Regjeringen trosset de faglige rådene fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet da de tillot utenlandske soldater å sitte i innreisekarantene i grupper på 40 personer i en tid da dette var sterkt strammet inn for alle tilreisende.

Dette gjorde regjeringen til tross for gjentatte advarsler og sterke karakteristikker fra FHI, som kalte det både «uakseptabelt» og «uforsvarlig».

Hele fem ganger i løpet av desember og januar gjorde helseetatene det skriftlig klart for regjeringen, gjennom anbefalingsbrev, at de var sterkt uenig i unntaksordningen. Regjeringen tok aldri rådene til følge.