«De kontaktreduserende tiltakene må trolig være ganske omfattende og vare i mange måneder. Noen av tiltakene kan få store negative ringvirkninger for individ, virksomheter og samfunn», skriver Folkehelseinsituttet (FHI) i sin risikovurdering.

Hvorfor kan vi ikke bare sette alle ressurser inn på å beskytte, om så isolere, menneskene som er ekstra sårbare for koronaviruset, og la resten av samfunnet fortsette om før? Om ikke helt uten tiltak, så i alle fall ikke så strenge at økonomien går ad undas, og folk går på veggen i eget hjem?

Det høres logisk ut, men er ikke så enkelt som det kan virke.