Svenskene deler for tiden ut brosjyrer om hjemmeberedskap og kunngjorde nylig at de sammen med Danmark om forsvarspolitisk samarbeid. Beslutningen begrunnes med den sikkerhetspolitiske situasjonen og trusselbildet i Østersjøen-området, kort sagt risikoen for et angrep liknende Russlands annektering av Krim i Ukraina på Baltikum-landene.

Norge er ett av tolv land som knyttet seg til et splitter nytt senter for hybridkrigføring (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) i Helsingfors i Finland. Bare Nato- eller EU-medlemmer får være med.

Sivile og private organisasjoner og selskaper trene sammen med Forsvaret og myndighetene på ulike krisescenarioer og angrep på sivil infrastruktur samtidig med den store Nato-øvelsen Trident Juncture som avholdes i Norge til høsten. Heimevernet får nytt utstyr og nye våpen, og i Finnmark får grenen en egen spesialstyrke, men opposisjonen og til og med Frps egne kritiserer regjeringen for å satse for lite på forsvaret. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttalte i vinter at Norge har fått «en ny normalsituasjon i nord», og slo fast at Russland er klar til å forsvare sine interesser «langs hele grenseområdet».