DE SOM BJEFFER HØYEST: Nord-Koreas leder Kim Jong-un har kommet med et motsvar til den amerikanske presidentens tale i FN, der Donald Trump gikk knallhardt ut mot Nord-Koreas leder, som han kalte en «rocket man« ute på en «selvmordsaksjon». Trump får svar på tiltale. Jong-un kaller Trump for en «senil og sinnsforvirret mann», som han vil «temme med ild». Les hele uttalelsen her.

— LEGG REGIONSETET NÆR RUSSERNE: Nå må kampen om hvilken by som skal bli hovedsetet i den sammenslåtte Troms og Finnmark legges død, argumenterer avisa Nordlys i en leder, og lanserer i samme åndedrag Vadsø som Nord-Norges hovedstad. Nær Russland, i Barentsregionen og konfliktdempende på periferien, mener Nordlys. Avisa fikk umiddelbart svar fra eks-politimester lengre sør, Hugo Henstein, som mener avisas mening bare finner gjenklang i små miljøer i Tromsø. Elitedebatt og sentrum-periferi-stikk til fyrtårnet i nord der, altså.

MEANWHILE, I SPANIA: Folkeavstemningen over hvorvidt Katalonia skal løsrive seg fra resten av Spania nærmer seg - kanskje. Spanske myndigheter og domstoler prøver å stanse den fordi de mener den er ulovlig, og situasjonen tilspisser seg. Aftenposten har gått gjennom hva folket mener, hva «alle andre» (Europa) mener, og hva som skjer videre alt etter som hva som blir utfallet i saken.