Forsker motsier Hydros versjon om forurensnings-skandalen: – Ikke tvil om hvor lekkasjene kommer fra

Hydro innrømmer ulovlige utslipp, men ikke fra rødslam-deponiene i Alunorte.

– Dessverre innrømmet selskapet først sine utslipp av urenset avløpsvann på et tidspunkt hvor det ikke lenger hersket noen tvil. Men det er ennå usikkert hvor ofte slike utslipp har skjedd. Det er sannsynligvis ikke en enkelthendelse.

Det skriver den brasilianske forskeren Marcelo Lima ved Evandro Chagas-instituttet, som tok de første vannprøvene rundt Norsk Hydros gigantiske Alunorte-anlegg, på e-post til Filter Nyheter mandag.

For over tre uker siden slo beboere i det industritunge Barcarena-området i Nord-Brasil alarm etter et kraftig regnskyll. Prøver fra Evandro Chagas-instituttet påviste tungmetaller og en pH-verdi på 10 i drikkevannet som benyttes av rundt 400 familier.

– Analysene viser at det oppsto forandringer i vannkvaliteten i Murucupi-elva, og verdiene er også til stede i høye konsentrasjoner i selskapets urensede avløpsvann. Samtidig viste helikopter-bilder tydelige lekkasjer fra deponiene til områder utenfor og nær Murucupi-elva. Vi er ikke i tvil om at det har vært lekkasjer, skriver Lima.

I et intervju med Filter Nyheter torsdag uttalte informasjonssjef Øyvind Breivik i Hydro at selskapet ikke bestrider resultatene fra Evandro Chagas-prøvene, samtidig som han hevdet at det ikke finnes beviser for lekkasjer eller overløp fra anlegget.

Søndag innrømmet imidlertid selskapet at raffineriet har gjort flere utslipp med overlegg og uten nødvendige tillatelser fra myndighetene.

Forskeren Marcelo Lima ved Evandro Chagas-instituttet er ikke i tvil om at det har vært lekkasjer.

Hydro: Ingen negativ innvirkning på miljøet

– Vi kan bekrefte at det har vært et kontrollert utslipp fra Canal Velho, som ligger ved siden av renseanlegget inne på raffineriområdet, uttalte informasjonsdirektør Halvor Molland til Dagens Næringsliv.

Ifølge Hydro har ikke dette vannet vært i kontakt med de to store deponiene av såkalt rødslam, som er et uønsket biprodukt i raffineringen av bauksitt til alumina, det viktigste råstoffet i aluminiumsproduksjon. Det oppsamlede vannet fra fabrikkområdet ble sendt utenom Alunortes vannrenseanlegg og ut i elva Pará.

Utslippene skal ha skjedd 17. februar og siden flere ganger i perioden 20.-25. februar. Også i fjor skal Velho-kanalen ha blitt brukt til tilsvarende utslipp.

Selv om vannet først ble «pH-behandlet», kan det inneholde spor av både bauksitt og lut, medgir selskapet. Hydro-ledelsen har likevel «ingen indikasjoner på at dette har ført til negativ innvirkning på miljøet», men Marcelo Lima ved Evandro Chagas-instituttet er skeptisk.

Forsker: Trenger nye undersøkelser

– Vi må evaluere effektene på både miljø og menneskers helse, da informasjonen fra selskapet alene ikke er nok til å garantere dette. Det bør gjennomføres studier på både drikkevannskvalitet, om vannet er trygt å bade i og epidemiologiske undersøkelser, skriver Lima, og fortsetter:

– Disse strendene brukes av bosettingene i Vila do Conde, Vila de Itupanema og Caripi. Effektene langs strender litt lenger unna, for eksempel Vila do Beja, Trambioca-øya og Capim-øya, bør også bli studert, da vannstrømmene er veldig sterke i regionen.

Hydro-ledelsen hevder fortsatt at det ikke finnes bevis for utslipp eller lekkasjer fra selskapets rødslam-deponier, der væskeinnholdet fra det giftige rødslammet blir redusert før renset vann slippes ut i lokale elver.

Evandro Chagas-instituttet tok de første vannprøvene i området – nå kommer en ny rapport i løpet av få dager.

Venter på «større klarhet» i april

De ulovlige utslippene av vann, som selskapet nå har innrømmet, blir også fremstilt som et tiltak for å hindre at lekkasjer fra rødslam-deponiene skulle oppstå. Informasjonssjef Øyvind Breivik i Hydro svarer dette på uttalelsene Marcelo Lima, som hevder at det uten tvil har vært lekkasjer:

– For å få mer klarhet i hva som faktiske har skjedd i Alunorte, har Hydro satt i verk flere aksjoner. Blant annet har vi satt ned en egen ekspertgruppe som rapporterer direkte til konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, og det er engasjert et eksternt konsulentselskap som skal gjennomføre en uavhengig gjennomgang av situasjonen. Begge disse gruppene skal trekke sine første konklusjoner i første uken av april, og vi regner med at det vil gi større klarhet i hva som faktisk har skjedd.

Han skriver også at «Hydros forpliktelse til å jobbe trygt, både for folk og miljø, er absolutt og uavhengig av hvor vi verden vi har virksomhet».

– Vi har blitt 112 år gamle basert på utvikling i fellesskap med lokalmiljøene rundt virksomhetene våre. Det er også målet vårt i Brasil, skriver Breivik.

Informasjonssjef Øyvind Breivik i Hydro.