Eikrem-saken: NTNU har startet full granskning av anonym Facebook-konto

I februar skrev Filter Nyheter om hvordan førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU over lengre tid har benyttet en anonymisert Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter og dele innhold fra raseideologiske miljøer.

  • Har du tips i saken? Send melding via Signal til 977 23 052 (Jonas Skybakmoen).

Ledelsen ved NTNU uttalte den gang at de ville igangsette egne undersøkelser for selv å verifisere om opplysningene stemte. Eikrem har karakterisert Facebook-kontoen som en «tulleprofil» eller mulig «humorprofil», samtidig som han har benektet å stå bak.

I begynnelsen av mars engasjerte universitetet advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til å gjennomføre en ekstern granskning av saken. Dette ble ikke kjent før ledelsen ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap opplyste om det på NTNUs interne nettsider fredag i forrige uke. Én av advokatene som nå bistår NTNU, er Marianne Kartum. Hun er ekspert på arbeidsrett.

Filter Nyheter vet at advokatfirmaet allerede har vært i kontakt med NTNU-ansatte som sitter med informasjon om den anonymiserte Facebook-kontoen. Filter Nyheter skrev i februar at flere universitetsansatte har kjent til koblingen mellom Eikrem og profilen.

Eikrems advokat Torfinn Svanem ønsker ikke å kommentere at et eksternt advokatfirma nå gransker saken (se et tidligere tilsvar fra Svanem/Eikrem nederst i denne artikkelen).

Ledelsen: «Saken er blitt en belastning»

Dekan Marit Reitan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap svarer slik når Filter Nyheter spør om begrunnelsen for at et advokatfirma er engasjert:

– Vi har ikke annen informasjon enn det som på generelt grunnlag sendes ut som pressemelding eller blir lagt ut på NTNUs interne nettsider.

I det aktuelle innlegget på NTNUs interne nettsider heter det at «saken er blitt en belastning for arbeidsmiljøet blant ansatte og studenter ved instituttet der vedkommende jobber, også for vedkommende selv».

«Det er fortsatt ikke fastslått om det er en ansatt ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap som står bak en anonym Facebook-konto, hvor det skal ha blitt spredt rasistiske budskap, slik nettstedet Filter hevdet i februar. Den ansatte har hele tiden nektet for å stå bak kontoen», skriver fakultetsledelsen.

Videre heter det at arbeidet ikke er ferdig, at det ikke er konkludert og at det gjenstår flere undersøkelser.

Eksempler på innhold og reaksjoner fra den anonymiserte profilen – som har operert med ulike navn – på Facebook.

Advokaten: «Antagelser og formeninger»

«NTNUs ledelse ser det som svært viktig å enten få endelig avkreftet eller bekreftet påstandene i media. Dette har og betydning både for rettssikkerhet, hensynet til den ansatte selv, samt tilliten til universitetet, arbeidsmiljøet og studentenes læringsmiljø ved instituttet der den ansatte underviser», står det i innlegget på NTNUs interne nettsider.

Uavhengig av granskningen viser fakultetsledelsen videre til at organisasjonsdirektør Ida Munkeby tidligere har understreket at alle ansatte ved NTNU plikter «å opptre respektfullt overfor medmennesker og ikke utsetter enkeltpersoner og minoritetsgrupper for diskriminering eller utilbørlige krenkelser».

Det er advokat Torfinn Svanem som representerer Øyvind Eikrem. Han ønsker ikke å kommentere at NTNU nå har engasjert et eksternt advokatfirma for å gjennomføre en granskning.

Da Filter Nyheter i februar omtalte at flere NTNU-ansatte kjente til Eikrems anonyme Facebook-profil, skrev Svanem følgende i en tekstmelding:

«På vegne av Øyvind Eikrem meddeles at han fastholder ikke å ha skrevet det som Filter Nyheter hevder, og han fastholder også fortsatt at han ikke på annen måte har hatt noe med dette å gjøre. Påstandene om dette må derfor kun bygge på antagelser og formeninger De har innhentet fra andre personer, og som Eikrem som nevnt bestrider riktigheten av. Han føler seg uthengt og ærekrenket av Filter Nyheter og han vurderer å forfølge saken juridisk i den forbindelse».

Aktiv fra anonym profil i nesten to år

Øyvind Eikrem er ansatt som førsteamanuensis i psykologi ved institutt for sosialt arbeid på NTNU i Trondheim. Ved flere anledninger har han deltatt i det offentlige ordskiftet om emner som barnevern, kriminalitet hos innvandrerungdom og kvinneandel i akademiske lærebøker.

I februar avslørte Filter Nyheter at Eikrem også har hatt en mindre kjent rolle i debatter om noen av de samme temaene han fronter som fagperson:

Fra en anonym Facebook-profil under ulike navn har han delt og videreformidlet et langt mer radikalt og innvandrerfiendtlig innhold – og med en helt annen språkbruk – enn det han gjør under sitt eget navn.

Aktiviteten fra den anonymiserte profilen var omfangsrik i flere lukkede og innvandrerfiendtlige grupper i tillegg til andre publiseringer på Facebook i en periode på nesten to år. Etter at den første Filter Nyheter-artikkelen om Facebook-kontoen ble publisert, ble profilen slettet eller deaktivert.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.