Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har besøkt danske «ghettoer» for å plukke opp triks i kampen mot gjengkriminalitet her hjemme.

I forrige uke presenterte han sine forslag, der spesielt ett ble gjenstand for stor oppmerksomhet:

Wara vil utrede muligheten for å forby medlemskap og rekruttering til «kriminelle organisasjoner», fortrinnsvis gjennom en utvidelse av dagens terrorlovgivning. Justisministeren ser for seg at en domstolsprosess leder fram til «hva som er å anse som en kriminell organisasjon».

- Hvis hovedformålet er kriminell virksomhet, vil medlemskap i den også være det, uttalte Wara.