Aps danske søsterparti: Vil stenge grensa for asylsøkere og opprette mottak i Afrika

De danske sosialdemokratenes partileder Mette Frederiksen presenterte ny asylpolitikk mandag.

«Rettferdig og realistisk» – slik blir danskenes innvandringspolitikk dersom landets største parti Socialdemokratiet klarer å havne i posisjon etter valget neste år. Den nye politikken, som ble lansert mandag, har allerede skapt stor debatt.

Her hjemme har Ap-leder Jonas Gahr Støre avvist at han vil følge sine danske kollegers eksempel, selv om en strengere innvandringspolitikk har vært et hett tema internt i partiet de siste ukene.

Dette er de tre mest kontroversielle punktene i de danske sosialdemokratenes reformforslag (du kan lese det i sin helhet i pdf-versjon her).

1) Alle asylsøkere sendes til mottak i tredjeland – kun kvoteflyktninger får komme til Danmark

Det skal ikke lenger være mulig å få opphold i Danmark ved å søke asyl på grensa. Alle asylsøkere skal få sine søknader behandlet ved egne mottak i for eksempel Nord-Afrika. De som eventuelt kommer til Danmark for å søke asyl, vil bli sendt til disse mottakene. Her blir de mens asylsøknaden behandles.

NB: Det skal heller ikke være mulig å møte opp ved disse mottakssentrene for å søke asyl. Selve søkeprosessen skal skje gjennom FN-systemet og «den konkrete utformingen av modellen skal tilrettelegges nærmere», heter det i forslaget.

Asylmottakene utenfor Europa skal drives av Danmark alene eller i samarbeid med andre europeiske land. Dersom asylsøkerne har krav på beskyttelse, vil de bli overført til FN-systemet (sosialdemokratene skal «inngå en avtale» om dette, heter det i forslaget).

FN skal da sørge for at asylantene blir integrert lokalt i det landet hvor mottakssenteret ligger. Alternativt blir de overført til flyktningleire. Dersom de får avslag på søknaden, skal de sendes tilbake til hjemlandet.

Dette nye systemet krever et sterkt FN, vedkjenner sosialdemokratene. Derfor forsikrer de om at Danmark «mer enn dekker utgiftene som er forbundet med at FN overtar ansvaret for flyktningene som er blitt gitt asyl i mottakssenteret». Danmark skal også forplikte seg til å ta imot kvoteflyktninger fra FN, men noe antall er ikke spesifisert.

I tillegg krever systemet at Danmark etablerer avtaler med sikre tredjeland hvor mottakene skal ligge og sørger for kompensasjon gjennom «direkte tilskudd og målrettede investeringer i vekst og jobb», heter det i forslaget, som du kan se partileder Mette Frederiksen presentere i videoen nedenfor:

2) Et politisk vedtatt tak på antall innvandrere fra ikke-vestlige land per år

Sosialdemokratene foreslår også å etablere et tak for hvor mange ikke-vestlige innvandrere danskene skal ta imot. Dette taket skal hvert år vedtas i Folketinget på bakgrunn av «hvor mange som kan integreres i Danmark». Nivået på dette taket får man rede på gjennom de årlige forhandlingene mellom regjeringen og kommunene om økonomiske overføringer.

Dette «politiske taket» vil være veiledende inntil danskene klarer å etablere et mottakssentre i sikre tredjeland. I denne overgangsperioden bør Folketinget forplikte seg til å fatte vedtak «som begrenser tilstrømningen til Danmark» dersom taket overskrides.

Taket skal omfatte både flyktninger med oppholdstillatelse, personer som har fått opphold på humanitært grunnlag og de som kommer gjennom familiegjenforening fra ikke-vestlige land.

Sosialdemokratene presenterer ikke noe konkret tall, men i intervju med Politiken sier partileder Mette Frederiksen at «Danmark i hvert fall ikke skal ta imot 50 000 eller 30 000 asylsøkere med ikke-vestlig bakgrunn».

3) Strengere krav til familiegjenforeninger – må ha «kjennskap til Danmark» og forplikte seg til å jobbe

Det skal stilles strengere krav til personer som kommer til Danmark på familiegjenforening. Disse må være «integreringsparate fra dag én», heter det i forslaget fra sosialdemokratene.

At ikke-vestlige ektefeller har flyttet til belastede boligområder, har vært med på å skape danske parallellsamfunn, skriver de.

Derfor skal disse møtes med «krav til språk, utdannelse, jobb og en viss forutgående kjennskap til Danmark» (men sosialdemokratene går ikke nærmere inn på hvordan disse kravene helt konkret skal se ut).

Sosialdemokratene foreslår enda strengere krav til ikke-vestlige innvandrere som oppfyller kravene om familiegjenforening.

Sosialdemokratene vil også intensivere arbeidet med å returnere asylsøkere som ikke har fått opphold, opprettholde grensekontrollen, vurdere opptjeningsprinsipper for å motta velferdsgoder og stille krav til at personer med midlertidig opphold også skal bidra gjennom å jobbe eller utdanne seg.

Kritikere: «Hei, vi har et problem, vi lager en leir der nede og gir dem noen penger for det»

Kritikken mot den nye politikken har ikke lagt vente på seg. Forsker Rasmus Boserup ved Dansk institutt for internasjonale studier påpeker overfor DR at de fleste landene i Nord-Afrika allerede har store problemer, men at for eksempel Marokko kan være et mulig sted å opprette et dansk mottak. Han har likevel problemer med å se hva som skal være gulroten for de afrikanske landene.

– Vi har en tendens til å tenke løsningsforslag i gammeldags koloni-stil: «Hei, vi har et problem, vi lager en leir der nede og gir dem noen penger for det», sier Boserup.

Generalsekretær Christian Friis Bach i Dansk flyktninghjelp mener sosialdemokratenes forslag er både «kortsiktig og urealistisk».

– Det er urealistisk å forestille seg at afrikanske land vil akseptere danske leire, og det er urealistisk å organisere disse leirene uten at det vil stride mot en lang rekke prinsipper for det internasjonale flyktningsamarbeidet, sier han til DR.

Sosialdemokratene får også kritikk fra de andre partiene på venstresiden: «De skyver den store oppgaven med å beskytte mennesker på flukt foran seg», sier Johanne Schmidt-Nielsen, som er innvandringspolitisk talskvinne i den rødgrønne Enhedslisten, til Politiken.

Partileder Morten Østergaard i Det Radikale Venstre mener hele forslaget er «et luftslott, som ingen regjering, uansett om den er rød eller blå, vil klare å gjennomføre»:

– De er ikke ærlige overfor danskene. For det er ikke mulig å inngå en sånn avtale. Og selv om man får det til, tror jeg ikke at vi kan garantere for sikkerheten, noe som er en forutsetning for å sende flyktninger ut av Danmark. Vi kan ikke en gang sende flyktninger til Hellas, selv om det er et EU-land, sier han til samme avis.

Mens folketingsmedlem Josephine Fock fra småpartiet Alternativet mener sosialdemokratenes utspill er rent politisk spin som tvinger debatten om asyl- og innvandringspolitikken enda lenger ut til høyre:

Også regjeringspartiet Venstre mener sosialdemokratenes forslag er urealistisk, mens innvandringsfiendtlige Dansk Folkeparti (DF) mener det er «gode takter» (og lurer på hvorfor sosialdemokratene har avvist tilsvarende forslag fra DF tidligere, samt hvorfor man må vente til etter valget med å gjennomføre politikken).

Dette tvitret DFs gruppeleder i Folketinget mandag formiddag: