Utenriksminister Børge Brende ser ut til å ville distansere UD mer fra Norges største humanitære organisasjon, og henviser til det som trolig er Jan Egelands kritikk av regjeringens asylpolitikk. Det framgår av et internt UD-notat Filter Nyheter har fått tilgang til. 

Det aktuelle dokumentet er datert desember i fjor, en drøy måned før det svært pessimistiske notatet som VG har publisert tidligere i dag, og er forfattet i en tidligere fase av departementets arbeid med å meisle ut Norges internasjonale prioriteringer i asyl- og migrasjonskrisen.

I motsetning til det ferskeste notatet, som statsråden sier han ikke hadde lest før det lekket til VG, er desember-notatet «Migrasjon og flukt. Hovedlinjer i UDs arbeid 2016» både lest og påført tilleggskommentarer fra Brende.

INFORMERTE STORTINGET: Børge Brende var i dag i Stortinget for en planlagt utenrikspolitisk redegjørelse, men også svare pressen om lekkasjer fra UDs migrasjonskrise-arbeid. (Foto: Harald S. Klungtveit)
INFORMERTE STORTINGET: Børge Brende var i dag i Stortinget for en planlagt utenrikspolitisk redegjørelse, men også svare pressen om lekkasjer fra UDs migrasjonskrise-arbeid. (Foto: Harald S. Klungtveit)