Hvordan har 2017 egentlig vært? Oppsummeringer av nyhetsåret er ofte dyster lesning: Det var krig, terror, drapklimakrise og katastrofe i år også.

Men vent, det var ikke bare sånn!

Her er hvorfor du faktisk har lov å være blid når vi runder desember (det finnes selvsagt mer også, se nederst i saken):

1) Klima og miljø

Selv om etterspørselen etter bensin og biler har vært økende, klarte det sentralamerikanske landet Costa Rica seg utelukkende på fornybar energi i 300 dager, noe som er nasjonal rekord.

Samtidig har kinesiske myndigheter igangsatt mer enn 8000 prosjekter for vannrensing. Og 20 land ble i november enige om å fase ut kullproduksjon innen 2030.

Dette er også hyggelig (men fortsatt litt trist): USA bestemte seg i juni for å forlate Paris-avtalen (flere mener at dette uansett ikke har noe å si), men de to andre landene som sto utenfor – sosialistiske Nicaragua og krigsherjede Syria – har siden snudd på flisa og undertegnet.

2) Helse

Forskere har funnet en ny, billigere og mer effektiv vaksine mot den dødelige sykdommen kolera. Det fryktede zika-viruset, som blant annet førte til underutviklet hjerne hos spedbarn, virker å være borte (én av årsakene kan være at mennesker er blitt immune).

Og selv om antallet personer med demens i England og Wales vil øke med 57 prosent fram til 2040 (på grunn av høyere levealder), er det stadig færre som får diagnosen (årsaken er generelt bedre livsstil og helsetjenester), ifølge en studie fra i sommer.

Israelske forskere gjorde et gjennombrudd i forskningen på stamcellebehandling av sykdommen ALS.

Mens oppstartsselskapet Renovacare begynte å spraye stamceller på hud for å helbrede brannskader.

3) Likestilling

Metoo-kampanjen, opprinnelig initiert av den afroamerikanske aktivisten Tarana Burke for ti år siden, fikk sitt internasjonale gjennombrudd: Her hjemme har flere tusen skuespillere, musikere, akademikere, IT-ansatte, fagforeningsansatte, dansere, bistandsarbeidere, leger og medisinere tatt til orde mot seksuell trakassering i ulike opprop.

Kampanjen har preget det offentlige ordskiftet i ukesvis (se her, her og her) og fått reelle konsekvenser: NHO og Fellesforbundet har intensivert arbeidet mot trakassering i reiselivsnæringen, flere avsløringer har fått konkrete etterspill og totalt sett «endret spillereglene», ifølge blant annet Ragnhild Ulltveit-Moe i Minerva.

Samtidig minsker inntektsforskjellene mellom kjønnene i USA (selv om gapet fortsatt er betydelig), ifølge Pew Research Center, som også skriver at inntektsforskjellene mellom kvinner og menn i aldersgruppen 25-34 år er mindre enn for alle sysselsatte sett under ett.

4) Økonomi

For kort tid siden så det mørkt ut, men 2017 ser ut til å bli det økonomisk beste året for eurosonen siden finanskrisen for ti år siden. Arbeids- og eksportmarkedet er stadig bedre, samtidig som inflasjonen er lav – og økonomer tror på høyere BNP-vekst i eurosonen enn både i Storbritannia og USA.

Og selv om verden ikke har ristet finanskrisen fullstendig av seg, er det også tegn til bedring i Japan, vekstøkonomiene i Asia og Russland, meldte Det internasjonale pengefondet i oktober.

Danskene klarte for øvrig å kvitte seg med all statlig utenlandsgjeld for første gang på 183 år i mars. Skål!

5) Toleranse

Megan og Stephanie blir blant de første av samme kjønn som gifter seg i Australia – og det skjer allerede denne uken. Lovendringen ble vedtatt av et overveldende flertall i representantenes hus etter en folkeavstemning hvor 7,8 millioner australiere (61,6 prosent av stemmene) støttet forslaget.

Taiwan ble første land i Asia til å tillate likekjønnet ekteskap da landets høyesterett kom fram til at den nåværende ekteskapsloven, som kun tillater ekteskap mellom mann og kvinne, bryter med to av landets grunnlovsfestede rettigheter: Retten til å gifte seg med hvem man vil og retten til likestilling. Regjeringen har to år på seg til å implementere loven.

Indias domstoler viser også vilje til å gå foran i kategorien historiske avgjørelser: Høyesterett har bestemt at personer av alle legninger har rett til å uttrykke sin seksualitet uten å bli diskriminert.

6) Kriminalitet

Kriminaliteten blant ungdom i Norge har stupt siden 2007, ifølge en utregning forskning.no gjorde i sommer (basert på SSB-statistikk). I 2007 ble nærmere 12 000 ungdommer under 18 år siktet for lovbrudd. I 2015 var dette sunket til nær 6000 ungdommer.

Det er også gode nyheter å melde fra kriminalitetsstatistikken i USA. Voldelig kriminalitet har sunket kraftig i statene siden toppnoteringen på starten av 1990-tallet. Det samme har tyveri: FBI melder at tyveri-tallene falt med nærmere 50 prosent siden 1993.

Crime rates have fallen since the early 1990s

7) Annet

Afrikanske politikere, ledere og aktivister kom i oktober sammen med mål om å få slutt på barneekteskap i Sentral- og Vest-Afrika. Regionen har den høyeste andelen barneekteskap i verden – mer enn en tredel av jentene blir gift før de fyller 18 år.

Andelen barneekteskap har gått ned siden 1990, men befolkningsvekst sørger for at det stadig er flere barnebruder (Unicef har tidligere anslått at det vil ta over 100 år å få bukt med problemet, som påvirker både helse, utdanning og økonomi).

Nå har de altså bestemt seg for å finne en løsning.

Lyst til å smile mer?

Selvfølgelig har du det. Her finner du enda flere gode nyheter fra året som gikk: