9 ting du må vite om skandale-epostene fra Donald Trump Jr.

Mistanken mot president Trumps rådgivere, hans egen motstand mot FBI-etterforskningen og bagatellisering av den russiske påvirkningsoperasjonen som økte Trumps vinnersjanser i 2016, kommer til å prege hele presidentskapet – uansett juridisk utfall.

Men det kan være vanskelig å sortere små og store skandaler i sakskomplekset. De siste dagenes opprulling om møtet mellom Donald Trump Jr. og en Kreml-assosiert advokat der temaet var sverting av Hillary Clinton, er imidlertid den mest konkrete avsløringen så langt.

Det New York Times har avdekket, er at presidentkandidatens sønn, svigersønn og valgkampsjef 9. juni i fjor deltok på et møte i Trump Tower der Trump Jr. på forhånd hadde fått vite at de skulle tilbys informasjon fra russiske myndigheter som kunne skade Clinton, og at dette skulle være en del av «Russlands og myndighetenes støtte til Trump».

Det betyr ikke at valgkampstaben nødvendigvis viklet seg videre inn i bistand fra russisk hold, eller at Trump-leiren har fått informasjon under bordet om hackingen av Demokratene.

Men bare det at Trumps sønn beviselig hadde en intensjon om samarbeid med russerne og framsto begeistret for muligheten, slo tirsdag ned som en bombe blant både demokrater og republikanere. Møtet rimer overhodet ikke med Trump-medarbeidernes iherdige benektelser av denne typen kontakt.

La oss se på hva vi kan og ikke kan slå fast basert på e-postene om møtet som nå er offentliggjort.

1) «I love it» – Trump Jr. ville veldig gjerne ha Russlands hjelp til å ramme Hillary

E-postene kunne knapt ha vært mer eksplisitte om man hadde diktet dem opp. Her er de to viktigste – den første fra mellommannen Rob Goldstone, den andre svaret fra Donald Trump Jr.:

 

Det framgår altså at Trump Jr. umiddelbart var ivrig for å få til møtet, selv om epostene fra Goldstone nevner russiske myndigheter, offisielle russiske dokumenter og russernes intensjon om å støtte Trump. Det er heller ingenting i epostene som tyder på at valgkampsjef Paul Manafort eller Jared Kushner var i ferd med å sette ned foten for møtet, som de ble med på.

Foreløpig har vi bare Trump Jr. sitt ord på at møtet var resultatløst og at det ikke ble fulgt opp senere.

Møtet skjedde bare dager før det ble allment kjent at russiske hackere hadde slått til mot Demokratene, noe som i ettertid har framstått som den mest dramatiske delen av Russlands fordekte påvirkning av den amerikanske valgkampen.

2) Skriftlige bevis!

Selv de mest mistenksomme og «optimistiske» av Trumps kritikere hadde nok ikke sett for seg at noen nær presidenten hadde vært dumme nok til å skrive e-poster som beskriver skittent valgkamp-samarbeid med russere.

Siden både presidenten og flere av hans menn beviselig lyver når det passer dem, samtidig som de konsekvent forsøker å undergrave troverdigheten til journalistene bak slike avsløringer, er det helt kritisk med skriftlig dokumentasjon.

Donald Trump Jr. ble også presset til å vedkjenne seg epostene, noe som har strupet farens sedvanlige «fake news»-påstander og gjort det vanskelig for støttespillere å bagatellisere avsløringen.

Hvis avisene hadde beskrevet møteforberedelsene uten å kunne vise fram hovedpersonenes egne ord, er det lett å se for seg at de ville ha nektet for sentrale momenter.

Det er en rekke møter mellom russere og personer i Trump-kretsen som framstår som påfallende, men e-postene om 9. juni-møtet er det første dokumentet som uløselig knytter sentrale Trumps familie og valgkampfolk til akkurat den typen aktivitet med russerne de sa de ikke har holdt på med.

3) …men det er langt fra sikkert at de brøt loven

Dette ligger veldig, veldig tett opp til mistanken om samarbeid mellom Trump-staben og personer med bånd til russiske myndigheter  som utgjør kjernen i etterforskningen mot presidentens rådgivere.

Men isolert sett er det tvilsomt at det vi vet om kontakten per nå er et lovbrudd.

Et føderalt forbud om valgkampfinansiering fra utlandet innebærer at ingen amerikanere kan «solicit, accept, or receive» det loven kaller «contribution or donation» fra utlendinger i forbindelse med valg i USA. Fordi definisjonen av bidrag er «alt av verdi», mener noen jurister at for eksempel en russisk drittpakke om Hillary vil rammes fordi valgkamp-konsulenter normalt tar seg godt betalt for å samle slik informasjon. Andre eksperter mener dette vil være å strekke forbudet for langt, skriver The Atlantic.

Et helt annet spørsmål er om noen med kjennskap til møtet 9. juni allerede har blitt avhørt uten å ha fortalt etterforskerne hele sannheten. Da kan de bli tiltalt for motarbeidelse av etterforskningen. Dessuten vet ingen hva spesialetterforskeren Robert Mueller (og hans hær av jurister) kan klare å grave opp av enda mer kompromitterende materiale eller kronvitner.

Mange snakker om at epostene er en «smoking gun» – et ugjendrivelig bevis i saken. Men det er feil, hvis man da sikter til det mest dramatiske scenariet: at noen på vegne av Trump kommuniserte med russerne om selve hackingen av Demokratene eller gjorde avtaler om andre deler av den russiske påvirkningsoperasjonen mens den pågikk. Det har ingen dekning for å påstå per i dag.

Det er liten tvil om at Trump jr. selv luktet juridisk trøbbel i forkant av e-post-publiseringene – han hyret en egen advokat til saken mandag.

4) Trump Jr. lyver om Russland-saken – han også

Det er bare undersøkende journalistikk og de pågående etterforskningene som gjør at vi nå får vite om møtet i Trump Tower 9. juni 2016 og juniors uttalte ønske om russisk hjelp til å ramme Hillary.

Så langt har det ifølge CNN kommet fram at minst sju Trump-rådgivere de siste månedene har snakket usant om påfallende kontakt med russere som har blitt kjent på et senere tidspunkt. Donald Trump Jr. har stadig vekk bistått faren med å latterliggjøre hele etterforskningen av problemstillingen i sosiale medier.

I lys av epostene som nå er avslørt er det betegnende hvordan han – halvannen måned etter møtet med den russiske advokaten – svarte på et spørsmål fra CNN om Russlands forsøk på å påvirke valgkampen:

«JAKE TAPPER: So, I don’t know if you were hearing earlier, but Robby Mook, the campaign manager for Secretary of State Hillary Clinton — I asked him about the DNC leak. And he suggested that experts are saying that Russians were behind both the leak — the hacking of the DNC emails and their release. He seemed to be suggesting that this is part of a plot to help Donald Trump and hurt Hillary Clinton. Your response?

TRUMP JR.: Well, it just goes to show you their exact moral compass. I mean, they will say anything to be able to win this. I mean, this is time and time again, lie after lie. You notice he won’t say, well, I say this. We hear experts. You know, here’s (INAUDIBLE) at home once said that this is what’s happening with the Russians. It’s disgusting. It’s so phony. I watched him bumble through the interview, I was able to hear it on audio a little bit. I mean, I can’t think of bigger lies, but that exactly goes to show you what the DNC and what the Clinton camp will do. They will lie and do anything to win».

5) Dette var Trumps nærmeste

Mens andre koblinger til Russland som har blitt kjent gjerne har vært sentrert rundt mer perifere konsulenter eller folk med uavklarte roller i valgkampen, handler denne saken om nøkkelpersoner i Donald Trumps indre krets og familie, direkte involvert i skittent spill med russere.

6) Vi vet ikke hva president Trump har visst

Er det sannsynlig at verken valgkampsjefen, sønnen eller svigersønnen fortalte Donald Trump om kontakten med den russiske advokaten, eller om utsiktene til en russisk drittpakke mot Clinton? Det forblir spekulasjoner foreløpig, men etterforskerne i saken (og, selvfølgelig, journalistene) er garantert interessert i å finne ut hvilken korrespondanse Kushner, Manafort og eventuelt Trump selv har hatt om temaet.

Donald Trump var forøvrig i Trump Tower på tidspunktet for møtet (riktignok kanskje i etasjen over). Selv hevder han at hele avsløringen er en «heksejakt»:

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/885081181980590084

 

7) Jared Kushner er i (enda mer) trøbbel

Presidentens sønn er én ting. Donald Trump Jr. har etter innsettelsen ikke hatt noen formell rolle i Trumps statsapparat, og driver på papiret bare med forretningssiden av familieimperiet. Jared Kushner, derimot, er presidentens kanskje viktigste rådgiver i Det hvite hus, der allerede sikkerhetsklareringene krever at man opplyser om all kontakt med utenlandske myndighetspersoner mange år tilbake i tid.

Avsløringene rundt at Kushner har lagt skjul på kontakt med russere startet i april og det er på det rene at han er i søkelyset i flere av granskningene som pågår. Så blir altså deltagelsen på 9. juni-møtet kjent. Spørsmålene rundt Trumps svigersønn vil nå tilta i styrke.

8) Trumps unnskyldning holder ikke vann

Donald Trump Jr. framstiller møtet med russeren som typisk «opposition research», innsamling av informasjon som kan brukes mot politiske motstandere – noe som skjer i alle valgkamper.

Men det at andre lands myndigheter tilbyr hjelp til dette, kan ikke kalles vanlig.

Selv relativt skruppelløse valgkampkonsulenter mener det er oppsiktsvekkende at Trump Jr. var personlig involvert i noe som kunne skade presidentkandidaten alvorlig hvis det ble kjent.

9) Nei, det er ikke landsforræderi

Noen av karakteristikkene av Donald Trump Jr. denne uka, for eksempel antydningen om forræderi fra Hillarys visepresidentkandidat Tim Kaine, rimer ikke juridisk. Forræderi er i USA utelukkende knyttet til å samarbeide med land amerikanerne er i krig med – og det kan man tross alt ikke si om Russland i 2017.

Så spørs det hva den jevne amerikaner mener ordet «treason» kan brukes om i mer folkelig forstand.