— Vi i DSB tror ikke folk kaster seg rundt og fyller kjelleren ved snakk om krig, sier assisterende direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Per Brekke.

Svenske myndigheter skapte overskrifter 2. pinsedag med en 20-siders brosjyre om beredskap i hjemmet: «Om krisen eller kriget kommer». Kampanjen vakte oppsikt på grunn av fokuset på hvilke scenarioer folk må forberede seg på i tilfelle krig (arbeidstittelen skal etter sigende ha vært «Når krigen kommer», men ble moderert).

Brosjyren tar for seg alt fra hvilke tørrvarer det er lurt å ha i kjelleren, til hvordan man skal forholde seg til propaganda: «Om Sverige blir angrepet av et annet land kommer vi aldri til å gi opp. Alle beskjeder om at motstanden skal opphøre er falske», står det blant annet i brosjyren.