«Det har utviklet seg et uheldig samspill mellom tingrettsdommer Johnsen og politiinspektør Holmsen. Dette har en lang forhistorie, men motsetningene ser fortsatt ut til å sette sitt preg på rettssakene», skriver Tilsynsutvalget for dommere i et vedtak 3. februar i år.

Det er nok den snilleste oppsummeringen man kan gi av konflikten mellom politiinspektør Harald Holmsen (47) og tingrettsdommer Petter J. Johnsen (67) på Romerike.

– Klanderverdig

De to erfarne juristene har hatt et anstrengt forhold helt siden 2003, og i fjor skrev Holmsen en klage om tre forskjellige rettssaker der de to nylig hadde vært i samme sal.