Så forskjellig snakker norske og svenske myndigheter om beredskap

Montasje av svensk informasjonsbrosjyre «Om krisen eller kriget kommer» og norske myndigheters nettside «sikker hverdag».

— Vi i DSB tror ikke folk kaster seg rundt og fyller kjelleren ved snakk om krig, sier assisterende direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Per Brekke.

Svenske myndigheter skapte overskrifter 2. pinsedag med en 20-siders brosjyre om beredskap i hjemmet: «Om krisen eller kriget kommer». Kampanjen vakte oppsikt på grunn av fokuset på hvilke scenarioer folk må forberede seg på i tilfelle krig (arbeidstittelen skal etter sigende ha vært «Når krigen kommer», men ble moderert).

Brosjyren tar for seg alt fra hvilke tørrvarer det er lurt å ha i kjelleren, til hvordan man skal forholde seg til propaganda: «Om Sverige blir angrepet av et annet land kommer vi aldri til å gi opp. Alle beskjeder om at motstanden skal opphøre er falske», står det blant annet i brosjyren.

En av sidene i brosjyren handler om mulige angrep på viktig infrastruktur, og forsøk på manipulering av befolkningen.

Planlegger kampanje

DSB og Oslo kommune planlegger en kampanje om hjemmeberedskap tilsvarende den svenske flyveblad-utsendingen. Det vil skje til høsten, ifølge Brekke. DSB-sjefen er imidlertid klar på at etatene ikke vil snakke om krig som bakteppe. Det gjøres heller ikke på norske myndigheters nettsider om hjemmeberedskap, sikkerhverdag.no. Der er dagsaktuelle problemstillinger som «slik forbereder du deg på flom», «dette gjør du ved skogbrann», «slik griller du trygt med gass» og ikke minst «dette bør du vite før du kjøper trampoline» det første som møter deg.

Per Brekke, sjef DSB.

— Folk flest skjønner ikke krig, tenker ikke på krig, og ikke mener jeg at de skal gjøre det heller. Hva svenskene tenker på er deres greie og deres vurderinger. Jeg har lurt på hvorfor svenskene tenker slik, sier Brekke til Filter Nyheter.

Han avviser at det handler om at norske myndigheter eller befolkning generelt ikke er klar for å snakke om en eventuell krig.

— DSB snakker om krig. Ikke fordi det er sannsynlig, men fordi det er jobben vår.

Slik ser forsiden på myndighetenes nettside «Sikker hverdag» ut. Den inneholder også en liste med tips om beredskap i hjemmet i tilfelle krise.

Natur er problemet i Norge

DSB fokuserer på utfordringene Norge har med natur, vær og klima. Hvert år skjer det snøskred, jordras, flom, stormer eller andre naturfenomen som isolerer bygder i perioder. Klimaendringer er en kostnad og utfordring som allerede er stor for samfunnet i Norge, ifølge Brekke.

— Det er en kostnad vi bare delvis er forberedt på, sier DSB-sjefen.

Han er opptatt av at folk skal tenke på hverandre i krisesituasjoner, for eksempel banke på døra til naboen når det skjer noe, som flom. Under fanen «beredskap i hjemmet» på nettsiden Sikker hverdag står det følgende under tittelen «Hva kan skje?»:

Tenk igjennom hva dere skal gjøre for eksempel ved et langvarig strømbrudd, brann i boligen eller større ulykker. Er du spesielt utsatt for vær og vind der du bor? Er det noe i din hverdag du ikke ville klart deg uten? Dette er ting du bør tenke igjennom og planlegge for.

Deretter kommer en liste med ting det er lurt å ha i hjemmet med tanke på disse scenarioene.

Komfyrvakt i fjor

Hvorfor en hjemmeberedskap-kampanje kommer akkurat nå framstiller DSB-sjefen som nærmest tilfeldig. I fjor var det komfyrvakt-kampanje, i år er det hjemmeberedskap. Den vil imidlertid sendes ut elektronisk, ikke i posten, slik svenskene gjorde det.