret) kan ivareta smittevernet dersom det skulle bryte ut smitte, spurte Navarsete.

Liv Signe Navarsete, Senterpartiet. Stortinget

Forsvarsminister Bakke-Jensen svarte at «dette er en uro jeg har kjent på siden 12. mars», og utdypet:

– Det er håpløst å gi garantier, men i stort er det slik at vi jobber veldig tett, både med Forsvaret og mot lokale helsemyndigheter og kommuneleger, mot regionale helsemyndigheter. De går god for at det regimet vi har planlagt og rigget for nå, det skal være så godt som vi kan gjøre det. Så er det slik at dette er et felt hvor vi ikke kan gi garantier. Men erfaringene vi har høstet oss, tilsier at vi er på trygg vei, svarte Frank Bakke-Jensen.

Navarsete skriver til Filter Nyheter at forsvarsministerens svar ser ut til å være «stikk i strid» med det kommunelegene har fortalt om til flere medier, deriblant Filter og NRK, samt FHIs advarsler.

Filter er kjent med at det i et møte mellom FHI, kommunelegene og Forsvaret få dager senere, den 23. og 24. januar, kom frem opplysninger som fikk FHI til å melde sin bekymring om forholdene helt opp til regjeringen.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.