En fersk rapport fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) konkluderer med at fiendtligheten mot muslimer er utbredt i den norske befolkningen:

  • 34,1 prosent har «utpregede fordommer» mot muslimer.
  • Hele 47 prosent støtter påstanden «Muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets».
  • Påstanden «Muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet» støttes av 42 prosent.
  • 30 prosent mener at «Muslimer ønsker å ta over Europa».

- Noen av disse tallene var høyere enn forventet, men vi vet fra tilsvarende undersøkelser i andre land at muslimfiendtligheten er utbredt. Likevel er det alvorlige tall, sier stipendiat Vibeke Moe, som har vært prosjektkoordinator for undersøkelsen «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017».

  • Les også: Filter Nyheters store islamundersøkelse, der 41 prosent av respondentene blant annet mente blasfemi burde være straffbart i Norge.

Råd: Handlingsplan mot muslimfiendtlighet

Undersøkelsen er en oppfølging av rapporten «Antisemittisme i Norge» fra 2012 og ble overrakt barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) tirsdag. Den nye rapporten kommer med en tydelig anbefaling til statsråden om å utvikle en egen handlingsplan mot muslimfiendtlighet i befolkningen: