Forrige uke donerte foreningen «Aksjon for borgerlig valgseier» totalt én million kroner til de fire borgerlige partiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

Torsdag bestemte Høyre, Venstre og KrF at de vil betale tilbake 250 000 kroner hver til foreningen. Det skjedde blant annet etter uttalelser fra Partilovnemndas leder Eivind Smith, som var svært kritisk til pengeoverføringer fra ad hoc-foreningen til partiene.

Årsaken er at foreningen ikke oppgir hvem de har mottatt donasjoner fra.

Men fredag bekrefter Frp at de velger å bruke pengene under valgkampen:

– Jeg synes det er underlig at det lages en stor sak om dette bidraget uten at det også ses nærmere på samrøret mellom verv, aktiv politisk påvirkning og penger fra fagforeninger til rødgrønne partier, og kanskje spesielt flere fagforeningers samrøre med Arbeiderpartiet, skriver partiets generalsekretær Finn Egil Holm i en e-post til Filter Nyheter.

Les også: Høyre, Venstre og KrF tilbakebetaler penger fra hemmelige givere – Frp beholder den samme støtten

Givere står ikke fram med navn

Allerede i juli var Aksjon for borgerlig valgseier åpne overfor KOM24 om at flere av giverne ikke vil stå fram med sine identiteter fordi det er «for belastende» for dem. Talsperson Ole Gunnar Hauso sa til Filter Nyheter at han ikke har «sett noen på Arbeiderpartiets giverliste bli utsatt for hetsen Rimi-Hagen (Stein Erik Hagen, journ.anm.) har blitt utsatt for».

Hovedregelen i partiloven er likevel at ingen givere skal være anonyme.

Partilovnemnda har tidligere i år sendt en ny lovtolkning til alle de politiske partiene. Der formaner nemnda at penger samlet inn av andre utløser en «særlig aktsomhetsplikt» og at det er partienes ansvar å følge partilovens formål om åpenhet rundt finansieringen.

Nemnda understreker at det er partienes ansvar å bidra til at«partilovens formål om åpenhet om finansieringen av deres virksomhet og å motvirke korrupsjon». Partiene ble advart om hvilken risiko de tar hvis de beveger seg inn en gråsone nemnda beskriver som «muligheten for å omgå lovbestemte forbud som ligger i innsamlinger organisert av andre».

Årsaken til at Høyre, Venstre og KrF betaler tilbake pengene er at Aksjon for borgerlig valgseier ikke ønsker å oppgi hvem som har gitt bidrag til aksjonen, og at det dermed er «vanskelig for oss å oppfylle den plikten partiene har for å påse at bidrag som gis ikke er i strid med partiloven», skrev Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug på vegne av de tre partiene.

«Umulig å si at det er uavhengighet»

Frps generalsekretær Finn Egil Holm peker spesielt på fagforeningenes koblinger til Arbeiderpartiet når han begrunner hvorfor partiet hans nå vil ta pengene fra «Aksjon for borgerlig valgseier» i bruk.

– I Ap har både LO, Fagforbundet og Fellesforbundet viktige valgte posisjoner i både landsstyre og sentralstyret. De var også med å lage Aps nye partiprogram som medlem av programkomiteen, skriver han i e-posten, og fortsetter:

– Hva hadde SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som har tillatt seg å være høy og mørk i denne saken, eller Partilovnemnda ved Eivind Smith for den saks skyld, sagt om andre organisasjoner som først hadde vært i programkomiteen til ikke-sosialistiske partier for å påvirke politikken og deretter gitt millioner i valgkampbidrag?, spør han. 

Holm mener det er «umulig å si at det er uavhengighet og åpenhet» når de har disse posisjonene – samtidig som de samme fagforeningene gir nesten 25 millioner til Ap og AUF.

«Godt over 35 millioner har rødgrønne partier fått bare i 2021», heter det videre i e-posten.

Les også: Fryser penger fra hemmelige givere etter uttalelser fra Partilovnemnda – «setter i gang undersøkelser»

– Reiser spørsmål i partilovens grenseland

Jurist Eivind Smith, leder av Partilovnemnda og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, er tilsendt uttalelsen fra Frps generalsekretær:

Jurist Eivind Smith, leder av Partilovnemnda CC Wikimedia, Stortinget

– Poenget med alt jeg har sagt i denne saken er å minne om partilovens intensjon om åpenhet, en intensjon jeg har inntrykk av at samtlige partier slutter seg til og har et ansvar for å være med på å realisere, skriver Smith i en e-post.

– Dessuten har jeg påpekt at indirekte støtte til politiske partier, slik Aksjonen for borgerlig valgseier gir ett av mange eksempler på, reiser egne spørsmål i partilovens grenseland som det kan være grunn til å utrede nærmere. En mulig utredning må selvsagt ta opp ulike former for indirekte støtte til de politiske partiene, skriver han videre.

Partilovnemnda har ansvaret for å kontrollere og håndheve reglene for partifinansiering. Én av Partilovnemndas bekymringer hvis partiene aksepterer hemmelige spleiselag bak større beløp, er at utenlandske påvirkere eller bestemte selskaper som partiene ikke har lov til å få penger fra, i realiteten er blant giverne.

– Ingen bindinger

Holm i Frp skriver i e-posten at partiet hans tidligere har sagt de ønsker en utredning om lovens intensjon harmonerer med øvrige bestemmelser og regelverk.

– Men hvis det skal settes i gang en utredning om gaver av typen Aksjon for borgerlig valgseier, er det en forutsetning at også samrøret mellom rødgrønne partier og fagforeninger omfattes av denne. Det må jo være et demokratisk problem at politiske partier finansieres opp med motytelser offentligheten ikke engang vet om?, skriver han.

Han påpeker at Frp alltid vil forholde seg til regelverket, og at det ikke er noen bindinger i bidragene de mottar:

– Vi har mottatt en gave fra en aksjonsgruppe som er registrert som en forening. De har nettside hvor de er åpne om hva de står for, hvem som styrer foreningen mv. For å ivareta våre plikter har vi eksplisitt spurt om forhold som er omfattet av forbudet i partilovens §17a. De bekrefter til oss at donasjonen er innenfor gjeldende regelverk. Med det vi er kjent med per nå, kommer vi derfor ikke til å tilbakebetale donasjonen fra «Aksjon for borgerlig valgseier». 

– Mer amerikansk enn norsk

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, er oppgitt over at Fremskrittspartiet velger å ta imot pengene.

– Alle de andre høyrepartiene ser ut til å ha forstått det dypt problematiske ved å ta imot penger der giverne er hemmelige. At Fremskrittspartiet ikke forstår det, er svært uheldig, skriver Tajik i en e-post, og fortsetter:

– Jeg er likevel ikke overrasket over at Fremskrittspartiet forsøker å vri oppmerksomheten bort fra det som er saken her: At de takker ja til hundretusenvis av kroner som giveren selv sier at de har sørget for å ikke ha informasjon om hvor kommer fra. At de synes hemmelige givere er greit er mer amerikansk enn det er norsk, og hører ikke hjemme i vår demokratiske tradisjon.

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet Jonas Skybakmoen

Om Holms uttalelser om støtten Arbeiderpartiet får fra LO, Fagforbundet og Fellesforbundet, svarer Tajik:

– I motsetning til hemmeligholdet rundt pengene deres, er det full åpenhet om giverne til Arbeiderpartiet og det politiske samarbeidet med fagbevegelsen.

– Eivind Smith, leder av Partilovnemnda, mener det kan være grunn til å utrede spørsmål i partilovens grenseland knyttet til indirekte støtte til de politiske partiene. Ønsker Arbeiderpartiet en slik utredning? 

– At dette er aktualisert midt i en pågående valgkamp, viser noen åpenbare svakheter ved regelverket, men jeg vil ikke konkludere på hva løsningene her og nå. Det er åpenbart noe som må ses nærmere på.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.