Fem underspilte nyheter om statsbudsjettet


STATSBUDSJETTET 2023: Statens samlede inntekter neste år er beregnet til 2875 milliarder kroner. Utgiftene blir på 1748 milliarder kroner. Oljepengebruken strammes noe inn for ikke å øke inflasjonen, men kanskje ikke så mye som man kunne vente.

Ellers – her er fem underspilte nyheter:

 • Domstolene i Norge må ifølge Domstoladministrasjonen (DA) håndtere kutt på om lag 100 millioner kroner. (Anslaget inkluderer  manglende kompensasjon for forventede kostnadsøkninger) – Den mest krevende økonomiske situasjonen den tredje statsmakt har stått overfor i vår tid, sier DA-leder Sven Marius Urke, som har kalt inn til ekstraordinært styremøtet om budsjettet, som han mener svekker domstolenes uavhengighet.

 • De regionale helseforetakene blir ikke kompensert for prisveksten i samfunnet og må belage seg på at det høye kostnadsnivået vil påvirke sykehusøkonomien i 2023.

  «For å tilpasse seg den økonomiske situasjonen må helseføretaka difor sette i verk omstillingstiltak. Helseføretaka må også vurdere om investeringsprosjekt som ennå ikkje er vedteke må bli utsett», skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

  I en pressemelding uttaler Sykepleierforbundet at det er «alvorlig at det er et reelt kutt i sykehusbudsjettene, som fortsatt har etterslep etter pandemien. I denne situasjonen får sykehusene beskjed om å finne omstillingstiltak [...] Dette er dårlig nytt for totalberedskapen.»

  Fortsette å lese (gratis)

  Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring)

  Harald S. Klungtveit
  Redaktør

  Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.