Ytre høyre inntar EU: – De leker med ilden

Han er skeiv og på venstresida i politikken. Nå ser Marc Angel med frykt på hvordan ytre høyre kan innta en større plass ved Europaparlamentet etter valget i juni. Foto: Morten Risberg

Ytre høyre har aldri stått sterkere i forkant av et europaparlamentsvalg. Filter Nyheter møtte en av EU-parlamentets visepresidenter, Marc Angel, som ser med frykt på det han kaller en normalisering av høyreekstremismen.

Det er en travel tirsdag ettermiddag foran Europaparlamentets bygg i Brussel. Store bannere med teksten «EUROPEAN ELECTIONS – USE YOUR VOTE» henger i en sirkel rundt hele plassen.

– De har ryddet opp bra i gatene nå, sier visepresident Marc Angel fra Luxemburg sosialistiske arbeiderparti idet han møter oss foran parlamentsinngangen.

– En dag jeg kom på jobb hadde bøndene stilt opp traktorer i protest. De brant dekk og helte gjødsel i gatene – det luktet helt forferdelig, fortsetter han, idet vi vandrer inn parlamentet og gjennom sikkerhetsslusene. 

Han kommer rett fra et tv-intervju, er midt i planlegging av valgkampanje, og skal reise til Marokko dagen etter, men har likevel satt av tid til å møte Filter Nyheter for å prate om en av hans største bekymringer foran EU-valget i starten av juni:

Framveksten av ytre høyre og høyreekstremisme i Europa og EU.

Kjemper for skeives rettigheter

I lobbyen og i gangene blir Angel tilnærmet av omtrent annenhver diplomat og politiker som vil slå av en prat. Den dresskledde visepresidenten stanser like villig hver gang, og slår av en kort prat enten på tysk, fransk, engelsk eller spansk.

– Du vet, jeg ble en relativt kjent figur her da jeg ble valgt inn i januar i fjor – etter Qatargate, sier han, mens vi går videre mot hjørnekontoret hans i et av parlamentets øvre etasjer. 

Angels forgjenger, Eva Kaili, ble nemlig arrestert i desember 2022 på bakgrunn av korrupsjonsanklager.

Qatargate var en politisk skandale hvor flere Europaparlament-medlemmer og deres familier forsøkte å utøve politisk påvirkning til fordel for Qatar, Marokko og Mauritania – som var knyttet til korrupsjon, hvitvasking og organisert kriminalitet. 

På nyåret ble Angel derfor valgt inn som en av parlamentets 14 visepresidenter, som alle har hvert sitt ansvarsområde, og kan være stedfortreder for president Roberta Metsola ved behov. Visepresidentene kan også bli delegert enhver av presidentens ansvarsområder, plikter eller oppgaver. 

Vi runder hjørnet mot kontoret. Veggen ved døren er prydet av et stort, rektangulært pride-flagg. En mindre versjon av regnbueflagget står på skrivebordet, sammen med flaggene til EU og hjemlandet Luxemburg.

I parlamentet er Angel kjent for å være likestillingsforkjemper, og har i stor grad stått i forgrunnen for kvinne- og LHBT-rettigheter. Han har også sete i parlamentets LGBTI Intergroup, som overvåker situasjonen for skeive i og utenfor EUs medlemsstater. 

– Det har vært en hvitvasking av ytre høyre

– Det er bekymringsverdig det vi ser nå, starter han.

– Det har vært en hvitvasking av ytre høyre via moderate høyre-partier, og det er skremmende.

Angel minnes 20 år tilbake i tid, da Østerrike ble første europeiske land med en koalisjon av moderat- og ytre høyre-partier. 

– På det tidspunktet sjokkerte det politikere over hele Europa, men nå ser vi det overalt. Den moderate høyresiden har ingen skam knyttet til å lage koalisjoner med høyreekstreme lenger – de leker med ilden. 

Angel viser rundt i Europaparlamentets bygg i Brussel. Foto: Morten Risberg

Kan få en fjerdedel av setene

I forkant av EU-parlamentsvalget i juni, viser foreløpige meningsmålinger at ytre høyre-partier vil stille sterkere enn noen gang.

Én måling predikerer at nasjonalistiske høyre og ytre høyre kan ende opp med en fjerdedel av setene i parlamentet, ifølge en artikkel i Politico

Parlamentets ytre høyre-krefter er hovedsakelig samlet i to grupperinger:

1) Identitet og demokrati (ID), med blant annet Alternativ for Tyskland (AfD), franske National Rally (RN), og Geert Wilders Parti for Frihet (Nederland). 

2) European Conservatives and Reformists (ECR), hvor vi blant annet finner nasjonalkonservative PiS fra Polen, spanske Vox, og Italias brødre. 

Ifølge Politico er det anslått at grupperingene kan ende opp på henholdsvis tredje- og fjerdeplass i parlamentet etter valget. 

En rapport fra European Council on Foreign Relations (ECFR), anslår at euro-skeptiske partier kan få flest stemmer i hele ni medlemsland.

Rapporten peker også på muligheten for en ny koalisjon av kristne demokrater, konservative og radikale ytre høyre. En slik koalisjon vil kunne stable sammen en majoritet og styre EU-politikken for første gang, påpeker studien. 

Marc Angel ser seg enig i analysene:

– Det er helt tydelig en vekst og en normalisering, samstemmer han. 

Blant andre prominente ytre høyre-partier i Europa, finner vi Swiss People’s Party, ungarske Fidesz, finske Sannfinnene, Sverigedemokratene, og United Serbia. 

Påvirket av Russland

Veksten av ytre høyre har en rekke forklaringer, mener Marc Angel. 

– Det finnes tydelige signaler på at det er krefter fra utsiden – fra utlandet – som støtter ytre høyre, og som gjerne vil se et splittet Europa. Eksempelvis er det studier som viser pengestrøm fra Russland til høyreekstremistiske partier.  

Ifølge han lokker ytre høyre-partier til seg arbeiderklassen med falske premisser og håp. 

– Når jeg ser høyreekstreme partier i eksempelvis Tyskland eller Frankrike prate i nasjonale parlament, sier de alltid at de skal ta tak i hverdagsproblemene til vanlige folk. Men erfaringsmessig stemmer de konsekvent i favør av storindustri og pengesterke bedrifter.

– Dette er noe det må settes mer søkelys på, legger han til.

Angel tror dette er en av styrkene til ytre høyre – at de er gode på kommunikasjon. 

– De adresserer problemene, og de framlegger enkle løsninger som er enkle å forstå – men de er hverken gjennomførbare eller bærekraftige. Der kan vi på venstresiden ha noe å lære – vi må forklare våre egne løsninger på en bedre og mer forståelig måte. 

Angel mener krefter fra utsiden støtter europeiske ytre høyre og gjerne vil se et splittet Europa. Foto: Morten Risberg

Utnytter jordbrukskrisen

Angel trekker fram mobilen og viser bilder av gatene utenfor parlamentet uken før, da demonstrerende bønder blokkerte veien med traktorer og gjødsel. Dette er også et eksempel på hvordan høyrekrefter forsøker å påvirke politikken, sier han. 

– Ytre høyre forsøker også å få bøndene på sin side, ved å fortelle dem at det er klimatiltak og det grønne skiftet som forårsaker de dårlige vilkårene for jordbruket i dag. Alle er enige om at systemet ikke er perfekt i dag – bønder får ikke betalt nok, og det er matindustrien og foredling som sitter igjen med profitt. 

– Men paradokset er at bøndene er de første som vil lide under klimaendringene – tap av naturmangfold, tørke og global oppvarming. I stedet for å gjøre det grønne skiftet til et positivt narrativ for bøndene, forsøker ytre høyre å framstille det som at problemet kommer fra EU – og klimatiltakene. 

Den tidligere nevnte rapporten fra ECFR anslår at den mulige ytre høyre-koalisjonen trolig kjemper imot EUs ambisjoner om å håndtere klimaendringene. 

Og det grønne skiftet er lett å vende til et negativt narrativ, sier Angel. 

– Fabrikker og næringer må stenges eller begrenses, og dette er selvfølgelig knyttet til motstand. Men det grønne skiftet innebærer også ny økonomi og arbeidsplasser innen bærekraftig teknologi, sirkulær økonomi.

– Verden er i forandring, og vi leder med håp – de leder med frykt. Slik har forskjellen mellom progressive og konservative alltid vært. 

Men klimatiltak er bare en av flere politiske agendaer ytre høyre forsøker å påvirke, forklarer Angel. 

Organisert pride-motstand

Vi ber om å ta et foto av visepresidenten bak skrivebordet. Han retter på prideflagget og setter det midt foran seg. 

– Som en LHBT-person selv, er det skremmende å se kreftene som forsøker å påvirke likestillingskampen nå, sier Angel. 

Han trekker fram en voksende anti-kjønn-bevegelse, som forsøker å kjempe imot det ytre høyre ofte kaller «kjønnsideologi». 

– Dette er en internasjonalt organisert og finansiert bevegelse. Når vi kjemper for likestilling for LHBT-personer og kjønn, snakker de om dette som en ideologi. Du er ikke en ideolog om du vil ha likestilling, du er en rettighetsforkjemper. Vi vil bare ha vekk diskriminering – og vi snakker ikke om at noen skal ha mer rettigheter enn andre – men ytre høyre snur det dit. 

Angel mener ytre høyre bruker slike argumenter til polarisering og som en fabrikkert syndebukk. 

– Se eksempelvis på Ungarn, hvor de fremmer en «barnebeskyttelseslov», som i grunn bare er en kopi av den russiske anti-LHBT-propaganda-loven. 

Han tror likestilling vil få et skudd for baugen dersom høyreekstreme får mer påvirkningskraft. 

– Det vil gå negativt ut over kvinners rettigheter.

Angel ved sitt skrivebord med pride-flagget godt plassert. Foto: Morten Risberg

Splittelse om Ukraina

En annen aktuell problemstilling er Ukrainastøtte, forklarer visepresidenten.

ECFRs rapport påpeker at parlamentet etter valget kan få økt pro-russisk representasjon, med det Kreml-vennlige bulgarske partiet Revival som nå kan få tre seter rundt bordet. 

– Men høyreekstreme er heldigvis ikke forente i denne politikken. Baltiske ytre høyre er veldig anti-russisk, og det samme med polske høyre. Høyreekstreme i Tyskland og Ungarn er eksempler på mer pro-russiske holdninger. Det er vanskelig å vite nå hvordan politikken vil formes om grupperingene får mer makt i parlamentet. 

Denne splittelsen om Ukraina og Russland ble nylig trukket fram av danske Politikens EU-korrespondent i Brussel som en grunn til at vi ikke kommer til å se en sammenslåing av de to ytre høyre-grupperingene ID og ECR i parlamentet.

Ifølge Politiken er selv migrasjon et stridspunkt mellom grupperingene. Der Italienerne i ECR ber Europa om bistand til å løse migrasjonsproblemer, ønsker ID-gruppen heller å stenge grensene totalt. 

Angel er også tydelig på at migrasjon er et av områdene ytre høyre vil forsøke å endre. 

– De ville brukt masse penger på å bygge gjerder og murer – penger som kunne gått til andre konstruktive prosjekter. 

Et samlet Europa

Med krisene verden og Europa står overfor i dag, håper Marc Angel folk vil forstå at nasjonalistiske idealer ikke er løsningen på noen av problemene. 

– Vi så dette under Covid, da grenser ble stengt. Det var EU og Europa som kunne samarbeide om felles løsninger og bistand. Vi har så mye til felles, og det er kun sammen vi kan komme oss over hindringene. 

Selv om prognosene peker på en vekst av ytre høyre ved valget i juni, ser ikke visepresidenten bekmørkt på framtiden. 

– Det kan kanskje være bra at de kommer til makten, så folk får se at de ikke hadde løsningene de forfekter. Det kan være med på å avmystifisere dem. 


Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.