Islamsk Råd: – Vi kan ikke reagere på imamens uttalelser til evig tid

Representanter fra Islamsk råd møtte onsdag i Kulturdepartementet. (Foto: Harald S. Klungtveit)

Onsdag vakte det oppsikt at den omstridte Oslo-imamen Zulqarnain Sakandar Madni – som i 2006 og 2009 støttet konspirasjonsteorier om at USA og jøder sto bak 9/11 – er medlem i valgkomiteen som skal utpeke framtidas styre i Islamsk råd (IRN).

Seinere på dagen var den nåværende styretrioen og sekretariatet i IRN i et møte med Kulturdepartementet for å gjøre opp status – midt i den pågående splittelsen.

Departementet har frosset statstøtten til Islamsk råd i påvente av forsikringer om at den viktige paraplyorganisasjonen har et demokratisk valgt styre.

Ikke-tema

I forkant av møtet avfeide fungerende styreleder Kebba Secka at det kan være problematisk at en så kontroversiell imam som Zulqarnain Sakandar Madni skal være med på å løse krisen.

– Dette er rundt ti år siden. Vi kan ikke reagere på folk til evig tid, uansett hva de har sagt tidligere. Vi har satt strek for dette, sier Secka til Filter Nyheter.

– Har dere bedt ham om å oppklare hva han mener om dette i dag?

– Nei, dette har ikke vært tema. Han er ikke valgt til å sitte i styret men er én av fem som skal finne folk til oss, sier Secka.

Han opplyser at IRN onsdag ettermiddag har lagt ut informasjon om valgkomiteen på sine nettsider, og at det ikke var en beslutning om hemmelighold som lå bak at Filter Nyheter og Vårt Land først måtte få navnelista fra andre kilder.

– Noen ganger trenger vi litt lengre tid enn dere journalister har, sier Secka.

 

Kebba Secka (t.v), generalsekretær Mehtab Afsar og hele sekretariatet i Islamsk råd møtte onsdag i Kulturdepartementet for å gjøre opp status. (Foto: Harald S. Klungtveit)
Kebba Secka (t.v), generalsekretær Mehtab Afsar (i midten) og hele sekretariatet i Islamsk råd møtte onsdag i Kulturdepartementet for å gjøre opp status. (Foto: Harald S. Klungtveit)

– Ikke rabalder

Secka har tro på at valgkomiteen skal lansere gode kandidater.

– Jeg håper og tror de er kloke nok til å lete etter mennesker som er samlende, har tålmodighet og som setter sakene først og ikke seg selv, sier Secka.

Rådsmøtet lørdag vedtok at nytt styre skal velges på et ekstraordinært årsmøte 15. oktober, før det i mars avholdes ordinært årsmøte.

Ifølge den fungerende styrelederen ble lørdagens vedtak om den videre prosessen akseptert av flere tidligere styremedlemmene som var tilstede. Dette er personer som gikk av i protest mot at Mehtab Afsar – Islamsk Råds ansikt utad – har blitt sittende som generalsekretær.

– Vi holdt rådsmøte lørdag uten at det var problemer. Det var ikke noe rabalder fra noen og avstemningen gikk helt greit, etter en workshop med rådsmedlemmene før selve møtet. Det ble brukt stemmesedler, minst åtte kandidater var foreslått og fem av dem ble valgt, sier Secka.

Han understreker at han selv eller de andre i arbeidsutvalget ikke skal blande seg i valgkomiteens diskusjoner og at det ikke er noen nye rådsmøter om temaet før komiteen legger fram sin innstilling på årsmøtet.

– De er autonome. Vi skal gi dem det materielle de trenger for å arbeide.

Filter Nyheter har vært i kontakt med Zulqarnain Sakandar Madni både tirsdag og onsdag. Han avslår å utdype sine kontroversielle uttalelser fra 2006 og 2009 og vil, i likhet med de andre i komiteen, ikke kommentere valgkomitéarbeidet.