Tre sentrale nynazister siktet etter rasismeparagrafen for 9. april-provokasjon

Tre nynazister med viktige roller i «Den nordiske motstandsbevegelsen» er siktet for hatefulle ytringer, etter at det ble hengt opp bannere med hakekors og teksten «Vi er tilbake» flere steder i Kristiansand natt til 9. april. Mennene ble anholdt i en bil i 05-tida samme dag, like etter at propagandaen ble oppdaget ved Stiftelsen Arkivet og ved politihuset i byen.

–Det ble foretatt ransaking på stedet, og det ble gjort beslag i bilen og på personene som knyttet dem til handlingene som var omtalt, samt andre lignende forhold. Politiets jurist mener det er skjellig grunn til mistanke om overtredelse av straffelovens § 185 ut fra at det er brukt bannere med nazi-symbol, skriver etterforskningsleder Peter Sandell i Agder politidistrikt i en epost til Filter Nyheter. 

Han bekrefter at mennene hadde med seg hakekors-effekter, og at siktelsene baserer seg på setningen i den såkalte rasismeparagrafen som sier at «som ytring regnes også bruk av symboler».

Forfølgelsen av hakekors som symbol brukt i offentligheten gjør trolig straffesaken unik i Norge. 

Den nazistiske organisasjonen har inntil nå unngått de mest kjente symbolene fra Nazi-Tyskland, og har i stedet brukt den såkalte tyr-runen (som har både nazistiske og norrøne konnotasjoner) på flagg, plakater og løpesedler.

Selv om personer fra «Den nordiske motstandsbevegelsen» de siste to årene har spredt propaganda i ulike «aksjoner» mange hundre ganger i en lang rekke norske byer og tettsteder, har ingen medlemmer her til lands blitt straffeforfulgt for hatefulle ytringer tidligere – så langt Filter Nyheter vet.

I Sverige er en lang rekke medlemmer og lederskikkelser dømt for «hets mot folkegruppe» som er den tilsvarende svenske lovparagrafen, blant annet etter «nazihilsen» med strak arm og uttalelser som retten har tolket som direkte jødehat.

Lederskikkelser i organisasjonen siktet

Filter Nyheter vet at mennene som ble anholdt av politiet 9. april er:

  • Tommy Olsen (39) – har framstått som nestleder og «operativ sjef» i den norske delen av Den nordiske motstandsbevegelsen og har lenge sittet i Nordenrådet, det øverste organet i organisasjonen, sammen med Haakon Forwald og de svenske og finske nazistlederne. Olsen har vært en del av de høyreekstreme miljøene i 20 år, men har ikke blitt straffedømt siden han i 2002 ble dømt til ett år og to måneder fengsel for å ha knivstukket to innvandrere i Stavanger.
  • Jan-Christopher Pedersen (36) – var lenge en del av «riksledelsen» i Norge og en av de mest sentrale aktivistene i organisasjonen. Ifølge flere av Filter Nyheters kilder ble han nylig degradert/suspendert fordi han ble knyttet til en livsførsel som er i strid med medlemsreglene. Pedersen har blitt pågrepet av politiet flere ganger tidligere, også i saker som ikke er knyttet til engasjementet for nazisme.
  • Ronny Bårdsen (35) – som uten å ha fått en formell posisjon skal være sentral i organisering av aktiviteter i Den nordiske motstandsbevegelsen. Han har i mange år vært knyttet til ulike høyreekstreme miljøer. Bårdsen driver også en nettbutikk med klær og kaffekrus med blant annet nazistiske og jøde- / muslim-fiendtlige motiver, som promoteres av venner i den nazistiske organisasjonen.

Alle mennene bor i eller nær Kristiansand og har mange ganger tidligere spredt løpesedler og hengt opp materiell fra DNM i regionen. Alle tre var også en del av den mye omtalte marsjen gjennom sentrum av Kristiansand i fjor.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om hvordan Olsen og Pedersen i 2016 deltok i demonstrasjoner og mindre markeringer side om side med svenske medlemmer som senere ble dømt i terrorsaken der flere bomber var blitt utplassert ved asylmottak og en venstreradikal kafé i Gøteborg.

Krigsretorikk og våpensymboler

Også flere andre steder  – blant annet ved Frognerseteren, Vestre Gravlund, og i Gamlebyen i Oslo;  sentralt i Asker og på en gangbro i Fredrikstad – ble det hengt opp tilsvarende hakekors-budskap som i Kristiansand 9. april.

På sitt eget nettsted  la Den nordiske motstandsbevegelsen i forrige uke ut flere skrytebilder av personer i mørke hettegensere som henger opp hakekors-bannere og -plakater, der aktiviteten kobles til invasjonsdagen. «Fiendene er i stor grad de samme i dag som den gang, og atter igjen er det nasjonalsosialister som kommer vårt folk til unnsetning», skriver organisasjonen, som i Norge ledes av Haakon Forwald.

På bildene har en av personene som stifter opp hakekors på seg en hettegenser med påskriften «Defend Norway» og en silhuett av et automatvåpen. Motivet er tilsvarende som på noen av effektene som selges i nettbutikken drevet av nevnte Ronny Bårdsen.

9. april-stuntene med den nye hakekors-bruken kom to uker etter at Forwald kom med en erklæring om organisasjonens ideologi der han skrev at «vi er beredt til å inn i døden forsvare vår tro» og  «vi er fanatiske og vil til siste bloddråpe kjempe for vårt folk».

Jan-Christopher Pedersen har også tidligere brukt visuelle ytringer som er mer aggressiv en organisasjonens «offisielle» materiell. På Twitter la han i fjor ut en tegning av en hånd med en pistol med lyddemper over en davidsstjerne i piggtråd og påskriften «MAKE EM SCARED! White revolution is the only solution!». Så sent som de siste dagene har han publisert innlegg der han blant annet skriver «Heil Hitler» og at «Hitler gjorde ingenting galt».

Tommy Olsen har på sin side lagt ut utallige meldinger i sosiale medier om at «Hitler hadde rett», Hitler-sitater om at «revolusjon» er en plikt,og  flyktningfiendtlige hashtager som #DefendEurope, #refugeesNOTwelcome og #SmashCulturalMarxism.

Kristiansandpolitiet er i dialog med Politiets sikkerhetstjeneste i håndteringen av de lokale nazistene.

– Politiet er ansvarlig for å etterforske straffbare forhold, men er også aktive med tanke på etterretning mot dette miljøet og har således til en viss grad samarbeid med PST, skriver etterforskningsleder Petter Sandell til Filter Nyheter.

Han vil foreløpig ikke utdype hva politiet legger i at de aktuell mennene knyttes til lignende forhold tidligere.

– Nærliggende å tolke som fremming av jødehat

Straffelovens § 185 definerer «diskriminerende eller hatefull ytring» som «det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) homofile orientering eller d) nedsatte funksjonsevne».

Selv om den potensielle straffen for hakekors-bruken 9. april trolig er en bot, kan saken skape ny debatt om grensene for ytringsfrihet i møtet med organiserte høyreekstreme miljøer i Norge.

I Kristiansand ble ett av hakekors-bannerene hengt opp ved Stiftelsen Arkivet, som er kjent for sitt «aldri mer 9. april»-arbeid og spredning av kunnskap om Holocaust.

– Hakekors klistret opp 9. april, på steder som beskrevet, med angitt tekst, fremstår som klare henvisninger til nazistenes bruk av symbolet, og vil dermed være nærliggende å tolke som egnet til å fremme hat, særlig mot jøder. Det vil derfor kunne rammes av bestemmelsen, sier Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Hun er ekspert på ytringsfrihetens juridiske avgrensninger og poengterer at symboler i seg selv ikke er straffbare før man ser på konteksten.

– Klart utenfor faller svastika på buddhistiske figurer, som ble omtalt i Norge i fjor. Disse er opplagt ikke ytringer fremsatt for å fremme hat mot noen – når dette er klart eller bør være det, både for den som produserer dem og den som ser eller kjøper dem. I den andre enden har du hakekors i sort på hvit bunn med rødt rundt slik nazistene brukte  det under krigen, båret av marsjerende nynazister som åpent alluderer til den jødefiendtlige betydning dette symbolet da hadde, sier Kierulf til Filter Nyheter.

Men kan også andre symboler med nazi-assosiasjoner være straffbare?

– For andre symboler vil vurderingskriterier være både konteksten – for eksempel OL-genserne som hadde runer versus DNM-materiell med runer – men også hvor allment kjent det er at symbolenes meningsinnhold er hatefulle/totalitære på en måte som rammes av bestemmlsen. Er symbolet av en art mange assosierer med slikt, vil det lettere rammes enn om snevrere kretser eller bare «innvidde» vet at symbolet kan tolkes slik, mener eksperten.

Hun forklarer at «summen av mange meningsuttrykk» også kan rammes av bestemmelsen, selv om enkeltdelene ikke gjør det – uansett om det handler om ord eller symboler.

Men grunnleggende rettsstatprinsipper kan gjøre tolkningen vanskelig. Fordi § 185 er en straffebestemmelse, tilsier legalitetsprinsippet (at regler som kan føre til straff må være ganske klart og entydig lovfestet) at man må være forsiktig med å tolke inn meningsinnhold.

– Ettersom grov uaktsomhet rammes – altså ikke bare forsettlig fremsatte hatefulle ytringer – vil vurderingen imidlertid være om avsender måtte forstå at utsagnene sett i sammenheng ville bli tolket som hatefulle overfor en av de angitte minoriteter. Og det er det jo mulig å se for seg her, sier Kierulf.

  • Filter Nyheter har gjennom to dager, via telefonsvarbeskjeder, tekstmeldinger, epost og Facebook Messenger, forsøkt å få kontakt med de tre omtalte mennene som ble anholdt av politiet, uten hell. I forbindelse med flere reportasjer i fjor gjorde de tre det klart at de ikke ønsket å snakke med Filter Nyheters journalister.
  • Lederen av den norske fløyen av Den nordiske motstandsbevegelsen, Haakon Forwald, har ikke besvart en henvendelse om saken sendt på epost 13. april.