Frp-politiker brukte teorier om raseblanding og muslimsk maktovertagelse i avisinnlegg

I et debattinnlegg i Tønsbergs blad i dag viste Inger Lexow (77), bystyrerepresentant for Frp, til rasistiske konspirasjonsteorier som vanligvis benyttes av nynazistnettsteder og svært muslimfiendtlige blogger.

Blant annet refererer Frp-politikeren til en video lagt ut på Gates of Vienna, om at muslimene er kommet til Vesten for å gjøre Vesten muslimsk.

«Deretter peker kommentatoren på et viktig underkommunisert forhold i Norge. Nemlig at EU-eliten mener at den europeiske befolkningen skal byttes ut med en innvandrerbefolkning fra den tredje verden fordi en slik befolkning er enklere å styre og kontrollere for eliten enn den genuine europeiske befolkningen», skriver Lexow.

Senere i innlegget knytter hun teorien eksplisitt til «kvaliteter» ved ulike raser og teorier om raseblanding:

«For det fins en forklaring, iverksettelsen av det som kalles «plan Couderhove-Kalergi». I mellomkrigsårene pekte diplomaten Richard v. Couderhove-Kalergi i boken «Praktischer Idealismus» på at befolkningen i EU skulle blande seg med fargede og asiatiske raser for på den måten å skape en multikulturell befolkning uten særlige kvaliteter, slik at de var enkle å kontrollere for eliten. Det er denne planen vi nå ser utvikle seg».

Lexow kobler til slutt blant andre Gro Harlem Brundtland, Angela Merkel og dagens norske politikere på venstresida til konspirasjonsteorien.

«Søk på internett og se selv. De som synes planen er ok, bør stemme på SV og venstrepartiene», skriver politikeren.

Om man googler «Couderhove-Kalergi-planen» er nettstedene til det greske høyreekstreme partiet Gyllent Daggry og flere blogger forbundet med nynazisme eller antisemittisme, blant de første treffene.

Gates of Vienna, som Lexow viser til som kilde, er i Norge best kjent for å ha vært en av de mest sentrale referansene for Anders Behring Breivik i forkant av terrorangrepene 22. juli 2011, primært gjennom innleggene til bloggeren Fjordman (Peder Jensen). Tønsberg-politikerens ektemann, Carl Lexow, har skrevet flere innlegg på Gates of Vienna.

Viser til partiprogrammet

I tillegg til å sitte i bystyret er Inger Lexow nestleder i Utvalg for oppvekst og opplæring.

Politikeren var torsdag i Frankrike og ønsket ikke å gi kommentarer før fredag, ifølge vedkommende som besvarte telefonen hennes. Hun skal imidlertid være klar over at innlegget har skapt kontrovers. Lexow har foreløpig ikke besvart sms-spørsmål om hun ønsker å utdype teorien om befolkningskontroll gjennom raseblanding.

Frps gruppeleder Bent Moldvær, som er varaordfører i Tønsberg, var i kveld godt kjent med at innlegget er omdiskutert.

– Det er hun som har skrevet det som må stå for det. Partiet står for det programmet vi har og den innvandringspolitikk som er vedtatt.

– Har innlegget blitt godkjent i forkant av noen i Frp-ledelsen?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere det.

– Dere ønsker ikke å si hva dere synes om innholdet eller hvorvidt dere tar avstand fra det, selv om det handler om temaer som raseblanding?

– Jeg håper du forstår hva jeg mener når jeg sier at vi har et partiprogram og en vedtatt politikk. Den skal alle i partiet holde seg innenfor.

– Hvordan følges saken opp videre med Lexow?

– Det tar jeg ikke med deg.

Leder i Tønsberg Frp, Erik Steenbuch, henviser til en beslutning om at Moldvær tar seg av saken.

– Men har du sett eller godkjent innlegget i forkant?

– Nei.

– Er reglene fremdeles slik at avisinnlegg skal godkjennes av ledelsen?

– Ja, vi har fremdeles reglene om at leder eller gruppeleder skal godkjenne, sier Steenbuch.

OPPDATERING (fredag): Filter Nyheter ba sent torsdag kveld Frp sentralt om kommentarer til Lexow-saken. Partiledelsen henviser fredag morgen til fylkesleder i Vestfold, Frode G. Hestnes.

Han tar avstand fra Lexows innlegg.

«Dette innlegget fra lokalpolitikeren i Tønsberg representerer ikke FrPs politikk, hverken hva gjelder kildebruk eller politisk innhold. Innlegget er ikke forenelig med Fremskrittspartiets politikk», skriver Hestnes i en epost via kommunikasjonsrådgiver Tobias Brännström i Frp.

«Muslimer kan per definisjon ikke integreres»

Lexow har i flere år markert seg som ivrig innvandringsmotstander, og har også tidligere indikert at muslimer generelt har en felles plan om å «overta» Europa:

«Muslimer kan ut fra sin ideologi per definisjon ikke la seg integrere i vestlige samfunn. Tvert imot, det er vi som skal underkaste oss dem. De skryter høylytt av at de skal erobre våre land til ære for sin religion. Slik imam Sheik Muhammad Ayed i Al-Aqsamoskeen nylig gjorde, «breed children with them, because we shall conquer their countries», at siden europeerne ikke klarer å reprodusere seg selv, så skal muslimske menn sette barn på kvinnene i Europa. Da går overtakelsen raskere», skrev Lexow i Tønsbergs blad 5. januar i år.

Frp-politikeren ser også ut til å mene at Islam vil erobre Norge på bekostning av «etniske nordmenn»:

«Tempoet det foregår i betyr at den opprinnelige etniske norske befolkningen vil bli en minoritet i Norge. Samt at vi risikerer å måtte leve under et religiøst flertallsdiktatur den dagen islam er mektig nok til å bestemme her i landet. Å mene dette, er realisme».

Bare fire uker etter Anders Behring Breiviks massakre på AUFs sommerleir i 2011, vakte Lexow oppsikt med et sarkastisk utfall mot Eskil Pedersens håndtering av terrorangrepet, også det i et innlegg i Tønsbergs blad. «Heldigvis for Ap har AUF en så snarrådige leder at han, straks skytetragedien på Utøya startet, gjemte ferja «Torbjørn», øyas eneste båt, bak en holme 9,6 km borte slik at den ikke skulle bli skadd», skrev Lexow. 

Den gang tok Bent Moldvær avstand fra leserinnlegget, mens Bent Kittelsen, daværende leder av Tønsberg Frp, opplyste at han hadde godkjent innlegget ved et uhell og at det ikke var noe partiet sto inne for.