Frps fylkesleder: – Vi har hatt diskusjoner om Inger Lexows leserinnlegg før

I et debattinnlegg i Tønsbergs blad i går viste Inger Lexow (77), bystyrerepresentant for Frp, til rasistiske konspirasjonsteorier som vanligvis benyttes av nynazistnettsteder og svært muslimfiendtlige blogger.

Frps gruppeleder Bent Moldvær, som er varaordfører i Tønsberg, ville i går ikke kommentere hvorvidt innlegget i forkant var godkjent av noen i Frp-ledelsen eller hvordan saken følges opp med Lexow, som er i utlandet og ikke ønsket å besvare våre spørsmål.

Fylkesleder Frode G. Hestnes sier til Filter Nyheter at han ikke kjenner til bystyregruppas rutiner for forhåndsgodkjenning av leserbrev som sendes aviser.

– Jeg kan bare svare for fylkeslaget, og vi verken sett, lest eller godkjent dette leserbrevet. Hvilke rutiner som gjelder, varierer fra bystyregruppe til bystyregruppe: Noen har som regel at alt skal leses gjennom, andre sier at en representant fritt kan sende leserbrev innen et gitt tema. Men det er god kotyme at andre leser gjennom, sier han.

Frode Hestnes, leder av Vestfold Frp. (Foto: Antidoping Norge)
Frode Hestnes, leder av Vestfold Frp. (Foto: Antidoping Norge)

Hestnes sier det er uaktuelt å trekke videre konklusjoner om saken før bystyregruppa har møttes igjen på nyåret.

– Vi kunne selvfølgelig ønske at det ikke hadde skjedd, men det som har stått på trykk har stått på trykk, og det får vi ikke gjort noe med – ut over å være tydelige på hva som egentlig er partiets syn. De interne rutinene får vi gå opp i etterkant. Uansett hvor mye Arbeiderpartiet skriker om at jeg må gjøre det, er ikke jeg en fylkesleder som kaster folk gjennom media. Vi må ha en prosess, sier Hestnes.

Tok avstand

Partiet tok i går avstand fra innholdet i Inger Lexows leserbrev, som inngikk i en ordveksling med SV-representant Olav Sannes Vika.

«Dette innlegget fra lokalpolitikeren i Tønsberg representerer ikke FrPs politikk, hverken hva gjelder kildebruk eller politisk innhold. Innlegget er ikke forenlig med Fremskrittspartiets politikk», skrev Hestnes i en epost til mediene i går.

Han bekrefter at Inger Lexows ytringer har skapt debatt i partiet tidligere.

– Vi har hatt diskusjoner rundt hennes innlegg før, men igjen: Dette må bystyregruppa diskutere, og så får jeg som fylkesleder ta det derfra, sier han.

Refererer til Gates of Vienna

I leserinnlegget i Tønsberg Blad refererte Lexow til en video lagt ut på Gates of Vienna om at muslimene er kommet til Vesten for å gjøre Vesten muslimsk. Nettstedet er kjent som en sentrale referanse i Anders Behring Breiviks manifest (Tønsberg-politikerens ektemann, Carl Lexow, har skrevet flere innlegg på Gates of Vienna).

Senere i innlegget knytter hun teorien eksplisitt til «kvaliteter» ved ulike raser og teorier om raseblanding:

«For det fins en forklaring, iverksettelsen av det som kalles «plan Couderhove-Kalergi». I mellomkrigsårene pekte diplomaten Richard v. Couderhove-Kalergi i boken «Praktischer Idealismus» på at befolkningen i EU skulle blande seg med fargede og asiatiske raser for på den måten å skape en multikulturell befolkning uten særlige kvaliteter, slik at de var enkle å kontrollere for eliten. Det er denne planen vi nå ser utvikle seg».

Om man googler «Couderhove-Kalergi-planen» er nettstedene til det greske høyreekstreme partiet Gyllent Daggry blant de første treffene. Det er også flere blogger forbundet med nynazisme eller antisemittisme.