Abid Raja (V
) mener Sylvi Listhaug (Frp) fremmer hverdagsrasisme, Frp kaller morgendagens dieselbil-forbud i Oslo «tidenes største svindel av bilistene», Norge eksporterte i 2016 våpen for 485 millioner kroner mindre enn året før, og de amerikanske soldatene som skal være stasjonert på Værnes har ankommet landet, visstnok «hutrende, i tynne bomullsuniformer». Ellers:

Saken om bioingeniøren Mahad Abib Mahamud (30) som mistet statsborgerskapet etter 17 år i Norge fordi han skal ha løyet om å være fra Somalia, vil prege nyhetsbildet også i dag – så det er verdt å forsøke å rydde litt i den. Først: Enkeltsaken har lite eller ingenting med Sylvi Listhaug å gjøre. UDIs første vedtak om å frata mannen statsborgerskapet kom i 2015, før hun ble innvandringsminister. Dessuten: Det har i realiteten ikke vært politisk uenighet om lovparagrafen som åpner for å tilbakekalle statsborgerskap. Debatten ser ut til å dreie seg om ganske ulike problemstillinger:

  • Er rettssikkerheten for dårlig? Bør reglene endres slik at en domstol må ta stilling før statsborgerskap kan tilbakekalles? (SV, Ap, Sp, Venstre og MDG er for - Krf er på vippen). Kafka-prosess, sier Trine Skei Grande (V) om dagens praksis. Les svarene fra henholdsvis UDI, Sylvi Listhaug og Erna Solberg.
  • Kan Norge trekke tilbake statsborgerskap om det medfører at noen blir statsløse? Nei, ifølge John Christian Elden; neppe, ifølge Mads Andenæs (som uansett ikke tror norske myndigheter vinner fram i rettssaken som starter 21. februar); kanskje, ifølge advokat Jon Wessel-Aas.
  • Er det rettferdig og riktig ressursbruk at mange andre kan havne i lignende situasjoner fordi Listhaug har gitt UDI ekstra mannskap og føringer till å jakte «juksere» fra gamle saker?
  • Bør myndighetene straffe personer som var mindreårige (her også under den kriminelle lavalder) da de de først oppga uriktige opplysninger?
  • Bør det uansett være «foreldelsesfrist»/amnesti for uriktige opplysninger i asylsaker når det har gått svært lang tid?
  • Og altså: Lyver Mahamud om hvilket land han kom fra?  UDI har flere indisier som peker mot at han egentlig er fra Djibouti og framholder at saken er svært grundig behandlet. (Les Dagbladets gjennomgang her).  Men Mahamud hevder ennå bevisbyrden er forskjøvet og at myndighetene ser bort fra dokumentasjon som taler til hans fordel.