Vi har faktasjekket TV-debatten om KrFs abortseier

MONTASJE

Abort ble som ventet det store stridstemaet i regjeringsforhandlingene, og KrFs «gjennomslag» på tvillingabort skal ha vært den saken som satt lengst inne for Venstre.

Temaet ble den store snakkisen blant folk som så partilederdebatten på NRK torsdag kveld, idet følgende ord falt fra KrFs forhandlingsleder Kjell-Ingolf Ropstad:

«Hovedpoenget er at jeg mener at hvis du klarer å bære fram ett, så bør du også klare å bære fram to»

Det ble ramaskrik på sosiale medier. Ropstad beklaget utsagnet morgenen etter, og sa at «det var veldig krøkkete sagt».

Formuleringen kom som et svar på følgende utsagn fra Ap-lederen:

Jonas Gahr Støre: For den kvinnen som av ulike grunner sier at «jeg klarer ikke å bære fram to fostre», hun vil da få valget: Du må abortere bort begge

Jonas Gahr Støre under partilederdebatten.

Like før hadde Støre skutt inn følgende setning i resonnementet sitt: De fleste som har et problem slik at det er fare for morens liv eller fostrenes liv, de får det (abort), men her handler det om kvinners selvbestemmelse. Du kommer til å få flere aborter.

Stemmer det egentlig?

Flere motstandere av innstrammingen har slengt seg på i sosiale medier, og sier det samme. Erna Solbergs uttalelse i samme debatt «tenk deg at du vokser opp og får vite at du hadde vært tvilling. Dine foreldre valgte tilfeldig hvem som fikk overleve og ikke. Det er en skjellsettende opplysning å få» antyder at kvinner nå enten må velge å abortere alle flerlingfoster, eller beholde alle.

Men blir det færre som vil få denne skjellsettende opplevelsen?

Begge påstandene er veldig hypotetiske, og antyder at kvinner ikke vil benytte seg av nemndene.

KrF skryter fredag på sine hjemmesider av at de har fått gjennomslag for å «stoppe muligheten til tvillingabort»:

Krf om tvillingabort i regjeringsplattformen.

 

Det er feil.

Dette er tilfelle:

Abortlovens paragraf 2 a og b, samt paragrafens fjerde ledd, tillater kvinner å fjerne friske fostre etter uke 12 på bakgrunn av økonomi eller livssituasjon etter nemndbehandling. Kvinnens vurdering skal veie tungt.

Det står ingen ting i regjeringserklæringen om at disse bestemmelsene skal endres. 

Halvparten av alle tvillingaborter som er utført til nå har skjedd etternemndbehandling.

Ingen av de som søkte har fått avslag på fosterreduksjon, ifølge sjefen for Kvinneklinikken, som utfører operasjonene. Nemndenes liberale praksis med å tillate senabort av frisk tvilling vil fortsette, mener klinikksjef Kjell Salvesen.

Inntil oktober 2018 var det utført 13 fosterreduksjoner av friske foster i Norge.

Erna Solberg: «I de fleste land har de ikke den typen regler (selvbestemt fosterreduksjon). Det er forbudt»

Erna Solberg under partilederdebatten.

 

Erna Solberg har rett i andre europeiske land ikke tillater selvbestemt fosterreduksjon av en frisk tvilling før tolvte uke.

Solberg nevnte spesifikt at Støres danske partivenner ikke støtter Ap-lederns syn på regjeringens avgjørelse. Danskene har helt riktig ikke lovfestet selvbestemt fosterreduksjon.

Norge er imidlertid ikke alene om å tillate tvillingabort på friske fostre begrunnet i kvinnens situasjon.

Danskene har faktisk gjennomført 468 fosterreduksjoner i perioden 2007-2015.

I Norge er det til sammenlikning gjennomført 54 inngrep ved St. Olavs siden 2002.

Trygve Slagsvold Vedum: Faktum er det, at da vi satt i regjering var det ikke mulig med tvillingabort i Norge

Trygve Slagsvold Vedum Sp) i partilederdebatten

 

Erna Solberg mente de rødgrønne partilederne, og Ap-leder Jonas Gahr Støre spesielt, måtte komme seg ned fra sin høye moralske hest ettersom han  selv unnlot å ta problemstillingen da han var helseminister. Han lot helsevesenets spørsmål om å avklare lovverket «ligge i skuffen».

På spørsmål fra programleder Fredrik Solvang om hva som egentlig var tilfelle da den rødgrønne regjeringen styrte, svarte han at det verken var lov eller mulig med fosterreduksjon i Norge.

Dette er sterkt misvisende.

Fosterreduksjoner var noe som ble teknologisk mulig på 80-tallet, og det har vært utført fosterreduksjoner i Norge i flere tiår.

Klinikksjef ved Kvinneklinikken, Kjell Åsmund Blix Salvesen, opplyser til Filter Nyheter at det er gjort nærmere 60 fosterreduksjoner ved St. Olavs hospital siden 2002, i tillegg til et ukjent antall inngrep utført ved Oslo universitetssykehus i perioden 2002-2015.

Det helsepersonell hadde henvendt seg til den rødgrønne regjeringen for å få svar på i 2010, et år ut i regjeringens andre periode, var om de tolket abortloven riktig ved å utføre fosterreduksjoner. Denne avklaringen ga helseminister Bent Høie i den borgerlige regjeringen i 2016, etter et flertall i Stortinget hadde stemt ned Sp og KrFs ønske om å forby fosterreduksjon av friske flerlinger.

– Jeg oppfattet ikke at det var stor forvirring, ettersom det grunnleggende spørsmålet allerede var grundig avklart gjennom abortloven, nemlig at det er kvinnen som bestemmer om hun ønsker et svangerskapsavbrudd, uttalte Støre til NRK i 2014, da debatten var som hetest.