Aller først: Det såkalte iskant-forliket er antakelig ingen seier for både oljebransjen og sårbare havområder, selv om Høyres forhandlingsleder Stefan Heggelund har insistert på det motsatte.

Iskanten er ikke en gang en faktisk kant av is i Barentshavet, men et naturfenomen som dyr og organismer er svært avhengig av. Det er også en tenkt grense for olje- og gassutvinning – som altså skal defineres av stortingsflertallet heller enn eksperter på natur og miljø.

Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blitt enige med regjeringen om hvor iskanten skal gå. Energi- og miljøkomitéen avgir sin innstilling torsdag.

Dette er det vi vet så langt – inkludert det vi lurer på: