Utenriksministerens håndskrevne kommentarer til migrasjons-strategien gir et unikt innblikk i Børge Brendes prioriteringer.

To UD-notater

Tirsdag skrev Filter Nyheter om Børge Brendes advarsel til UD-systemet mot å ha for nært samarbeid med Flyktninghjelpen etter blant annet organisasjonens kritikk av regjeringens flyktningpolitikk.

Formuleringene var hentet fra utenriksministerens håndskrevne bemerkninger på det interne notatet «Migrasjoner og flukt. Hovedlinjer i UDs arbeid i 2016» fra 14. desember i fjor, som Filter Nyheter har fått tilgang til og nå publiserer: