Kjøpte hytte for bistandspenger: Her mener Økokrim at Rhipto-sjefen forfalsket «godkjenning» fra UD

Montasje: Christian Nellemann i Stortingets utenrikskomité, 2015 / Økokrims faktiske utdrag

I Oslo tingrett forrige uke la Økokrim fram dokumenter som skal bevise at bedrageritiltalte Christian Nellemann (57) har forfalsket en meldingsutveksling i forbindelse med et hyttekjøp for bistandspenger.

Foreningen Rhipto fikk gjennom seks år 56 millioner kroner i bistandsmidler for å levere rapporter om grensekryssende kriminalitet og hvordan den finansierer terrororganisasjoner og ødelegger regnskogen.

Rhipto sa de var «non-profit», men våren 2021 oppdaget Klima- og miljødepartementet at millionoverskudd hadde blitt satt på en konto departementene ikke visste om.

Filter Nyheter skrev i oktober samme år at 3,8 millioner var blitt brukt til å kjøpe en hytte på Synnfjell utenfor Lillehammer, penger som Nellemann i dag hevder var blitt til foreningens rettmessige egenkapital.

Økokrim mener derimot at overskuddet var utbytte av bedrageri av Utenriksdepartementet og at Nellemann med hyttekjøpet hvitvasket disse pengene.

I tillegg mener Økokrim at Nellemann har manipulert en meldingsutveksling med en saksbehandler i UD for å få det til å se ut som at UD gikk god for hyttekjøpet.

I beslaglagte meldinger fra Whatsapp diskuterer Nellemann og hans Rhipto-makker Rune Henriksen (47) hvor risikabelt et hyttekjøp vil være og hvor fasjonabel hytta kan være før den vekker oppsikt.

«Jeg tenker på hvordan det ser ut utenfra. Selv om regnskap og donør godkjenner så er det ikke nødvendigvis pent», står det i en av de mange chat-meldingene.

Foreslo en hytte til bruk i Midtøsten-forhandlinger

Det var da Rhiptos revisor, PwC på Hamar, skulle sende inn sin årlige revisjonsberetning i mars 2021, at Klima- og miljødepartementet fikk nyss i at Rhipto hadde spart opp millioner av tilskuddskroner på en egen, skjult konto.

I ukene med oppvask som fulgte, forlangte UD og KLD at Rhiptos regnskapsfører og revisor sendte over korrigerte prosjektregnskap der million-overskuddene framgikk.

Der kom det også fram at Rhiptos hytte på Nord-Torpa var kjøpt for UDs tilskuddsmidler. I avtalen med departementet sto det at kjøp av fast eiendom bare var mulig om UD eksplisitt godkjente det.

PwC-revisoren ba derfor Nellemann om en bekreftelse på at hyttekjøpet høsten 2019 faktisk var avklart med departementet på forhånd.

Som svar sendte Nellemann 7. april 2021 en e-post til Rhiptos regnskapsfører Kjell Skutbergsveen ved Regnskap Innlandet, der han la ved «litt av diskusjonen omkring dette».

Vedlagt e-posten lå to skjermdumper av en meldingsutveksling i juli 2019 mellom Nellemann og saksbehandleren i UD som var Nellemanns nærmeste kontaktperson der.

I meldingen til UD-mannen ymtet Nellemann frampå med at han gjerne ville kjøpe «en liten avsides gammeldags liten hytte m utedass i Norges kyst eller fjell».

Nellemann beskrev at han så for seg å bruke hytta til spesielle trenings- og representasjonsformål og hemmeligere møter, som fredsforhandlinger mellom israelere og palestinere.

UD-diplomaten svarte tilsynelatende «No problem» på hyttemeldingen.

Skjermdumpene som Nellemann oversendte til regnskapsføreren våren 2021. (Filter Nyheters sladding)

– Sikkert ikke noe problem med hyttekjøp

Regnskapsfører Skutbergsveen ble spurt om hyttekjøpet da han vitnet i Oslo tingrett forrige uke.

– Var UD på noen måte involvert i hyttekjøpet? spurte Økokrims medaktor Einar Salvesen Lieungh.

– Ja, det var vel en dialog der, svarte regnskapsføreren.

– Så du noen dokumentasjon for dialogen med UD for godkjennelsen av hytta?

– Jeg fikk oversendt noe fra Christian.

Under utspørringen hentet aktoratet fram de to skjermdumpene av Nellemanns dialog med UD-saksbehandleren, og Lieungh spurte Skutbergsveen hvordan han tolket det som sto der:

– Når [UDs saksbehandler] skriver «No problem», hva henviser det til?

– Som det står der som et svar på den meldingen over, er det sikkert ikke noe problem med hyttekjøp.

På oppfølgingsspørsmål om Skutbergsveen oppfattet det som at UD slik hadde godkjent hyttekjøpet, dro han på det og sa at det vel ikke «direkte står det», og at det var «en litt annerledes beskrivelse av den hytta der enn hva som ble kjøpt». Men han bekreftet at han forsto skjermdumpene som et svar på den foregående dialogen om hytter.

Beslaglagte telefoner viser at meldinger manglet

Da UDs saksbehandler forklarte seg i retten 24. mai, svarte han først at han ikke kunne huske at Nellemann hadde kontaktet ham om et mulig hyttekjøp.

Aktoratet hentet da fram whatsapp-meldinger som ble sendt mellom Nellemann og UD-mannen i de aktuelle dagene i juli 2019.

Meldingene – hentet fra telefoner beslaglagt hos de tiltalte – viser at det mellom meldingene som Nellemann oversendte som skjermdumper til regnskapsføreren, manglet flere meldinger.

Etter at Nellemann 4. juli skrev at han var «på sporet av noe» på Svalbard, fulgte ytterligere fire meldinger til UD-saksbehandleren i løpet av dagen den 5. juli, før sistnevnte til slutt svarer. I den siste meldingen til UD-mannen skriver Nellemann:

«Beklager hvis jeg kjeder deg m for mange meldinger. Jeg setter enorm pris på sparring m deg. Tror en av grunnene til at vi har klart oss så bra er at vi bruker alle våre reserver på å spisse oss hele tiden. Ikke bare vokse eller etablere oss men å flytte oss lengre ut. Finne ut av mer. Bli bedre. Skal fortsette med det. Men bra om vi kan ses oftere for dine tanker er bra!!!»

Det var denne meldingen saksbehandleren svarte «No problem» på, bekreftet han i retten.

Whatsapp-meldinger mellom Nellemann og UD-saksbehandleren i juli 2019. (Filter Nyheters sladding)

– Når du får mange meldinger sånn etter hverandre, starter du gjerne med å lese den siste først – i hvert fall gjør jeg det, forklarte UDs saksbehandler.

Han sa viere at han ikke kan husket meldingen tidligere i tråden som dreide seg om et potensielt hyttekjøp.

–Det var et innhold jeg tror jeg ville ha lagt merke til. Det er et spesielt formål – hytte. Jeg tror jeg ville ha reagert mer på den første meldingen.

– Når du skriver «No problem» – hva viser det da til?

– Det viser til den meldingen foran, at han har sendt meg mange meldinger.

Diskuterte hyttekjøpet på Whatsapp samme dag

Økokrims utdrag fra beslaglagt korrespondanse de aktuelle julidagene, viser også at Nellemann diskuterte hyttekjøpet intensivt med sin Rhipto-makker Henriksen.

Tre dager før Nellemann tok kontakt med UD-saksbehandleren, så Henriksen ut til å være skeptisk til om hyttekjøpet var en god idé:

«Jeg tenker på hvordan det ser ut utenfra. Selv om regnskap og donør godkjenner så er det ikke nødvendigvis pent.»

Da Nellemann etter et døgn fortsatt ikke hadde fått noe svar fra UD-diplomaten om hyttekjøpet, så også han ut til å begynne å tvile:

«Hmmm litt I tvil om det er risikabelt med slikt hyttekjøp»

«Kanskje bedre å tenke seg grundig om så vi har solid strategi»

I den parallelle meldingsutvekslingen med Henriksen så Nellemann ut til å forsøke å overbevise Henriksen om at hyttekjøpet var «hundre prosent lovlig», at dette var noe alle stiftelser og foreninger gjorde, og at Rhipto angivelig var pålagt å investere egenkapital jamfør stiftelsesloven.

Henriksen forhørte seg med Nellemann:

«Fått tilbakemelding på den fiskeeposten du sendte?»

«Nei ingenting»

Mennene fortsatte det som tilsynelatende var en diskusjon om hvordan de skulle få benyttet seg av millionene de gikk med i overskudd – enten ved å ta ut mer i overtid, investere pengene i eiendom eller ved å overføre dem til en ny søsterstiftelse:

«Men jeg vil finne en løsning slik vi kan gjøre det vi trenger i livet mens vi lever»

«Teit å sitte med mange millioner på bok og det ER et problem også for oss»

«Jeg tror du uforvarende kom med Rhiptos strategi.»

Samtidig så Rhipto-analytikerne ut til å ane at de ikke så lett ville få aksept for et slikt hyttekjøp hos sine nærmeste:

«Vi kunne lett tjent 3–4 mill på den hytte.»

«Men for noen av våre er selveiet og beskjedent best»

«Vi finner en elegant mellomting som er spiselig somehow.»

«Tydelig at det er dumt å konsultere for mange ha ha»

«Vi har ikke for vane. Men her var vi nødt hvis vi skal kunne bruke jævelskapen. Evt kanvi fylle lokalene med et harem»

Til slutt så likevel Nellemann ut til å ha overbevist seg selv om at det ville være smart å investere deler av Rhiptos millionoverskudd i eiendom:

«Viser bare at vi er noen amatør finansielle banditter»

«For snille»

«Tror fortsatt det m bygning eller alt en søsterstiftelse NON profit som vi sikrer midler til»

«La oss tenke oss godt om»

«Vi finner på noe»

Hevder hytta ble kjøpt av Rhiptos egenkapital

I dag er Nellemann og Henriksens forsvar av hyttekjøpet at det etter deres oppfatning ble betalt av Rhiptos «frie egenkapital» og at det ikke var Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementets anliggende hva foreningen måtte ønske å investere pengene sine i.

Overskuddet som Rhipto hadde bygget opp gjennom tilskuddsavtalene med departementene var gjort rettmessig etter avtalen, ifølge dem. Rhipto-mennene mener departementene hadde godkjent at prisen for arbeidet som de utførte i prosjektene hadde innbakt anledningen til å bygge opp en «overskuddsreserve» eller «buffer» i foreningen.

Saksbehandlerne fra departementene som har vitnet i retten de siste ukene nekter på sin side for å ha godkjent noen slik ordning. De påpeker at det i tilskuddsavtalen står at prosjektmidlene skal gå til faktiske kostnader til det aktuelle prosjektet og at de skal brukes opp innenfor prosjektperioden.

Om det øvrige innholdet i whatsapp-meldingene har Nellemann og Henriksen generelt kommentert at de har en egen sjargong og at man må være «litt gærne» for å jobbe med det de gjør.

Nellemann står i dag tiltalt for bedrageri av 47,8 millioner kroner og Henriksen er tiltalt for medvirkning. I tillegg er Nellemann tiltalt for såkalt selvvasking og dokumentfalsk i forbindelse med hyttekjøpet, og for forsøk på bedrageri av ytterligere 3,4 millioner.

Både Nellemann og Henriksen nekter straffskyld og har forklart seg i detalj om det de mener bare er ulik tolkning av tilskuddsavtalene.


Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.