I går skrev Filter Nyheter at foreningen «Aksjon for borgerlig valgseier» har gitt en kvart million kroner hver til partiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Foreningen har også signalisert at mer direktestøtte til partiene kan være på vei. 

Nå har tre av partiene valgt å tilbakebetale donasjonene de har fått – totalt 750 000 kroner.

Aksjon for borgerlig valgseier er åpne om at flere av giverne er unntatt offentlighet. Talsperson Ole Gunnar Hauso sa til Filter Nyheter at han har forståelse for at giverne ikke ønsker å være offentlige i frykt for hets: «Ingen på venstresiden ville få ubehag om de ga penger til Arbeiderpartiet», sa han.