Solberg-regjeringen har lovet å ta netthat på alvor. Flere er nå blitt dømt etter loven om hatefulle ytringer. Diskrimineringsombudet har bedt om «resolutt handling» for å forebygge fordommer og spredning av hat og hindre at rasistiske holdninger «får slå rot i befolkningen».

Forskere ved Institutt for samfunnsforskning har nylig levert en rapport om hvordan myndighetene kan motvirke jødehat på nett og i sosiale medier. Forskerne har analysert nettsider og et stort datasett over ytringer på nett og i sosiale medier.

Rapporten kommer ikke med noen klar anbefaling, men skisserer tre ulike scenarier for hvordan antisemittiske ytringer kan monitoreres og sanksjoneres på nettet:

  • Kunstig intelligens som skal overvåke og flagge netthat
  • Statsstøttede, norske moderatorer under Facebooks paraply
  • Nettverk av «nettvakter» som skal patruljere sosiale medier og rapportere hatprat

«Livsfarlig» med statlig overvåkning

Eksperter Filter Nyheter har snakket med mener imidlertid alle disse scenariene er problematiske og kan åpne for både Kafka-prosesser og orwelliansk overvåkning.