Det blir sjelden ovasjoner i det norske folk når en tradisjonsrik statlig bedrift eller foretak kaster grus på lange tradisjoner og rebrander seg selv i et forsøk på å framstå som mer moderne. Heller ikke da NSB erklærte at de ikke lenger var NSB, men Vy, og konsernsjefen drømte om at «reisende i framtida ikke kjøper billetter, men vyer».

30-åringen Jonas Ali Ghanizadeh fra Vadsø traff i så måte tidsånden da han lanserte parodikontoen @VyTravel på Twitter, og med et udiskutabelt talent for å etterape konsulentbabbelet som preger såvel private som offentlige virksomheter fikk han snart langt flere følgere enn den offisielle Vy-kontoen.

https://twitter.com/VyTravel/status/1121857114287292419

Ble bedt om å fjerne logo

Så kom telefonen fra det statlige foretakets advokat, der Ghanizadeh ble anmodet om å slutte å bruke Vys logo som profilbilde på parodikontoen.