Danske bomber kan ha tatt 14 sivile liv i Libya i 2011

Danske F 16-fly. Foto: Jerry Gunner (CC BY-NC-ND 2.0)

Danmark er det første av de ti landene som deltok i bombingen av Libya i 2011 som erkjenner at de sannsynligvis tok sivile liv. Tidligere hemmeligholdte rapporter viser at det danske Forsvaret selv knytter danske kampfly til angrep som ifølge FN kostet sivile liv. Sannsynligvis har de danske F 16-flyene drept 14 uskyldige personer, skriver Altinget, som står bak avsløringen i kompaniskap med The Guardian og den britiske organisasjonen Airwars.

FN og danske medier har tidligere bedt om innsyn i rapportene uten å få vite noe, og både politikere og eksperter reagerer på diskrepansen mellom det som har vært kjent innad i Forsvaret og det som har vært kommunisert til omverdenen. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) sier han vil undersøke om de hemmeligholdte opplysningene har hatt følgevirkninger av et slikt omfang at det burde vært gjort grundigere undersøkelser i koalisjonens eller Natos regi.

Norge deltok også i den Nato-ledede militære intervensjonen som var en respons på borgerkrigen i Libya. Resultatet var at landets mangeårige diktator Muammar Gaddafi ble styrtet og drept, og  landet har siden vært preget av ustabilitet og mangelen på en effektiv sentral statsmakt. Et regjeringsoppnevnt utvalg konkluderte i 2018 med at det var folkerettslig grunnlag for deltakelsen, men at Norge manglet god nok egenkompetanse i kommandoapparatet som styrte operasjonen.


MIKROPLAST FRA BILDEKK I OSLOFJORDEN: Det er funnet like mye mikroplast fra bildekk på havbunnen i Oslofjorden som i jordprøver langs høytrafikkerte veier, viser nye undersøkelser fra Miljødirektoratet

Resultatene fra den ferske miljøovervåkingen, som er gjennomført av Norsk institutt for vassforskning (Niva), stemmer overens med tidligere funn, altså at det ligger store mengder mikroplast i elver, kystvann, innsjøer, luft og nedbør. Dette er imidlertid første gang Niva har sett konkret på mikroplasten som kommer fra slitasje av bildekk. I tillegg til at det er funnet bildekkpartikler i blåskjell i Oslofjorden, finner forskerne store mengder bildekkpartikler i overvann fra Oslo og Hamar.

Miljødirektoratet problematiserer også mikroplast som kommer fra gummigranulater fra gamle bilhjul som brukes i kunstgress. Dette skal bli forbudt i Norge fra og med 2031, men fotballpresident Lise Klaveness har vært bekymret for dette kravet fordi det ennå ikke er noe alternativ på plass.


STADIG BILLIGERE Å ØDELEGGE ATMOSFÆREN: Mandag sank prisen på europeiske klimagass-utslippskvoter til sitt laveste nivå siden mars 2022. Prisen er redusert med 22 prosent siden nyttår, og nesten 40 prosent sammenliknet med en pristopp i februar i fjor. Det er i strid med den overordnede intensjonen med EUs kvotesystem, der kvotene gradvis minskes slik at kostnaden ved å slippe ut karbon i atomsfæren øker. Så hva skjer? 

Det kommer an på hvem du spør. Optimister vil si at nedgangen primært skyldes en eksplosiv utbygging av fornybar energi. En annen forklaring er at gassprisene synker og driver kullforbruket ned (kull er langt mer karbon-intensivt enn naturgass). En mer deprimerende forklaring er at utslippene synker fordi europeisk industri dør strømprisdøden. Klikk her for å lese mer om dette i ukas utgave av vår kraftspalte Filter KALDDUSJ.EU SIER LAKSESELSKAP HAR BRUTT REGLER: EU anklager oppdrettsselskapene Mowi, Salmar, Lerøy, Grieg Seafood, Cermaq og Bremnes for å ha brutt konkurranseregler. Det melder E24. Anklagene er at selskapene fra 2011 til 2019 skal ha utvekslet kommersiell sensitiv informasjon om salgspris, volum, produksjonskapasitet og andre faktorer som kan påvirke prissettingen. Målet skal ifølge EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager ha vært å begrense konkurransen på markedet, noe som har vært til skade for europeiske forbrukere. Alle selskapene tilbakeviser anklagene, og påpeker blant annet at dette ikke er noen endelig beslutning. Blir dette endelig beslutning, risikerer selskapene bøter på hele 10 prosent av omsetningen – noe som kan utgjøre flere milliarder. Fire av selskapene er børsnoterte, og har allerede falt kraftig på Oslo Børs. Ifølge investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, kan det ta flere år før saken blir endelig oppklart. 


EKS-FOTBALLPRESIDENT TILTALT: Den tidligere spanske fotballpresidenten Luis Rubiales er i dag formelt tiltalt for seksuelt overgrep etter at han uoppfordret kysset landslagskapteinen under prisutdelingen etter fjorårets VM-seier. Påtalemyndigheten mener kysset var uten samtykke fra Jennifer Hermosos side, samt at det var en «ensidig og overraskende handling». Blir Rubiales dømt, risikerer han fengsel i ett til fire år, ifølge New York Times


LÅNET KAN FORTSATT BLI DYRERE: Norges Bank valgte i denne runden å holde den norske styringsrenta uendret på 4,5 prosent. Det er i tråd med de flestes forventninger om at toppen nå er  nådd, selv om det kan bli høst før det er på tide å sette renta ned. Renta på boliglånet ditt, derimot, har ikke nødvendigvis nådd toppen: Siden rentehevelser må varsles i god tid har mange banker fortsatt ikke skrudd opp i henhold til styringsrentehevelsen i desember. 


Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.