Da regjeringen la frem sitt etterlengtede forslag til rusreform i forrige uke, manglet det ikke på lovord: Helseminister Bent Høie (H) ble omtalt som en «hedersmann» og forslaget som «vår tids største velferdsreform».

Regjeringen vil avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika – og erstatte straff med obligatorisk oppfølging. Mange mener dette er helt essensielt for å ta bedre vare på de aller tyngste rusmisbrukerne.

Men flere har også reagert på at forslaget ikke differensierer mellom ulike brukergrupper: Avkriminaliseringen gjelder alle. Samtidig er regjeringen avhengig av støtte fra Sp, Frp eller Ap for at reformen skal bli vedtatt. Førstnevnte parti har allerede slaktet forslaget, mens Frp er moderat kritiske.

Fra øverste hold i Arbeiderpartiet har det imidlertid vært stille. De siste dagene er det likevel blitt tydelig at partiet er delt – og frontene steile internt. Flere kilder tegner også dette bildet overfor Filter Nyheter.